CONTRIBUABILII POT BENEFICIA DE RESTRUCTURAREA OBLIGAȚIILOR BUGETARE

În Monitorul Oficial nr. 786 din 27 septembrie 2019 a fost publicat Ordinul M.F.P. nr. 3126 din 19 septembrie 2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii și privind modificarea O.M.F.P. nr. 2810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei .Prin ordin se aprobă procedura de aplicare a facilităților fiscale prevăzute în cadrul Capitolului II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, care reglementează posibilitatea anulării obligațiilor accesorii restante ale contribuabililor (dobânzi, penalități, majorări) în anumite condiții:
● Pot beneficia de anularea accesoriilor:
a) persoanele juridice (SRL, SA, asociații, fundații, cooperative, companii) cu obligații fiscale principale restante mai vechi de 31 decembrie 2018 și în cuantum mai mic de un milion lei;
b) persoanele fizice, instituțiile publice și UAT-urile.
● Persoanele sunt eligibile chiar dacă sunt declarate insolvabile, dacă sunt în dizolvare sau în insolvență.
● Facilitatea fiscală constă în anularea tuturor obligațiilor accesorii aferente obligațiilor principale cu termene scadente mai vechi de 31 decembrie 2018, contribuabilul trebuind să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) să depună CEREREA DE ANULARE până la data de 16 decembrie 2019 (cererea trebuie depusă indiferent dacă persoana în cauză a depus sau nu NOTIFICARE prealabilă);
b) la data depunerii cererii să aibă achitate toate celelalte obligații fiscale în afara celor care vor face obiectul anulării;
c) să aibă depuse la zi toate declarațiile fiscale.
● Opțional (tot până la data de 16 decembrie 2019), contribuabilul poate depune în,prealabil, o NOTIFICARE prin care anunță organul fiscal de intenția de a beneficia de facilitățile fiscale. Urmare depunerii notificării, organul fiscal comunică persoanei respective certificatul de atestare fiscală și amână la plată obligațiile care pot face obiectul anulării.
● Pot face obiectul anulării și obligațiile fiscale accesorii aferente obligațiilor principale ale anilor anteriori și declarate de contribuabili prin declarații rectificative depuse până la data de 16 decembrie 2019.
● Prin ordin se aprobă și modelul formularelor folosite în cadrul procedurii de anulare, inclusiv pentru cererea de anulare și pentru notificare.
Pentru informații suplimentare puteți contacta Serviciul Asistență pentru Contribuabili din cadrul A.J.F.P.Călărași, la tel. 0242/311072 int. 122 sau 0242/311364 int. 146.

                 Șef Administrație, Nicolae ŢIFREA