DOMNIA LUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU

În ziua de 28 octombrie s-au împlinit 331 de ani de la urcarea pe tron a lui Constantin Brâncoveanu.
Constantin Brâncoveanu s-a născut în anul 1654 și a decedat pe 15 august 1714 ( 26 august 1714 este data decesului pe stil nou).
Acesta a fost fiul lui Matei „Papa”Brâncoveanu și al Stancăi Cantacuzino, sora domnitorului Șerban Cantacuzino. El a fost căsătorit cu Marica și au avut împreună 4 băieți pe nume Constantin, Ștefan, Radu și Matei. Constantin Brâncoveanu a fost domnul Țării Românești în perioada 28 octombrie 1688-15 august 1714, având una din cele mai lungi domnii din istoria principatelor române, 26 de ani. Mare boier, nepot de soră al domnului Șerban Cantacuzino, el a moștenit și a sporit o avere considerabilă, care consta în proprietăți imobile, bunuri mobile și sume de bani depuse la bănci din străinătate. În perioada în care a domnit, Țara Românească a cunoscut o lungă perioadă de pace, de înflorire culturală și de dezvoltare a vieții spirituale.
În vremea sa au avut loc intense acțiuni politice și diplomatice pentru stăvilirea expansiunii țariste și otomane în Europa de Sud-Est. Anii domniei lui Brâncoveanu au fost marcați de un progres economic și cultural-artistic, de inițiative de modernizare a aparatului statal, de reformare a sistemului fiscal. A organizat cancelaria statului în vederea întreținerii raporturilor cu puterile străine. Epoca brâncovenească s-a deschis influențelor occidentale care au început să prevaleze asupra celor orientale.
Constantin Brâncoveanu a încetat din viață la vârsta de 60 ani. Domnitorul Tării Românești a fost executat la Istanbul, împreună cu cei patru fii ai săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, precum și cu sfetnicul său Ienache Văcărescu în data de 15 august 1714. Cu toții sunt venerați de către Biserica Ortodoxă Română, sub numele de Sfinții Mucenici Brâncoveni.