„FORMARE PROFESIONALĂ FĂRĂ FRONTIERE PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ÎN VET“

MODULELE DE PRACTICĂ DE PROFIL PRIN MOBILITĂŢI TRANSNAŢIONALE
La Colegiul Agricol „Sandu Aldea“ a avut loc conferinţa de lansare a proiectului nr.2016-1-RO01-KA102-023390 intitulat „Formare profesională fără frontiere pentru creşterea eficienţei în VET“. Au fost prezenţi prefectul George Iacob, primarul Daniel Drăgulin, Klaus Micescu- inspector şcolar ISJ Călăraşi, cadre didactice şi elevi ai unităţii de învăţământ.
Prin acest proiect Colegiul Agricol „Sandu Aldea” oferă elevilor de la calificarea Tehnician veterinar oportunitatea de a efectua modulele de practică de profil prin mobilităţi transnaţionale, iar cadrelor didactice de discipline tehnologice şi celor care coordonează implementarea de proiecte pentru formarea profesională le asigură efectuarea de stagii de observare (Job shadowing) la instituţii educaţionale din altă ţară europeană.
Proiectul răspunde nevoilor şcolii de creştere a calităţii educaţiei şi formării profesionale prin:
dezvoltarea personală, profesională şi socială a elevilor noştri şi eficientizarea tranziţiei viitorilor absolvenţi de la şcoală la mediul de muncă;
-îmbunătăţirea competenţelor profesionale şi personale ale cadrelor didactice care predau discipline tehnologice şi a celor care coordonează implementarea de proiecte pentru formarea profesională.

PROIECT ERASMUS DE MOBILITĂŢI PENTRU ELEVI ŞI PROFESORI
Elevii vor desfăşura stagii de practică în ferme de creştere a animalelor (pentru clasa a XI-a) respectiv în unităţi de abatorizare a animalelor şi în unităţi pentru prelucrarea produselor de origine animală (pentru clasa a XII-a), efectuând activităţile specificate în „Standardele de pregătire profesională (SPP) şi curriculum“, aprobate prin OMEDC nr. 1847/29.08.2007, Anexa nr.5 pentru calificarea profesională Tehnician veterinar.
Pregătirea elevilor va urmări două direcţii:
1.Pregătirea pentru dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor practice conform curriculum-ului şi anume:
-la clasa a Xl-a, pentru unităţile de competenţa 9- Securitatea şi sănătatea în muncă, respectiv 12- Biotehnologii moderne în creşterea animalelor
-la clasa a XII-a, pentru unitatea de competenţă 21- Controlul sanitar veterinar al alimentelor.
2.Pregătire culturală şi lingvistică, în timpul liber şi în cele două weekend-uri, ca parte integrantă a activităţii.
Pregătirea cadrelor didactice se va efectua printr-un stagiu de observare (Job shadowing) la partenerul de primire şi la instituţii educaţionale din zona Montijo.