Gestionarea riscurilor și avertizarea timpurie a situațiilor de urgență în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria

Programul Interreg V-A România-Bulgaria este un instrument al politicii europene de coeziune care vizează soluționarea problemelor transfrontaliere și dezvoltarea în comun a potențialului din zonele de graniță.

Programul Interreg V-A România – Bulgaria acordă o atenție deosebită asigurării unor soluţii comune în faţa dezastrelor naturale sau provocate de om, urmărind prin Axa Prioritară 3, „O regiune sigură”, un rezultat dublu: sprijinirea identificării unor măsuri comune în cazul unor riscuri şi sprijinirea unor măsuri privind prevenirea și gestionarea comună a dezastrelor și riscurilor. Dezastrele, naturale sau provocate de om, pot avea consecințe semnificative pentru oameni, mediu și economie. De aceea, autoritățile trebuie să reacționeze imediat, o bună gestionare a dezastrelor salvând vieți, iar o coordonare eficientă între diferitele autorități fiind esențială pentru pregătirea și intervenția cu succes în situații de urgență.

Astfel, în cadrul Programului, sunt implementate 25 de proiecte în valoare totală de 43,5 mil euro, prin intermediul cărora se urmărește îmbunătățirea gestionării comune a riscurilor în zona transfrontalieră prin achiziționarea de vehicule, mașini, echipamente specifice pentru intervenții în situații de urgență chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN), dotarea unor spitale, creşterea gradului de conştientizare cu privire la situațiile de urgență, asigurarea unor condiții tehnice superioare care vor avea un impact pozitiv major asupra vitezei de răspuns în situațiile de urgență, dezvoltarea unor sisteme de avertizare precum și dotarea unor centre și unități pentru intervenții în situații de urgență.

Prin acțiuni comune de conştientizare a grupurilor țintă privind prevenirea și gestionarea riscurilor în zona transfrontalieră, precum și prin organizarea de seminarii, campanii de conştientizare, exerciții comune de simulare a dezastrelor transfrontaliere, cursuri teoretice și practice și, de asemenea, prin elaborarea și distribuirea unor materiale de informare, ghiduri, strategii comune și planuri de acțiune se urmărește creșterea calității gestionării comune a riscului în zona transfrontalieră, care reprezintă unul dintre obiectivele Programului.

Pentru a afla mai multe informații despre Programul Interreg V-A România-Bulgaria, despre proiectele finanțate dar și despre evenimentele viitoare, vă invităm să accesați pagina de internet www.interregrobg.eu.

www.interregrobg.eu

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene