GARCEA DE CĂLĂRAŞI! NOI AM ÎNTREBAT, IATĂ CE NE-A RĂSPUNS POLIŢIA LOCALĂ:

O situaţie încredibilă şi inadmisibilă!- Un poliţiano-miliţist, un Garcea de Călăraşi- crede că face ordine în… Călăraşi! *Mai multă lume revoltată ne-a contactat, după apariţia articolelor din ziarul nostru, prezentându-ne şi anumite „explicaţii” în legătură cu acest curaj fără limite legale al respectivului personaj. *Cum noi nu ţinem partea nimănui (dar, firesc, reacţionăm în faţa abuzurilor, de orice fel!) luând în calcul toate informaţiile primite, am adresat o serie de întrebări Poliţiei Locale Călăraşi. *Care ne-a trimis nişte răspunsuri (în viziunea domniilor lor). *Vă invităm pe dumneavoastră să citiţi ce am solicitat noi, să vedeţi ce răspunsuri am primit şi eventual, să comentaţi. Ancheta noastră continuă!

ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI:
1.Aţi luat cunoştinţă de reclamaţiile privind comportamentul angajatului dumneavoastră, Simion Marian, cu ocazia organizării Târgului Tradiţional, din zona Orizont, în luna martie 2017?

1.Instituţia noastră nu a fost sesizată de persoane fizice sau juridice, cu privire la conduita poliţistului local Simion Marian, cu ocazia organizarii în luna martie 2017 a Târgului Tradiţional (în zona Orizont);

2.Aţi anchetat cele reclamate?

2.Organigrama unei instituţii publice constituie o reprezentare grafică a structurii organizatorice, în care personalul nu apare nominal ci doar ca număr total de funcţii care intră în structura compartimentului, biroului, serviciului etc. Pentru identificarea pozitiei domnului Simion Marian în cadrul structurii institutiei puteţi consulta Statul de funcţii care este document public, fiind afişat atat pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Călăraşi (http://www.primariacalarasi.ro – ) la secţiunea „Servicii publice locale” cât şi pe cel al instituţiei noastre, la adresa www.politialocalacl.ro.
Domnul Simion Marian este angajat prin concurs, ocupând o funcţie publică de execuţie pentru care a candidat şi pentru care a promovat concursul de recrutare.

3.Aţi luat măsuri, în cazul constatării unor nereguli?

3.Între doamna Dimofte Maria, Şef Serviciu în cadrul instituţiei noastre şi domnul Simion Marian -politist local, există un grad de rudenie care nu intră în sfera incompatibilităţii sau a conflictuiui de interese, conform actelor normative în vigoare care reglementează aceste aspecte ale funcţiei publice.

4.Cum se explică situarea, în organigrama instituţiei dumneavoastră, a numitului Simion Marian, într-o poziţie mult superioară faţă de alţi angajaţi, în condiţiile în care vechimea sa este mult mai scurtă, în raport cu aceiaşi angajaţi?

4.Doamna Dimofte Maria, coordonează şi raspunde de toate activităţile care se desfăşoară în cadrul Serviciului Resurse Umane, Salarizare şi Contabilitate, conform atribuţiilor din fişa postului şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Călăraşi.

5.Există o relaţie de rudenie între Simion Marian şi doamna Dimofte Maria, şef serviciu resurse umane în cadrul Poliţiei Locale Călăraşi?

5.Conducerea instituţiei este realizată (conform regulamentului menţionat mai sus) prin intermediul a două funcţii publice de conducere respectiv, director executiv şi director executiv adjunct, la această dată ambele fiind ocupate, şi al căror nivel ierarhic este superior faţă de cel ocupat de doamna Dimofte Maria, relaţia fiind de subordonare.

6.Aveţi cunoştinţă despre anumite stări de tensiune şi conflicte între doamna Dimofte Maria şi o serie de angajaţi (ori foşti angajaţi), situaţia acestora care o reclamă, practic, pe doamna Dimofte, de faptul că, în realitate, dumneaei conduce instituţia dumneavoastră?! Cum comentaţi aceste puncte de vedere?

6.Nu avem cunoştinţă de existenţa unor stări tensionate sau conflictuale, între doamna Dimofte Maria şi actuali sau foşti angajaţi.