Halucinant! PESTE 500 DE LOCALITĂȚI DIN ROMÂNIA NU AU MEDIC!

Medicul de familie prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală, atât în limita competenţei proprii, cât şi pe baza recomandării scrise a medicului specialist; eliberează trimiteri pentru consultaţii la medicii specialişti si pentru internarea în spital; eliberează trimiteri pentru efectuarea de investigaţii paraclinice (analize medicale) şi interpretează investigaţiile. Medicul de familie acordă persoanelor neasigurate servicii medicale pentru situaţii de urgentă şi pentru depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic. Asiguraţii beneficiază de pachetul de bază care cuprinde servicii medicale profilactice şi curative, alte servicii medicale conform competenţelor medicului de familie, servicii medicale pentru situaţii de urgenţă, şi de eliberarea de acte medicale. Asiguratul are obligaţia să se înscrie pe lista de pacienţi a unui medic de familie.

PERSOANELE ÎN VÂRSTĂ NU AU PARTE DE AJUTORUL MEDICAL

Situație este șocantă în România la acest moment! Deși suntem în anul 2018, peste 500 de localități din țară nu beneficiază de un medic care să-i îngrijească pe locuitori. Situaţia este absolut delicată mai ales pentru persoanele în vârstă care nu pot să parcurgă zeci de kilometri până la cel mai apropriat oraş pentru a avea parte de ajutorul medical atât de necesar problemelor vârstei.

NU EXISTĂ LOCALITATE FĂRĂ MEDIC ÎN JUDEŢUL CĂLĂRAŞI!
gabriana-gutu
Contactată de ziarul nostru, directorul executiv Relaţii Contractuale CAS Călăraşi, Gabriana Guţu ne-a declarat că: “Nu avem nici o localitate neacoperită cu medic pe raza judeţului nostru. Avem două situaţii – în localitatea Belciugatele funcţionează doar un punct de lucru al unui medic care este în contract cu noi, este asigurată asistenţa medicală de către un medic angajat dar prin punct de lucru al medicului care are cabinetul într-o altă localitate. Iar la Ulmu asistenţa medicală este asigurată de un medic care are punct de lucru în localitatea respectivă. Chiar dacă nu există medic de familie cu cabinet medical există un punct de lucru cu furnizor care este în contract cu CAS. Medicul de familie are program de activitate cinci ore la cabinet, două ore teren cu posibilitate de prelungire a programului de cabinet în funcţie de numărul de asiguraţi de pe listă. Programul îl poate prelungi în orice zi de luni până vineri. În judeţ putem spune că nu există probleme cu medicii, nu am primit nici o sesizare cu privire la vreun medic din judeţ că nu-şi desfăşoară activitatea!”