ILUSTRUL PROFESOR RĂDULESCU- PROPUNERI PENTRU CĂLĂRAŞI!

Stimate Domnule Primar
al Municipiului Călăraşi,
Cu scuzele de rigoare sunt nevoit să vă aduc la cunoştinţă următoarele, în scopul respectării nu numai a limbii române, ci şi a cetăţenilor acestei urbe:
1.Citind, recent, o oarecare foiţă volantă publicitară, am observat că unul dintre birourile societăţii emitente îşi are sediul pe Strada Prelungirea Bucureşti (valabilă şi pentru Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei“ sau „Farm Big SRL“, în timp ce „Urban S.A.“ se află pe Strada Prelungirea Dobrogei…). Intrigat de caracterul PLEONASTIC al denumirii (căci, atât Prelungirea, cât şi Aleea, Bulevardul, Calea, Fundătura, Şoseaua, sau Varianta fiind tot „străzi“, alăturarea lor devine aberantă), reprezentantul firmei respective („Hera“) mi-a răspuns, la nedumerirea mea, că adresa cu pricina este stabilită, ad litteram, de „Cadastru“!… Deci „Cadastrul“- am presupus eu- îşi asumă prerogativele Institutului de Lingvistică al Academiei, impunându-şi propriile „norme“ ortografice!…(La fel cum o vânzătoare de legume şi fructe, întrebată de mine de ce, în loc de „grepfruturi / grepuri“, în raft scrie „grefe“, a dat un răspuns şi mai dezarmant: „Pentru că aşa scrie în factură!“…).
Dorind să văd cât de „cronică“ este botezarea pleonastică a străzilor călărăşene, am constatat că, încă de acum 25 de ani, în liste cu „Noile denumiri ale blocurilor de locuinţe din municipiul Călăraşi…“ (1991), apare Strada Prelungirea Bucureşti… Ulterior, în „Anuarul abonaţilor telefonici din judeţul Călăraşi“ (1996), sunt înscrise denumiri ca Strada Aleea Centralei, Strada Aleea 5 Călăraşi, Strada Aleea Garajului, Strada Aleea Grădiniţei, Strada Aleea Transformatorului, Strada Înfundătura Teiului, Strada Prelungirea Bucureşti, Strada Prelungirea I.L. Caragiale, Strada Prelungirea Independenţei… Peste câţiva ani, în „Codul poştal al principalelor localităţi urbane“, vol.3 (2003), între cele circa 200 de străzi din municipiul Călăraşi, apar sub formă pleonastică şapte denumiri de străzi: „Strada Aleea X“, Strada Prelungirea Bucureşti, Strada Prelungirea Dobrogei, Strada Prelungirea C.D. Gherea, Strada Prelungirea Independenţei, Strada Prelungirea Sloboziei şi Strada Varianta Nord (sic!). (O remarcă demnă de interes: atât municipiul Bucureşti- cu circa 6000 de străzi-, precum şi 30 de localităţi reşedinţă de judeţ <între care Timişoara, Cluj, Iaşi, Ploieşti, Oradea, Constanţa, Târgu-Mureş, ş.a> nu conţin nicio denumire pleonastică!) Ceva mai târziu, în „Pagini aurii…“ (2009-2010), apare scrisă pleonastic doar Strada Varianta Nord (sic!), iar într-un anunţ, dat în gazeta „Pământul“ (din 3-4 febr. 2011, la p.7), Consiliul Local Călăraşi menţiona concesionarea unor terenuri în Strada Prelungirea Bucureşti şi în Strada Varianta Nord (sic!). În sfârşit, la „Mica publicitate“ din presa locală, poţi afla diferite oferte imobiliare în Strada Aleea Centralei, Strada Bulevardul Republicii, Strada Prelungirea Bucureşti, Strada Prelungirea Dobrogei, Strada Varianta Nord (sic!), ba chiar şi Şoseaua Varianta Nord (sic!) ş.a.

strada-prelungirea-bucuresti

2.O lipsă flagrantă de coordonare între toate compartimentele aferente ale administraţiei locale o probează şi neconcordanţa dintre unele grafii ce redau aceeaşi denumire topografică: Strada Bucureşti (în „Codul poştal”…), dar Calea Bucureşti (în „Pagini aurii…“); Bd.1848 (în „Codul poştal…“), dar Str. 1848 (în „Pagini aurii…“); Str. Progres(ul) (în „Anuarul abonaţilor telefonici…“, în „Pagini aurii…“ sau în „buletinele de identitate“), dar Str. Progresului (în „Noile denumiri ale blocurilor de locuinţe…“, în „Codul poştal…“ sau în „tăbliţele indicatoare“); Str. Independenţa (în „Decizia 281/27 nov. 1990 a Prefecturii Călăraşi“), dar Str. Independenţei (în „Codul poştal…“, în „Pagini aurii…“ ori în „tăbliţele indicatoare“); Str. Pompieri (în „buletinele de identitate“, în „Codul poştal…“ şi în „Pagini aurii…“ , dar Str. Pompierilor (în „tăbliţele indicatoare“ sau în „Anuarul abonaţilor telefonici…“).
3.Aceeaşi lipsă de unitate în reproducerea (abreviată sau nu) a denumirilor unor străzi se constată şi la nivel ortografic: B-dul Republicii / N.Titulescu / Gării, Bld. Republicii sau Blv. Constantin Brâncoveanu (corect: Bd. Republicii …); Str. Ştirbei Vodă, Bd. Cuza Vodă, zona Mircea Vodă (corect: Str. Ştirbei-Vodă, Bd. Cuza-Vodă, zona Mircea-Vodă); Varianta Nord (corect: Varianta-Nord ); P-ţa Orizont (corect: Pţa Orizont); Str.Pieţii (corect: Str.Pieţei); Str. Ghe. Lazăr (corect: Str. Gh. Lazăr).
În fine se pune întrebarea: ce sectoare / instituţii sunt vinovate de toate erorile de limbă semnalate mai sus: Evidenţa populaţiei?, Registrul Comerţului?, Administraţia financiară?, Camera de Comerţ şi Industrie? sau Oficiul judeţean de Cadastru? Bunul-simţ mă obligă să vă adresez rugămintea, stimate Domnule Primar, să interveniţi, cu promptitudine, pentru ca toţi factorii de decizie / execuţie implicaţi să acţioneze unitar, cu respectarea strictă (nicidecum arbitrară „sau după ureche“) a normelor ortografice ale Academiei Române (prezente în orice dicţionar explicativ al limbii române).
Regret nespus că diferitele mele comentarii critice (publicate <în ultimul sfert de veac> în presa călărăşeană şi referitoare la pleonasme şi alte agramatisme sau greşeli de punctuaţie) nu au stârnit deloc curiozitatea „cognitivă“ a funcţionarilor responsabili de agramatismele semnalate…
Omagiile mele,
Ilie-Ştefan Rădulescu