DIN CONSILII ADUNATE

După pauze şi discuţii
PSD-IŞTII AU VOTAT!

Proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil, din domeniul public al Comunei Șoldanu și administrarea Consiliului Local al Comunei Şoldanu, în domeniul public al Județului Călărași și administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi a fost, iniţial, respins cu 17 pentru şi votul împotrivă a consilierilor PSD. După reluarea voturilor, proiectul a fost adoptat cu o abţinere. Primăria comunei Șoldanu a solicitat Consiliului Județean Călărași acordarea de sprijin logistic și financiar necesar pentru consolidarea trecerii prin vad peste râul Argeș, aflat în domeniul public al comunei Șoldanu, județul Călărași, potrivit Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șoldanu, ce asigură continuitatea circulației auto și pietonale pe DJ 403 Mănăstirea – Radovanu, situată la km 31 + 900, având o lungime de aproximativ 100 m și construit din două rânduri de tuburi prefabricate din beton armat, cu terasamentul carosabilului compus din piatră și balast. Având în vedere soluția tehnică actuală de trecere prin vadul râului Argeș, în dreptul localităților Șoldanu și Radovanu, realizată cu tuburi de beton și umplutură de balast între tuburi, soluție ce nu este viabilă datorită inundațiilor care deversează în permanență peste cota actuală de derulare, este necesară ridicarea cotei de rulare (traversare) prin construcția unui pod provizoriu care să permită siguranța și libera circulația a vehiculelor și cetățenilor pe tot parcursul anului. Totodată, trecerea provizorie prin vadul râului Argeș este încadrată în aliniamentul drumului județean DJ 403, între localitățile Șoldanu și Radovanu.


Votul consilierilor PSD care a dus la respingerea proiectul a incitat la discuţii în plen, acestea fiind pornite de Vasile Iliuţă, preşedinte al Consiliului Judeţean Călăraşi: ,,Toţi suntem pe Facebook că n-am făcut podul acolo, spunem că PSD-ul nu vrea să ne facă podul! PSD-ul e împotriva la tot! PSD-ul nu vrea să facă nimic pentru judeţul Călăraşi! Hai, mai votaţi PSD-ul mâine şi nu o să reuşim să mai facem nimic pentru judeţ! Eu vreau, ca şi executiv, să supun atenţiei dumneavoastră dorinţa Consiliului Judeţean de a lua în patrimoniu şi să facem funcţională acea trecere prin vad şi în următoarea şedinţă de consiliu vrem să depunem un proiect de hotărâre pentru a construi un pod de inventar pe care IPTANA ni l-a dat ca soluţie tehnică viitoare, să putem să facem un pod la o distanţă mai mare de 4 metrii de la cota 0 a canalului, a trecerii prin vad şi să-l putem face prin împrumutul pe 20 de ani pe care Administraţia Naţională de Finanţă urma să ni-l aprobe. Dar dacă dumneavoastră nu doriţi, argumentaţi, vă rog frumos, respingerea votului.”


Fostul prefect al judeţului Călăraşi, Şerban Jenel, a dat continuare discuţiei în plen cu o declaraţie: ,,Pentru că tot suntem la capitolul ăsta, aş vrea, dacă toată iniţiativa dumneavoastră ca parte executivă ţine cont şi de aspectele vehiculate în media în legătură cu refacerea acestui canal în ansamblul său. Dacă acest lucru este fezabil, dacă aveţi informaţii despre această problemă, pentru că în proiectul iniţial avem podul mare pe care-l avem şi atunci, după părerea mea, nu ar trebui să mai facem o investiţie inutilă dacă se demarează procedura privind reabilitarea canalului.”
Răspunsul a fost dat de Eduard Grama, directorul executiv al Direcției de Dezvoltare Regională și Relații Externe din cadrul Consiliului Județean Călărași: ,,Având în vedere că discuţiile au avut loc doar cu IPTANA, pentru că IPTANA este partea Ministerului Transporturilor, iar avizarea se face de la Ministerul Transporturilor şi nu de la Apele Române pentru soluţia pe care dumneavoastră o spuneţi vis-a-vis de canalul care există la momentul ăsta. Noi mergem pe IPTANA, soluţia tehnică dată de IPTANA, proiectarea făcută de IPTANA, iar avizarea Ministerului Transporturilor, nu de Apele Române. IPTANA e proiectantul general.”
La propunerea consilierului PSD Marcel Nuţu, dar şi a preşedintelui Vasile Iliuţă, a fost luată o pauză pentru ca grupul PSD să se pună de acord cu votul pentru acest proiect. Votul a fost reluat şi proiectul de hotărâre a fost adoptat cu o abţinere.

DESEMNAREA NOMINALĂ A MEMBRILOR A.T.O.P


Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 63/2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică şi stabilirea indemnizaţiei acestora a fost aprobat cu un singur vot împotrivă şi două amendamente respinse.
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă Consiliul Judeţean şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de Organizare şi funcţionare a A.T.O.P., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002, în scopul asigurării bunei desfăşurări şi sporirii eficienţei serviciului poliţienesc din unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează. Autoritatea teritorială de ordine publică asigură, prin activitatea sa, reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate publică. În urma şedinţei ordinare a fost supusă aprobării consilierilor judeţeni prezentul proiect de hotărâre având ca obiect stabilirea indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică la cel mult nivelul indemnizaţiei de şedinţă la care au dreptul consilierii judeţeni.
Secretarul Judeţului Călăraşi, Emil Muşat, a venit cu completări privind acest proiect: ,,Acest proiect de hotărâre a fost evaluat, urmarea a solicitării consilierilor judeţeni din şedinţa trecută, prin care s-a propus ca indemnizaţia membrilor A.T.O.P să fie adusă la nivelul indemnizaţiei consilierilor judeţeni, respectiv 10% din indemnizaţia preşedintelui.”
George Chiriţă, consilier judeţean PSD, a propus un amendament: ,,Vrem şi completarea membrilor A.T.O.P cu un nou consilier judeţean.” Amendamentul grupului PSD a primit numai 13 voturi, voturi insuficiente pentru ca acest amendament să fie aprobat.
Un alt amendament a venit din partea consilierului PNL, Vasile Nedelcu: ,,Am susţinut în comisia pe care am avut-o acum două zile, ca procentul să fie de 5% din salariul preşedintelui. Este justificat, având în vedere procentul de 10% pe care îl au consilierii judeţeni. La A.T.O.P este suficient 10%.” Nici acest amendament nu a trecut, acesta primind doar un singur vot al consilierului iniţiator.
Proiectul a fost aprobat în starea lui iniţială.

NOUA COMISIE DE EVALUARE A PERSONALEOR CU HANDICAP PENTRU ADULŢI!

Comisia de evaluare este organ de specialitate al Consiliului Judeţean, cu activitate decizională în materia încadrării persoanelor adulte în grad şi tip de handicap și trebuie să aibă în componenţă un medic de specialitate expertiză medicală a capacităţii de muncă, medicină de familie sau un medic de medicină generală, propus de Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană.
Consilierul din cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi, prin adresa nr. 72 din 01.08.2018, propune demararea demersurilor necesare în vederea înlocuirii, în cadrul Comisiei judeţene de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi, a doamnei doctor Grinei Camelia cu doamna doctor Staraș Ana, motivul constituindu-l demisia dânsei din calitatea de membru al Comisiei.
În urma votului secret pentru proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 67/2013 privind constituirea Comisiei judeţene de evaluarea persoanelor cu handicap pentru adulţi, doamna doctor Staraş Ana a obţinut 27 de voturi pentru dintr-un total de 27 de consilieri judeţeni prezenţi la vot.

MARCEL NUŢU – REPREZENTANT AL CONSILIULUI JUDEŢEAN ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE C.A.S. CĂLĂRAŞI!

Liviu Vîrtejanu, consilier judeţean PSD, şi-a prezentat demisia din calitatea sa de reprezentant a Consiliului Judeţean Călăraşi în Consiliul de Administraţie al C.A.S Călăraşi în şedinţa extraordinară din 13.07.2018, impunându-se, astfel, alegerea unui alt reprezentant. La solicitarea grupului PSD, a fost propus pentru funcţia de reprezentant a Consiliului Judeţean Călăraşi în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Călăraşi consilierul judeţean Marcel Nuţu. În urma votului secret pentru proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 222/2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Călăraşi în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Călăraşi, consilierul Marcel Nuţu a obţinut 27 de voturi pentru dintr-un total de 27 de voturi valabil exprimate.

CONCESIONAREA STAŢIEI DE OXIGEN – MAI AŞTEAPTĂ!

Proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 39/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Călăraşi a fost aprobat în unanimitate.De la publicarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului au survenit numeroase modificări şi completări ca urmare a schimbării regimului juridic al unor imobile, schimbării datelor de identificare ale acestora, înfiinţări/reorganizări ale unor unităţi aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Călăraşi, prin actul de voinţă al administratorului acestor bunuri – hotărâri ale Consiliului Judeţean Călăraşi, ori prin efectul legii. Astfel, prin Hotărârile Guvernului nr. 866/2002 şi nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al judeţelor şi în administrarea consiliilor judeţene respective, imobilul „Spitalul Judeţean Călăraşi” a trecut în domeniul public al judeţului Călăraşi şi administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi. Secretarul Judeţului Călăraşi, Emil Muşat, a declarat: ,,Acum s-a făcut o completare a acestui inventar cu terenul de sub staţia de oxigen, care aparţine spitalului. Nu s-a făcut în momentul în care în 2010 au trecut spitalele la Consiliul Judeţean decât pentru imobil şi acum, în baza respectivelor documente, am trecut şi terenul de sub staţia de oxigen în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului.” Consilierul PSD, Liviu Vîrtejanu, a declarat că materialul cu rapoarte şi motivări nu este complet, lipsind solicitarea unui cumpărător pentru închirierea terenului: ,,Vreţi să completăm domeniul public al Judeţului Călăraşi. Mă voi lega şi de următorul proiect şi veţi vedea de ce. În materialul prezentat, motivări şi rapoarte, rezultă că vrem să închiriem acest teren la solicitarea spitalului. Acolo este vorba despre un teren în suprafaţă de aproximativ 1100 metrii pătraţi, care două clădiri, C1 şi C2. C1 se doreşte scoaterea la închiriere, iar în materialele prezentate nu există nici o solicitare a vreunui cumpărător. Asta fiind prima problemă. De ce nu scoatem şi C2 şi terenul aferent acestei incinte?” În replică, directorul Spitalului Judeţean, Valentin Emanoil, a răspuns: ,,Avem o solicitare a unui cumpărător de aproximativ o lună de zile. Referitor la a doua întrebare, există două spaţii total separate unul de celălalt în cadrul celor 1100 metrii pătraţi. La unul dintre spaţii, la această dată, stau cei cinci paznici la staţia de oxigen, iar celălalt spaţiu este nefolosit. Ăsta este şi motivul. Staţia nu mai alimentează spitalul cu oxigen, ea este separată de aceste două spaţii. Vasile Iliuţă, preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, a completat: ,,Propun scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului următor, iar la şedinţa următoare domnul director să aducă completarea proiectului cu solicitarea cumpărătorului.”
Cele două proiecte ce vizau acest imobil au fost lăsate pentru viitoarea şedinţă a Consiliului Judeţean pentru a se aduce completări de către autorităţile abilitate.

CONCESIONAREA CENTRULUI DE DEZINSECŢIE LEHLIU

Proiectul pentru modificarea Hotărârii nr. 47/2018 privind aprobarea concesionării unui imobil aflat în domeniul public al județului Călărași a fost aprobat în unanimitate de voturi.
S-a constatat faptul că imobilul „Centrul de Dezinsecție Lehliu”, situat în orașul Lehliu-Gară, judeţul Călăraşi se află în conservare iar starea de degradare a acestuia se accentuează din pricina inexistenței fondurilor pentru întreținerea lui. Imobilul aparţine domeniului public al Judeţului Călăraşi şi este administrat de Direcția Județeană de Administrare a Domeniului Public și Privat Călărași. În prezent, imobilul menţionat mai sus este liber, nemaifiind folosit de o perioadă îndelungată de timp, fapt pentru care construcţiile au un avansat grad de uzură fizică şi morală iar pentru întreţinerea lor costurile sunt foarte mari (cheltuielile cu paza şi renovarea magaziilor), aceste spaţii nefiind rentabile din punct de vedere financiar. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 47 din 29.03.2018 a fost aprobată concesionarea acestui imobil numai că, prin votul consilierilor judeţeni, s-a aprobat preţul de pornire ca fiind: 36.000 lei/an. Ulterior, a fost declanşată procedura de concesionare a imobilului, licitaţia fiind anunţată public în datele de 18.04.2018 şi 19.04.2018 într-un cotidian local, unul naţional şi în Monitorul Oficial, Partea a-VI-a, neprezentându-se nici o ofertă, motiv pentru care s-a procedat la închiderea procedurii de licitaţie prin procesul – verbal nr. 9320 din 29.05.2018. Procedura de concesionare a imobilului a fost reluată prin anunţul public în datele de 14.06.2018 şi 15.06.2018 într-un cotidian local, unul naţional şi în Monitorul Oficial Partea a-VI-a, şi de această dată neprezentându-se nici o ofertă, fapt pentru care s-a procedat la închiderea procedurii de licitaţie prin procesul – verbal nr. 12648 din 17.07.2018. Se consideră necesară şi oportună aprobarea, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Călăraşi, a concesionării, prin licitaţie publică, a imobilului descris mai sus şi prezentat în Anexa care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Dan Olteanu, angajat în cadrul Direcţiei de Patrimoniu a Consiliului Judeţean, a declarat că licitaţiile imobilului nu au avut succes: ,,Conform raportului de evaluare, suma era în jur de aproximativ 10.800 lei/an, propunerea prin amendament a fost de 36.000 lei/an. S-a desfăşurat etapa de licitaţie, nu a venit nimeni, drept pentru care am fundamentat o notă şi am solicitat Consiliului Judeţean şi aprobării dumneavoastră, revenirea la suma iniţială.”