Iar am avut dreptate! 180 MILIOANE EURO – BANI ATRAȘI, ÎN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI!

*Prin colaborarea dintre Consilul Județean și Guvernul României! *Adică între PSD și PNL!… *Ce-au mai zbierat aldi… mațe arse!

Ce scandal uriaș s-a declanșat, în urmă cu doar câteva zile, atunci când „Jurnalul de Călărași” a publicat o informație șocantă, la prima vedere, dar extrem de semnificativă: la nivelul județului Călărași prin colaborarea dintre PNL – aflat la guvernare locală și PSD, aflat la guvernare națională, trecându-se peste hachițele fără acoperire în realitate, s-au atras în judetul Călărași aproape 180 milioane €! Vai, vai, ce scandal uriaș, toți băgătorii de seamă au început să zbiere, ba chiar au reclamat informația respectivă la conducerea liberalilor! Orban fiind pus în situația de a spune că, oricum, – “Iliuță este suspendat“ și deci face de capul lui, n-are nicio treabă cu liberalii, pentru că, altfel, ar fi trebuit să le dea în cap pesediștilor din județ, în niciun caz să coopereze! Este motivul pentru care am hotărât să prezentăm informația reală, concretă, așa cum este ea, arătându-vă, pe de o parte că “Iar am avut dreptate”! Iar pe de alta că, într-adevăr, aceasta este calea normală și pentru țara asta, dar și pentru judetul Călărași: abandonarea scandalurilor, a balamucului și cooperarea în beneficiul cetățenilor!
Iată răspunsul oficial care confirmă cifrele pe care noi le-am avansat inițial.

Direcția Dezvoltare Regională și Relații Externe
Direcția Juridică și Administrație Publică

Urmare a adresei dumneavoastră, înregistrată la Consiliul Județean Călărași sub nr. 14666/23.08.2018, prin care ne solicitați informații referitoare la accesarea și atragerea de fonduri guvernamentale, vă facem cunoscut faptul că în conformitate cu datele furnizate pe site-ul Ministarului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl valoarea alocată conform Programului Național de Dezvoltare Locală este de 738.555.467,23 lei. Investișiile derulate de Consiliul Județean Călărași, sunt următoarele:
Modernizare DJ411 Chirnogi – Radovanu – Crivăț – limita județului (Hotarele) km 0+000 – km 18+090, județul Călărași
Reabilitarea drumului Dj403 între Dn31 (Mânăstrirea) – Luica – Dn4 (Șoldanu) – Radovanu (Dj411), km 13+500 – km 34+800
Modernizarea și reabilitarea DJ211D tronson Dn21 (Ștefan Vodă) – Libertatea – DN3B (Dichiseni) – km 13+500 – km 41+500, județul Călărași
Modernizare și reabilitare DJ401C, km 21+500 – km 11+623 și DJ412 km 61+780 – km 55+535
Prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 este în derulare proiectul “Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene DJ402 tronson Dn4 – Curcani – Măriuța – limită de județ Ialomița, km 0+000 – km 53+700 și DJ302 tronson Dn3 – Belciugatele – Măriuța – limită de județ Ialomița, km 0+000 – km 15+365” – valoare totală 128.868.255,92 lei.
Valoarea totală a investițiilor derulate de Consiliul Județean Călărași este de 283.170.200,52 lei.
Menționăm faptul că aceste investiții se derulează prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de autoritate publică centrală coordonatoare a Programului. În condițiile în care părțile contractante sunt, pe de o parte Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și pe de altă parte Unitățile Administrativ Teritoriale, instituția noastră nu deține date și cifre exacte referitoare la derularea acestui Program, pentru celelalte Unități Administrative Teritoriale din județ, și nici despre stadiul și valoarea decontată de acestea.

Cu stimă, Director Executiv, Eduard Grama