DE IERI A ÎNCEPUT BACALAUREATUL!

Prima sesiune a examenului de Bacalaureat a început marţi, 6 iunie, cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală la limba română care se va desfăşura două zile. În 8 şi 9 iunie va avea loc proba orală la limba maternă, iar în 9 iunie şi 12-13 iunie, candidaţii vor susţine proba de competenţe digitale. Probele orale se încheie cu evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, programată între 14 şi 16 iunie. Subiectele pentru probele orale de limba română şi limba maternă cuprind texte literare şi nonliterare, funcţionale şi nonfuncţionale, cu un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute. Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă – experimentat, avansat şi mediu. În cazul în care un candidat refuză să răspundă sau să rezolve subiectele de la probele de competenţe lingvistice şi digitale, se consideră că acesta nu a susţinut proba. Probele scrise vor începe în 26 iunie cu limba şi literatura română, 27 iunie – limba şi literatura maternă, 28 iunie proba obligatorie a profilului şi specializării (matematică sau istorie), 30 iunie – proba la alegere a profilului şi specializării.
Rezultatele primei sesiuni a Bacalaureatului vor fi afişate în 5 iulie, până la ora 16.00 şi în aceeaşi zi vor putea fi depuse contestaţiile, afişarea rezultatelor finale fiind programată în 10 iulie.
Elevii participanţi la olimpiade, dar şi cei care au fost acceptaţi, în etapa preliminară, la universităţi din străinătate vor susţine examenul naţional de bacalaureat într-o sesiune specială care va avea loc din 29 mai şi până în 9 iunie.
Probele orale : proba la limba română: 6 – 7 iunie, proba la limba maternă: 8 – 9 iunie. Evaluare competenţelor digitale: 9, 12 – 13 iunie ;Proba la limba străină: 14 – 16 iunie; Probele scrise; Limba şi literatura română: 26 iunie; Limba şi literatura maternă: 27 iunie; Proba obligatorie a profilului: 28 iunie
Proba la alegere: 30 iunie; Afişarea rezultatelor: 5 iulie; Depunerea contestaţiilor: 5 iulie (după ora 16.00); Rezolvarea contestaţiilor: 6 – 9 iulie
Afişarea rezultatelor finale: 10 iulie