EXPOZIŢA DE PROIECTE REALIZATE ÎN CADRUL ATELIERELOR DE INOVARE ŞI CREATIVITATE

*Proiectul “Coordonarea politicilor comune şi a investiţiilor în echipamente în domeniul educaţiei în zona transfrontalieră”

În cadrul Expoziţiei au fost prezentate spre evaluare proiecte realizate de elevi, sub îndrumarea cadrelor didactice de specialitate, în cadrul “Atelierelor de inovare şi creativitate” constituite în următoarele licee din România şi Bulgaria: Colegiul Naţional “Barbu Ştirbei” Călăraşi; Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” Călăraşi; Liceul Teoretic “Neagoe Basarab” Olteniţa; Liceul “Alexandru Odobescu”, Lehliu Gară; Liceul “Emil Stanev” Veliko Tarnovo; Liceul de Matematică şi Ştiinţele Naturii “Sf. Kliment Ohridski” Silistra; Liceul “Hristo Botev” Tutrakan. Expoziţia a fost organizată la Sala de sport a Liceului Teoretic “Mihai Eminescu” Călăraşi.

LUCRĂRILE PREZENTATE LA EXPO_MICS NR. 1 CĂLĂRAȘI, 20/21 APRILIE 2018

COLEGIUL NAȚIONAL ”BARBU ȘTIRBEI” CĂLĂRAȘI
Tradiție, creativitate și inovare

Echipa Colegiului Național ”Barbu Știrbei” Călărași, cu experiență în derularea de activități în ateliere de inovare și creativitate MaST a venit la prima expoziție din cadrul proiectului CBC for MaST Education cu un pachet de miniproiecte legate printr-un fir al evoluției ideilor în matematică, științe și tehnologii. Pornind de la o frumoasă imagine fractală creată pornind de la teorema lui Pitagora, trecând prin realizarea de instrumente bazate pe principiul seismografului și continuând cu construcția unui seismograf conectat la computer și încheind incursiunea cu două miniproiecte de statii cosmice de cercetare.
Diplomă de excelență pentru Creativitate în Matematică și Tehnologii moderne
Barbu Stirbei

LICEUL TEORETIC ”MIHAI EMINESCU” CĂLĂRAȘI
Ne jucăm, reciclăm, inovăm și învățăm!

Coordonatorii echipei Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași au mers pe ideea împărțirii echipei în minigrupe pe criterii de interes. Filosofia care a stat la baza conceptului de atelier de inovare și creativitate a fost aceea de a realiza tot felul de construcții prin care elevii să utilizeze cunoștințe de fizică, biologie, electronică și TIC, toate având în comun utilizarea de materiale recuperate de la aparate vechi sau din materiale ce urmau a fi aruncate. S-a demonstrat că elevii au lucrat cu plăcere, iar în anumite cazuri au venit cu soluții proprii. Miniproiectele remarcate au fost: Sistem de detecție și avertizare incendiu pentru locuințe, Jocul cunoașterii, Solar ecologic, Reciclează și luminează!
Diplomă de excelență pentru Multifuncționalitate în educație
mihai eminescu

COLEGIUL ECONOMIC CĂLĂRAȘI
Implicarea RobotKID-ului în formarea elevilor

Plecând de la interesul crescând al elevilor pentru lumea roboților, echipa Colegiului Economic din Călărași a pornit în cercetarea tehnologiilor și construcția de roboți la nivelul elevilor de învățământ gimnazial. Intrarea în lumea roboților a pornit prin utilizarea de componente de jucării vechi pentru punerea în mișcare a unor personaje construite de către elevi din deșeuri. Acest proiect i-a ajutat pe profesori să înțeleagă că prin construcția de roboţi elevii sunt încurajați să gândească creativ, să analizeze situaţii şi să folosească gândirea critică în rezolvarea problemelor din lumea reală. Munca în echipă şi cooperarea stau la baza oricărui proiect de robotică. Elevii învaţă că este acceptabil să comită erori, mai ales dacă acest lucru conduce la găsirea unor soluţii mai bune.
Concluzia echipei: Robotica este o cale captivantă şi distractivă în predarea unor noţiuni de matematică, tehnologie sau de ştiinţele naturii.
Diplomă de excelență pentru Soluții de învățare distractivă cu roboți
colegiul economic

LICEUL TEORETIC ”NEAGOE BASARAB” OLTENIȚA
„Realizarea de aplicații software și de sisteme electronice pentru dezvoltarea competențelor MaST la elevi”

La Liceul Teoretic Neagoe Basarab din Oltenița funcționează un atelier de electronică și aplicații software unde elevii, sub îndrumarea profesorilor, sunt obișnuiți să cerceteze și să creeze dezvoltându-și competențe în domeniul MaST.
Pentru EXPO_MICS Nr. 1 de la Călărași, elevii au pregătit un sistem de recepție a undelor electromagnetice. Aparatura realizată de elevi permite recepția undelor medii, amplifică puternic semnalul recepționat fiind recomandată funcționarea într-un spațiu larg.
Pe parte software elevii au realizat aplicația Easysong care oferă o soluție rapidă la o problemă comună printre adolescenții de astăzi: găsirea unei melodii atunci când știi doar câteva versuri sau găsirea versurilor atunci când cunoști titlul melodiei.
În prezentari s-a constatat entuziasmul cu care au lucrat elevii la cele două miniproiecte.
Diplomă de excelență pentru Soluții tehnice originale
neagoe basarab

LICEUL ”ALEXANDRU ODOBESCU”, LEHLIU GARĂ
Laboratorul verde

Proiectul, realizat deocamdată la nivel de machetă, constă în crearea unui parc în curtea liceului, spațiu care să reprezinte , pe de o parte, o zonă de relaxare, pe de altă parte, o arie naturală în care elevii pot studia anumite fenomene fizice, biologice, chimice și, chiar, geografice.
Aspectul cel mai spectaculos al proiectului constă în asamblarea și punerea în funcțiune a unei fântâni arteziene, pe care, deocamdată, elevii au proiectat-o și au realizat-o la nivel de machetă.
Fântâna va avea o formă hexagonală, cu o înălțime de 80 de cm ( 40 de cm îngropați, 40 cm la suprafață). Fântâna este prevăzută cu 12 diuze laterale cu diametrul de 4 mm și o diuză centrală cu diametrul de 7 mm. Diuzele vor fi alimentate subteran, printr-un tunel de trecere , din căminul pompelor(2). Aceste pompe au debit mare, 120l/min. la o putere de 0,7-1 kw.
Elevii au dovedit entuziasm în proiectarea și realizarea machetei, iar în perioada următoare se va trece la realizarea proiectului în curtea școlii.
Diplomă de excelență pentru Funcționalitate și crearea unui mediu educațional în natură
alexandru odobescu

LICEUL ”EMILIYAN STANEV” DIN VELIKO TÂRNOVO
Agricultura modernă în sprijinul unei hrane sănătoase

Pornind de la noțiuni de fizică, chimie și biologie, echipa Liceului ”Emiliyan Stanev” a realizat o machetă a unui sistem de tratare a solului în vederea decontaminării și îmbogățirii acestuia. Decontaminarea se face cu o tehnică specială de ozonificare a solului, iar îmbogățirea acestuia se face cu îngrășăminte naturale. Întregul sistem a fost atent proiectat și realizat din materiale refolosibile la nivel de machetă. Elevii au lucrat în echipă, și-au distribuit sarcinile și au fost îndrumați de profesori de matematică, biologie, chimie și TIC.
Diplomă de excelență pentru Creativitate și inovare în agricultura ecologică
emilyan stanev

LICEUL DE MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII ”SFÂNTUL KLIMENT OHRIDSKI” DIN SILISTRA
Apa din lumea înconjurătoare

Conștinetizând că apa este unul din cele mai importante elemente ale vieții pe pământ, echipa liceului Sf. Kliment Ohridski din Silistra a cercetat apa sunt toate formele ei de agregare, precum și sursele de apă potabilă, sursele de ape minerale, utilizând cunoștințe de chimie, biologie și fizică și bazându-se pe suportul matematicii în calculele efectuate. Cel mai important rezultat al proiectului îl reprezintă un ghid consistent pentru elevi și profesori care conține o serie de activități experimentale, precum și fișe de lucru.
Diplomă de excelență pentru Soluții practice în procesul educațional
st. kliment ohridsky

LICEUL ”HRISTO BOTEV” DIN TUTRAKAN
Agenția spațială ”Hristo Botev”

Scopul proiectului este acela de a imagina și a construi la nivel de machetă un sistem pentru a curăța spațiul cosmic din jurul Pământului și reciclarea fragmentelor de obiecte din spațiu și reutilizarea materialelor utile.
Utilizând cunoștințe de matematică, fizică, electronică echipa constituită din elevi și profesori a realizat o machetă care demonstrează principiul imaginat pentru a curăța spațiul cosmic din jurul pământului. Totaodată, utilizând noțiuni specifice de informatică echipa a realizat un progam animat prin care se demonstrază modul în care va acționa Agenția spațială ”Hristo Botev”. Echipa din Tutrakan a dovedit imaginație și profesionalism realizând un proiect cu un înalt grad de originalitate.
Diplomă de excelență pentru Soluții originale pentru viitor
hristo botev