DRAFTUL FISCALITĂŢII PE GOSPODĂRIE: MULTE DEDUCERI SUB UN PLAFON PREA MIC

Începând din 2018 s-ar putea impozita veniturile anuale globale care depăşesc 24.000 de lei, pentru o gospodărie de o singură persoană, după deducerea anumitor cheltuieli.
Deşi lista deducerilor acceptabile este lungă, acestea nu trebuie să depăşească plafonul de 2.000 de lei, la o gospodărie de o singură persoană.
Guvernul a admis miercuri că lucrează la ”un nou concept de administrare a impozitului pe venit, prin globalizare”, după ce un draft al proiectului a fost citat de Profit.ro.
Între alte noutăţi ale proiectului noului Cod Fiscal, se remarcă:
-obligaţia salariaţilor de a-şi plăti singur impozitul pe venit, care este acum reţinut la sursă
-impozitarea moştenirilor, a donaţiilor
-taxarea veniturilor din prima tranzacţie a acţiunilor Fondului Proprietatea, primite ca despăgubire.

DEDUCERILE
Doar costul asigurărilor auto acoperă aproape jumătate din plafonul maxim de deduceri pentru o gospodărie de o persoană. Nu este clar încă în ce fel plafonul de deduceri va creşte, în funcţie de un număr mai mare de membri ai gospodăriei.
Dacă se mai adaugă şi deducerile aferente contribuţiei de asigurări sociale şi ale contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, datorate şi plătite, şi un abonament de servicii medicale private, din cele 2.000 de lei nu mai rămâne destul loc pentru a acoperi alte deduceri din lista lungă de tipuri de deduceri, cuprinsă în proiectul de cod fiscal.
Gospodăriile vor avea de ales dintr-o lungă listă de deduceri, care nu includ, însă şi cheltuielile curente cu utilităţile :
-contribuţia de asigurări sociale şi contributia de asigurări sociale de sănătate datorate şi plătite de către persoanele fizice în baza art. 148 si 170 din Codul fiscal;
-primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, definite conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească nivelul unui salariu minim pentru un muncitor necalificat pe gospodărie;
-contribuţia la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare sau cele reprezentând contribuţii la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entităţi autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European;
-prime de asigurare voluntară de sănătate conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament;
-asigurările obligatorii pentru casa şi masina (RCA);
-programe educaţionale şi recreere pentru copiii aflaţi în întreţinere: grădiniţe particulare, programe tip before/after school, taxe şcolare, tabere sau excursii şcolare, cursuri: limbi străine, arte, sport, cursuri de pregatire tip meditaţii;
-alimentarea contului pentru educaţie permanentă, înfiinţat în baza Legea nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale; activităţi educaţionale pentru tineri/adulţi (ex. taxe şcolare, etc) activităţi sportive pentru adulţi (ex. abonamente sală fitness, gimnastică, dans, alte activităţi sportive);
-achiziţii de cărţi şi produse de papetarie;
-activităţi culturale (ex: bilete/abonamente la teatru, cinema, spectacole);
-servicii balneo-climaterice, fiziterapeutice, kinetoterapeutice;
-medicamente pentru boli cronice şi grave;
-întreţinere şi reparaţii gospodărie;
-susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.

CALCULUL IMPOZITULUI
Calulul pleacă de la standardul unei gospodării de o persoană. Plafonul neimpozabil de 24.000 de lei pe an şi totalul deducerilor cumulând într-un an 2.000 de lei (în cazul în care plafonul neimpozabil lunar nu variază), se scad din venitul total obţinut de acea persoană într-un an, iar la ce rămîne statul ar urma să aplice un impozit de 10%.
Venitul global va fi neimpozabil până la un anumit plafon (Pn), stabilit în funcţie de numărul de persoane membre ale gospodăriei care va achita impozit.
Fiecare familie va primi un punctaj în funcţie de numărul de persoane membre în gospodărie. Punctajul (P) al gospodăriei va fi egal cu numărul de membri plus un punct. Astfel, pentru o gospodărie cu 3 membri, punctajul în funcţie de numărul de persoane va fi de 4 (3+1).
Venitul anual global (VAG) al unei gospodării va fi reprezentat de suma veniturilor/câştigurilor nete/brute, după caz, obţinute de către fiecare membru al gospodăriei din România, cu excepţia veniturilor neimpozabile şi a veniturile impozabile realizate de persoanele scutite.
Gospodăriile cu venituri mici în care se află copii minori vor primi, în anumite condiţii, sprijin financiar din partea statului

ALTE NOUTĂŢI
Salariaţii îşi vor plăti singuri, în cursul anului următor, impozitul pe venit, când vor depune declaraţii de venit global pe gospodărie. Acum acest impozit este reţinut la sursă şi îl plătesc acum angajatorii în numele angajaţilor.
Angajatorii nu vor mai reţine, lunar, din salariul angajaţilor, decât contribuţiile sociale, nu şi impozitul pe venit.
Va fi eliminată şi obligaţia de reţinere la sursă a impozitului pe veniturile din dobânzi, din jocuri de noroc.
Sumele sau bunurile, inclusiv titluri de valoare şi aur financiar, primite cu titlu de moştenire ori donaţie ar urma să fie impozitate cu 3% dacă depăşesc valoarea de 100.000 de euro.
Tot un impozit de 3% va fi introdus şi pe veniturile realizate din prima tranzacţionare a acţiunilor emise de Fondul Proprietatea şi primite ca despăgubire de proprietarii imobilelor naţionalizate.

EXPLICAŢII GUVERNAMENTALE
”Încă de la începutul anului Guvernul lucrează la realizarea Codului Economic, care include Codul Fiscal, aşa cum este prevăzut în Programul de Guvernare, iar impozitul pe venit este un capitol din Codul Fiscal.
În acest scop, unul dintre grupurile de lucru organizate de Ministerul Finanţelor Publice analizează conceptul referitor la administrarea impozitului pe venit, prin globalizare anuală pentru fiecare gospodărie din România. Conceptul este evaluat de către o paletă largă de specialişti, atât din partea MFP, cât şi din partea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, a Camerei Consultanţilor Fiscali, a Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi a Coaliţiei pentru Dezvoltarea României.
După finalizarea analizelor şi a simulărilor necesare, proiectul Codului Economic, în care vor fi integrate toate propunerile avizate, va fi supus dezbaterii publice şi înaintat Parlamentului României.”, a trasmis miercuri Ministerul Finanţelor.
Sursa: CursDeGuvernare.ro