Deputat Sorin Vrăjitoru – „CODUL ADMINISTRATIV A FOST ADOPTAT ÎN CAMERA DEPUTAȚILOR, FOR DECIZIONAL!”

*Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege privind Codul administrativ, în calitate de for decizional, cu 175 de voturi pentru 33 împotriva și 15 abțineri.

CODUL ADMINISTRATIV AL ROMÂNIEI

Codul administrativ cuprinde 21 de acte normative. O parte din principalele reglementări le puteți regăsi mai jos.

1. Administrația publică centrală
– Conflictul de interese – s-a uniformizat cu administrația publică locală (a crescut de la gradul I la gradul II)
– Secretarul General al Guvernului este membru al Guvernului, urmând să fie votat de către Parlament o dată cu Guvernul (aceasta nu exclude ca acesta să fie chiar înalt funcționar public)
– Prefectul – are funcție de demnitar, s-a reînființat funcția de Secretar General al Prefectului, care este înalt funcționar public)
– Deconcentratele – directorii generali vor deveni manageri (funcție asimilată demnitarilor), a căror principală atribuție va fi implementarea Programului de Guvernare

2. Administrația publică locală – Autonomie
– Conflictul de interese – scade de la gradul IV la gradul II
– Validarea mandatelor consilierilor locali și a consilierilor județeni se va face de către instanță
– Răspunderea pentru actele administrative este clarificată, aleșii vor răspunde doar pentru oportunitate
– Administratorul public – are mandat maxim pe perioada mandatului primarului / președintelui CJ și va fi numit /revocat prin decizie a primarului / președintelui CJ
– Arhitectul-șef – nu mai este funcție de conducere, putând fi chiar și serviciu externalizat
– Serviciul înmatriculări și permise este descentralizat, trece la Consiliul județean, cu suportul de specialitate al MAI
– Secretarul UAT va fi în aparatul de specialitate al primarului / președintelui CJ
– Hotărârile privind vânzarea / cumpărarea au rămas cu 2/3. Administrarea proprietății publice se va face cu 50 +1
– Indemnizațiile primarilor / viceprimarilor, președinților CJ/vicepreședinților CJ – a fost o solicitare expresă a ACOR/AOR/AMR – nu beneficiază de acestea cei condamnați pentru fapte de corupție și nu se vor cumula cu salariul
– Cotele de redevențe se vor împărți astfel – 40% UAT, 40 % CJ, 20 % la Buget
– Incompatibilități – Primarii pot fi și persoane fizice autorizate sau asociații familiale (referitor în primul rând la primarii de comune)
– Pragul de 20 % pentru minorități NU a fost modificat

3. Dreptul de proprietate publică și privată a UAT-ului
– Procedura de atestare este simplificată – se va face prin hotărâre a Consiliului local și aviz al MDRAP(este astfel eliminată vechea procedură, prin HG)
– Procedura cadru privind licitația publică pentru închirierea bunurilor
– Reglementări privind proprietatea publică sau privată și pentru vânzare
– Darea în administrare este detaliată – conținut, drepturi și obligații
– Reglementări clare privind concesiunea / închirierea / darea in folosință gratuită

4. Funcția publică
– Avizarea organigramei de către ANFP doar în cazul în care se modifică numărul de angajați și funcțiile de conducere
– Majorarea vechimii pentru funcțiile de conducere
– Obligația doar de a informa ANFP pentru examene și solicitare de reprezentanți la cerere
– Evaluarea și testarea funcționarilor publici este clarificată
– Examenul național cu 2 etape doar pentru administrația publică centrală