“ÎMPREUNĂ PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ” – CONSILIERUL DE STAT, LASZLO BORBELY, LA CĂLĂRAŞI

Seminarul Regional “Împreună pentru dezvoltarea durabilă”, un eveniment organizat pentru a dezbate revizuirea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României din 2008. La eveniment au participat oficialități locale, conducători ai instituțiilor deconcentrate reprezentanți ai mediului de afaceri, ai societății civile, instituții publice centrale și locale, prefecturi și consilii județene.
Acest eveniment se înscrie în acțiunile înterprinse de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, din cadrul Secretariatului General al Guvernului. În data de 14 noiembrie 2017, a avut loc la București, Conferința ,,Pentru un viitor sustenabil” în cadrul căreia a fost anunțată începerea revizuirii Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României.
România și-a asumat responsabilitatea de a stabili cadrul național necesar pentru atingerea celor 17 Obiecte de Dezvoltare Durabilă (ODD), astfel că Proiectul de Revizuire a Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă reprezintă un demers concret realizat în vederea adoptării unui document programatic care să adapteze schimbarea de paradigmă la nivel global, în domeniul dezvoltării durabile, la prioritățile și contextul național, pe orizontul de timp 2030.
Cele 17 Obiecte de Dezvoltare Durabilă reprezintă obiective globale, aplicabile tuturor statelor, care au misiunea de a depune toate eforturile pentru eradicarea tuturor formelor de sărăcie, de a lupta împotriva inegalităților și de a combate schimbările climatice.pag6