ÎMPREUNĂ CONSTRUIM!

În ciuda obiecţiilor afişate cu precădere de liderii Opoziţiei, 2017 a fost unul dintre cei mai buni ani post – decembrişti din punct de vedere macroeconomic. România a înregistrat o creştere economică de 7%, situându-se pe primul loc într-un top al ţărilor UE. Deficitul bugetar a fost sub de 3%, mai mic decât în 2016. Datoria publică s-a cifrat la 36,4% din PIB, în scădere faţă de 2016 cu mai mult de 1%. Am avut o rată a şomajului situată la un minim istoric. În 2017, puterea de cumpărare a câştigului salarial mediu a fost mai mare cu 14 procente faţă de anul 2016. Puterea de cumpărare a pensiei medii de asigurări sociale a înregistrat o creştere de 9%. Şi ca un corolar, 13 din cele 14 criterii din Procedura de Dezechilibru Macroeconomic, instituită de Comisia Europeană au fost respectate.
Pentru 2018, obiectivele macroeconomice cuprinse şi în programul de guvernare înseamnă un deficit bugetar de sub 3% din PIB; datoria publică să fie sub 60% din PIB; o creştere economică de peste 5,5%.
Bătălia pentru absorbţia integrală a fondurilor europene continuă, fiind o necesitate stringentă pentru creşterea competitivităţii ţării noastre. Dacă în 2017, gradul de absorbţie a fost de 11%, obiectivul pentru acest an dar şi cei ce vor urma este accelerarea ritmului de cheltuire a fondurilor europene pentru a ajunge la o rată de absorbție de 72,5% până la 31 decembrie 2020 și 100% până la 31 decembrie 2023.