I.T.M. CĂLĂRAȘI – CAMPANIE TRANSPORTURI

În perioada 08-24.11.2017 la nivelul judeţului Călăraşi s-a desfăşurat Campania Naţională privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili), a legislaţiei şi a directivelor europene ce vizează detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale transpuse în legislaţia naţională, respectiv a prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă.
Obiectivele campaniei au fost:
– identificarea angajatorilor care folosesc muncă nedeclarată şi luarea măsurilor care se impun pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;
– controlul privind respectarea timpului de muncă şi de odihnă;
– determinarea angajatorilor de a respecta prevederile Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, cu completările şi modificările ulterioare, ale HG 500/2011 modificată, ale Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi ale legilor speciale în domeniul transportului rutier privind timpul de muncă şi de odihnă al conducătorilor auto;
– creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi cel al securităţii şi sănătăţii în muncă;
– verificarea modului de utilizare şi întreţinere a echipamentelor de muncă, destinate transportului rutier de marfă şi persoane.
Acţiunea de control s-a desfăşurat, atât pe teren (în trafic împreună cu inspectorii de trafic din cadrul Inspectoratelor Teritoriale ale ISCTR) cât şi la sediul angajatorilor care desfăşoară activităţi economice principale sau secundare de transport rutier de marfă şi persoane.
Inspectorii de muncă din cadrul compartimentului Relaţii de Muncă au efectuat un număr de 16 controale, s-a aplicat un avertisment şi au fost dispuse 17 măsuri cu termene precise de rezolvare.
Inspectorii de muncă din cadrul compartimentului Securitate şi Sănătate în Muncă au efectuat 21 de controale, s-au aplicat 16 avertismente. Pentru remedierea deficienţelor s-au aplicat 16 de măsuri cu termene precise de rezolvare.
Campania va fi finalizată în săptămâna 04-10.12.2017.

Inspector Şef Ionela IORDAN
Inspector de muncă