ÎN ATENŢIA SOLICITANŢILOR DE LOCURI DE MUNCĂ ÎN SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN CARE FOLOSESC REŢEAUA EURES!

euresEURES este o reţea de cooperare concepută pentru facilitarea liberei circulaţii a lucrătorilor în ţările UE 28, precum şi în Elveţia, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia.
Reţeaua este formată din Biroul European de Coordonare (BEC), birourile naţionale de coordonare (BNC), partenerii EURES şi partenerii asociaţi EURES.
Printre partenerii EURES se numără Serviciile Publice de Ocupare a Forţei de Muncă (SPOFM) din Uniunea Europeană/Spaţiul Economic European.
Deşi Serviciile Publice de Ocupare a Forţei de Muncă sunt structurate diferit în fiecare ţară, ele au aceeaşi sarcină de bază, şi anume să contribuie la găsirea ofertei potrivite pentru cererea potrivită pe piaţa muncii, prin furnizarea de servicii de informare, orientare şi plasare.
În România, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în calitate de serviciu public de ocupare, este membru de drept al reţelei EURES. Are în subordine 41 de AJOFM-uri şi AMOFM Bucureşti.
În România, Reţeaua EURES funcţionează cu 44 de consilieri EURES cu funcţie front office, adică orientaţi către public, câte unu (1) la nivelul fiecarei Agenţii Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi trei (3) la nivelul Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti, iar la nivelul ANOFM există alţi trei (3) consilieri EURES cu funcţie back office cu rol în planificare şi monitorizare. Întreaga activitate EURES în România se desfăşoară sub îndrumarea Coordonatorului Naţional EURES.
Rolul consilierilor EURES este de a oferi cele trei servicii EURES de bază şi anume, informare, orientare şi plasare, atât pentru solicitanţii de locuri de muncă, cât şi pentru angajatori, interesaţi deopotrivă de piaţa de muncă europeană.
De aceea, toate serviciile furnizate de către consilierii EURES, atât pentru solicitanţii de locuri de muncă, cât şi pentru angajatori, sunt gratuite.
Toate ofertele de muncă aflate pe Portalul European EURES www.eures.europa.eu, cât şi pe Portalul EURES România http://eures.anofm.ro/ pot fi accesate gratuit.
Nu se percep comisioane pentru serviciile de informare, orientare şi plasare în muncă!
EURES ESTE UN SERVICIU GRATUIT, ATÂT PENTRU SOLICITANŢII DE LOCURI DE MUNCĂ, CÂT ŞI PENTRU ANGAJATORI!