DSVSA CĂLĂRAŞI PRECIZEAZĂ: S-A RELUAT OBORUL, DAR FĂRĂ… BOVINE!

Pentru a evita apariţia toxiinfecţiilor alimentare, inspectorii Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Călăraşi, în perioada 1-8 septembrie 2016, au efectuat controale zilnice în ,,Târgul de Toamnă” din municipiul Călăraşi.
Echipele mixte de inspectori ai DSVSA Călăraşi au controlat zilnic 36 de unităţi din care 18 de unităţi de alimentaţie publică, 18 unităţi de patiserie, privind condiţiile igienico-sanitare, calitatea produselor de origine animală şi nonanimală, documentaţia care atestă conformitatea acestor produse, trasabilitatea produselor comercializate, termenele de valabilitate şi condiţiile de păstrare.
Au fost prelevate un număr total de 46 probe din produse de origine animală şi nonanimală, urmărindu-se calitatea şi salubritatea materiilor prime şi a produselor finite, prin examinare fizico chimică, examinare microbiologică, în vederea stabilirii inocuităţii microbiologice şi calităţii produselor din punct de vedere fizico chimic.
Probele analizate în cadrul LSVSA Călăraşi s-au încadrat în standardele admise, cu rezultate negative. O singură probă din produs de origine animală a avut rezultat neconform privind gradul de prospeţime, ceea ce adus la confiscarea a 10 Kg de ,,Cârnaţi Pleşcoi” încă de la recepţia produsului, sănătatea consumatorilor nefiind pusă în pericol.
Începând cu data de 9 septembrie 2016 s-a reluat activitatea de comercializare a animalelor în târgul de animale vii din municipiul Călăraşi .
În târgurile de animale vii pot fi comercializate numai animale din specia ovine, caprine, suine, ecvidee cu respectarea normelor sanitare veterinare privind identificarea prin crotaliere, la ecvidee microcip, formulare de mişcare, inclusiv paşaport la ecvidee, certificat sanitar veterinar de mişcare a suinelor şi ecvideelor pe teritoriul României.
În cadrul târgurilor de animale vii din localităţile Călăraşi, Mânăstirea, Budeşti şi Lehliu Gară se menţin restricţiile sanitare veterinare privind interzicerea comercializării de bovine, având în vedere starea de alertă cu privire la evoluţia dermatozei nodulare contagioase a bovinelor în Bulgaria, judeţul nostru aflându-se la un nivel de risc ridicat privind posibilă apariţie a bolii.