ETERNTATEA CAPODOPEREI! PUBLICATĂ ACUM 10 ANI PARE SCRISĂ… ASTĂZI!

NU-L FOLOSIŢI PE ADRIAN PĂUNESCU ÎN PROPAGANDA POLITICĂ!…

„Impozite, biruri şi taxe” este una dintre poeziile admirabile ale lui Adrian Păunescu, nu doar pentru că lansează un protest din inima românului obişnuit (a făcut-o în întreaga sa carieră poetică), dar pentru că evoluţia lucrurilor în România l-a adaptat pe Adrian Păunescu timpurilor contemporane, chiar dacă poezia a fost tipărită acum 10 ani, iar poetul a trecut la cele veşnice în urmă cu 7 ani! Poezia este mai actuală decât oricând, iar tot ce s-a întâmplat atunci şi se întâmplă acum, poartă însemnul caopodoperei! Desigur, un gând amar ne-a fost adus atunci când la o televiziune aşa-zisă de ştiri, de fapt o unitate militară a serviciilor secrete, poezia a fost transmisă, iar la final s-a dat de înţeles, pe faţă, că ar fi fost împotriva nu ştiu cărui partid politic! Culmea, atunci când a fost scrisă era exact împotriva partidului politic pe care îl fezandează, în acest moment, televiziunea respectivă, dar asta este altă poveste! Nu-l amestecaţi pe Păunescu în propaganda politică! Chiar şi cei care i-au judecat prezenţa în aşa-zisa epocă Ceauşescu, trebuie să rememoreze ceea ce a făcut, cu adevărat, Adrian Păunescu pentru cultura română! Adevărata istorie încă nu s-a scris!
Citiţi şi constataţi ETERNITATEA capodoperei! O poezie tipărită în urmă cu 10 ani dar care pare scrisă… astăzi!

IMPOZITE, BIRURI ŞI TAXE

De ce nu puneţi şi pe râs impozit
Şi birul progresiv pe sărăcie?
De ce nu puneţi taxe pe-ntuneric?
Impozitaţi şi vântul ce adie!
Ar fi păcat să ezitaţi în crima
De-a confisca şi sângele din vine,
Continuaţi prăpădul cu ardoare
Şi răul ce vă face-atât de bine!
Taxaţi iubirea, somnul, nostalgia,
Penumbra, deznădejdea şi oftatul
Şi unghiile care cresc într-una,
Distrugeţi tot, de-a lungul şi de-a latul.
Nu-i logic să nu puneţi nişte biruri,
Pe nou născuţi, ce nu ştiu cum îi cheamă,
Lucraţi neiertător şi echitabil,
Impozitaţi şi laptele de mamă.
Dar ce fiscalitate este aia
Din care nu se fură-ntreaga pâine
Acestui neam ce şi-a luat maidanul
De-a nu trăi în lesă ca un câine?
Taxaţi sever şi strângerea de mână!
Impozitaţi total telepatia!
Luaţi atâtea piei câte vă place
Şi desfiinţaţi prin taxe România!
Ce e complicitatea asta bleagă
Cu sărăntocii şi dezmoşteniţii?
Tot au şi ei ceva să dea ca taxă,
Treziţi-le revolte şi ambiţii!
Voi nu vedeţi că omul mai respiră?
Cât amânaţi sentinţa capitală?
Loviţi la oase naţia întreagă,
Înduioşarea e un fel de boală.
Adăugaţi impozite şi taxe
Pe taxe şi impozite, cuminte,
Impozitaţi şi lacrima şi ploaia!
Taxaţi adânc şi morţii din morminte!
Impozite pe floarea dăruită,
Impozite pe cald, ca şi pe rece,
Impozite pe rouă şi pe lună,
Impozite pe notele de 10.
Cafeaua, ceaiul, apa de fântână,
Fereastra, uşa, merită accize
Când, cu o poftă tragică, Guvernul
Îi dă un nou impuls acestei crize.
Impozite şi taxe pe cuvinte,
Dar biruri pe ecou şi pe tăcere,
A jupui poporul este nobil,
Când nu-i mai laşi nici dreptul să mai spere.
Hei, Românie, parcă răstignită,
Degeaba vrem să te-ntrebăm “Quo vadis?”,
Nici să trăim aici, nu-i cu putinţă
Nici să murim acum nu mai e gratis.
La luptă împotriva tuturora,
Într-un neomenesc război promiscuu,
Trăiască lanţul ce ne intră-n oase!
Trăiască Taxa, Jaful, Moartea, Fiscul!