CONTROALE ITM CĂLĂRAȘI

În săptămâna 14 – 18.01.2019, ITM Călăraşi a efectuat controale în următoarele domenii de activitate: agricultură, comerţ, baruri şi alte activităţi de servirea băuturilor, fabricarea produselor din carne, coafură, fabricarea pâinii, confecţii metalice, construcţii, alte domenii de activitate.
Rezultatul controalelor:

  • inspectorii de muncă din cadrul compartimentului relaţii de muncă – au verificat 36 de angajatori, 2 au fost sancţionaţi cu amendă în valoare de 25000 de lei, din care 20000 de lei pentru muncă nedeclarată. Au fost dispuse 17 măsuri cu termene precise de rezolvare.
  • inspectorii de muncă din cadrul compartimentului securitate şi sănătate in muncă – au efectuat 23 de controale, 21 de angajatori au fost sancţionaţi, au fost aplicate 50 de avertismente. Pentru remedierea deficienţelor s-au aplicat 50 de măsuri cu termene precise de rezolvare.

Inspector Şef, IORDAN IONELA