În cazul “AM FOST ESCROCAȚI”!… AM PRIMIT UN DREPT LA REPLICĂ DIN PARTEA BIROULUI NOTARIAL BARBARESSO CRINA – BEATRICE!

*Drept la replică! Biroul Notarial Barbaresso Crina – Beatrice își prezintă punctul de vedere!

PRECIZARE

NU a fost vorba de un articol de presă, pur și simplu ci de o plângere adresată prim-procurorului Parchetului General al României!…
Un adevărat scandal s-a declanșat după publicarea cazului reclamat de Topologeanu Eugen Mircea prin care se prezintă un caz pe care respectivul îl consideră o adevărată escrocherie în urma căreia a pierdut câteva zeci de mii de euro! Printre numele prezentate în acest material se găsește și cel al Biroului Notarial Barbaresso Crina – Beatrice la care s-au semnat actele despre care este vorba în cazul respectiv.
Așa cum am spus de la bun început, nu ne asumăm nimic din toate cele publicate pentru că nu era vorba despre un articol de presă pur și simplu ci de reproducerea aproape integrală a plângerii adresate prim-procurorului Parchetului General al României! Un act asumat de cel care a făcut această reclamație și care, în mod normal, va declanșa o anchetă a Parchetului, ale cărei rezultate le vom prezenta așa cum au fost ele aduse la cunoștința publică!
Am primit un drept la replică din partea Biroului Notarial respectiv care ne dă lecții de deontologie jurnalistică, într-un caz care, repetăm, nu este un articol de presă, ci simpla reproducere a unei plângeri către procuror! Am fi așteptat cu interes precizări concrete față de situația respectivă reclamată de Topologeanu Eugen Mircea, ceea ce nu se regăsește, cel puțin din lectura pe care am făcut-o, în acest drept la replică.
Cu toate acestea pentru că respectăm fiecare om și fiecare punct de vedere și pentru că a fost vorba, concret, de fapte aduse în această plângere către Parchetul General, publicăm, integral, acest Drept la replică pentru completa și corecta informare a cititorilor noștri care sunt invitați să judece singuri întregul caz ! Asupra căruia vom reveni, cu siguranță, în funcție de ceea ce vor decide procurorii!

Către,
REDACȚIA „JURNALULUI DE CĂLĂRAȘI”

Vă transmitem alăturat dreptul la replică formulat cu privire la apariția în numarul 3189 Anul XXVII, 7-9 septembrie 2018 al publicației „Jurnalul de Călărași” a articolului < >

Notar public,
Barbaresso Crina-Beatrice

Drept la replică către publicația „Jurnalul de Călărași”

„Jurnalul de Călărași” a publicat în numărul 3189 Anul XXVII, 7-9 septembrie sub titlul < >, un articol nesemnat în care a fost redată o sesizare adresată organelor de cercetare penală, formulată de către o persoană – prezentată de autorul anonim ca fiind „membru al unei familii foarte cunoscute pe meleagurile călărășene” – prin care respectiva persoană reclama că ar fi fost escrocată.
Articolul are un profund caracter denigrator la adresa subsemnatei întrucât conține informații care nu corespund realității în ceea ce mă privește, fiindu-mi aduse acuzații nefondate cu privire la modalitatea de instrumentare de către subsemnata, în calitate de notar public, a actelor notariale. Având în vedere faptul că odată cu redarea sesizării formulate de către petent, vă aduceți un aport substanțial în denigrarea subsemnatei prin utilizarea fără drept a numelui și a imaginii mele, denaturând grav realitatea în legătură cu activitateamea în calitate de notar public, fără o minimă verificare a veridicității informațiilor furnizate, încălcându-mi în acest mod dreptul la reputație ca element constituent al dreptului la protecția vieții private, vă solicit să vă prezentați în mod public scuze în legătură cu publicarea articolului în discuție, prin publicarea unui articol în condiții similare de vizibilitate cu articolul denigrator, în cadrul publicației „Jurnalul de Călărași”.
O știre referitoare la posibila existență a unui grup nfracțional este evident considerată ca fiind de interes public, însă la redarea știrii jurnalistul trebuie să fie imparțial la transmiterea informației. Articolul la care fac referire pune în discuție probitatea profesională a unui notar public, iar în cazul de față nu prezentați în mod obiectiv și imparțial starea de faăt descrisă și, cunoscînd exigențele eticii jurnalismului, puteați să realizați că publicarea articolului în maniera aleasă are drept consecință denigrarea subsemnatei.
Este adevărat că presa joacă un rol important în societate, însă ea trebuie să respecte anumite limite, respectiv limitele criticii admisibile, ținând cons mai ales de protecția și reputația drepturilor altuia. Exigența protecției reputației persoanelor trebuie pusă în balanță cu interesul pe care ăl are ziaristul de a transmite informații și idei asupra chestiunilor de interes public.
Pe de altă parte, regulile deontologiei profesionale impun ziaristului să difuzeze știrile cu respectarea adevărului și numai după ce au fost efectuate verificările de rigoare, iar prezentarea, descrierea sau narațiunea trebuie să fie făcute într-un mod imparțial, ori dumneavoastră, prin prezentarea petiției în maiera aleasă, adresați un adevărat atac la adresa persoanelor nominalizate și implicit a subsemnatei.
Deși afirmați încă de la începutul articolului ca nu știți „dacă totul este adevărat”, totuși ați publicat o știre fără să faceți o minimă verificare a împrejurărilor pe care le prezentați de o manieră care pune sub semnul îndoielii profesionalismul autorului anonim al articolului publicat și determină culpa gravă în care vă aflați prin acordarea „bunului de tipar”.
Ziaristului i se impune totodată să respecte principiul prezumției de nevinovăție, el trebuie să se abțină de la formularea de verdicte. Cu toate acestea, prin afirmațiile tranșante făcute, autorul anonim al articolului a dat un verdict, deși regulile deontologice îi impuneau să se abțină la a da verdicte și să respecte prezumția de nevinovăție.
Tocmai pentru respectarea prezumției de nevinovăție, având în vedere că a fost formulată sesizarea pe care ați prezentat-o, ar fi fost prudent să refuzați să publicați conținutul acesteia. În cazul de față, este vorba despre redarea în publicația dumneavoastră a unei sesizări adresată unui organ de cercetare penală, situație în care trebuia să execitați o atenție sporită față de o investigație zoaristică, pentru a nu fi suspectați de imixtiune în actul de justiție.
Sub titlul < >, redați o înșiruire de fapte prezentate de către un „membru al unei familii foarte cunoscute pe meleagurile călărășene”, fără să știți dacă faptele narate sunt adevărate sau nu, după cum chiar dumneavoastră recunoașteți încă de la începutul articolului, faptele prezentate fiind comise de către „mai multe persoane asupra cărora planează suspiciunea rezonabilă că formează un grup infracțional organizat”. Nu pot să nu observ aici inconsecvența în transmiterea informațiilot (ori există „un grup infracțional organizat”, ori există „suspiciunea rezonabilă că formează un grup infracțional organizat”). Certitudinea dumneavoastră se afirmă numai cu privire la faptul că autorul petiției este un „membru al unei familii foarte cunoscute pe meleagurile călărășene” care „reclamă că ar fi fost escrocat” (se înțelege că nu se știe sigur dacă a fost escrocat), precum și cu privire la persoanele care fac parte din aparentul grup infracțional „notari, conducători de instituții bancare, funcționari din aparatul administrativ, interlopi care se ocupă de infracțiunile de spălare de bani, evaziune fiscală, fals în înscrisuri, înșelăciune”.
Unul dintre fragmentele sesizării redate de dumneavoastră este prezentat cu subtitlul „Notariat – cu dedicație?!…” și folosește prezentării unor împrejurări în legătură cu desfășurarea activității biroului notarial al cărui notar public titular sunt. Începând de la expresia folosită ca subtitlu, utilizarea în cadrul subtitlului a anumitor semne de punctuație ce nu par a fi alese la întâmplare (de vreme ce utilizați un semn de întrebare, un semn de exclamare și punctele de suspensie), evenimentele sunt prezentate de o manieră defăimătoare și denigratoare la adresa subsemnatei și, implicit, a activității desfășurate în cadrul biroului notarial, fiind prezentate ca adevărate, fără nicio susținere și argumentație, punând sub semnul îndoielii profesionalismul notarului public, corectitudinea, imparțialitatea, respectarea literei și a spiritului legii.
Asocierea subsemnatei, precum și a biroului notarial pe care îl conduc cu evenimentele prezentate de dumneavoastră prin publicarea sesizării sunt de natură de a aduce grave încălcări onoarei și demnității persoanei mele, un grav prejudiciu de imagine biroului notarial, fiind de natură a conduce la slăbirea încrederii publicului în serviciile notariale prestate, fiindu-mi afectată propria imagine și imaginea profesională.
Având în vedere că dețin o poziție socială și profesională respectabilă în cadrul comunității, prin publicarea articolului în cauză mi-ați adus un grav prejudiciu de imagine în mediul social în care îmi desfășor activitatea.
Ca o reparație în natură a prejudiciului moral suferit, vă cer să publicați un artocil cu scuzele redacției pentru afirmațiile nefondate, defăimătoare și denigratoare la adresa subsemnatei și a biroului notarial pe care îl conduc, pentru ca totți cei care au citit articolul apărut în această publicație să citească și scuzele redacției. Reiterez cererea mea ca aticolul care va conține scuzele dumneavoastră să fie publicat în condiții similare de vizibilitate cu articolul defăimător, în cadrul publicației „Jurnalul de Călărași”.
Chiar dacă imaginea mea și a biroului notarial Barbaresso Crina-Beatrice ar fi restabilită prin publicarea scuzelor dumneavoastră, având în vedere faptul că în timpul scurs imaginea ne-a fost afectată în mod nelegitim, având in vedere caracterul ilicit al faptei, adresarea subsemnatei către instanța de judecată pentru a obține o justă despăgubire apare ca o posibilă soluție pentru compensarea efectelor defăimării suferite prin publicarea în presă a articolului denigrator, organele competente fiind îndrituite să verificedacă ați acționat în mod diligent și obiectiv în transmiterea informației, precum și dacă au fost respectate principiile eticii ziaristice, principii care trebuie să fie respectate cu ocazia redactării oricărui articol.
Pentru a demonstra buna-credință a dumneavoastră în desfășurarea demersului jurnalistic, de a informa publicul cu privire la o anchetă inițiată, se impunea de a aștepta finalizarea anchetei și astfel nu vi s-ar fi putut imputa că ați acceptat defăimarea mea.
În lipsa acestor precizări, prin modul în care a fost publicat articolul, apreciez că vă aflați în culpă, iar subtitlul „Notariat – cu dedicație?!…” exprimă opiniile personale ale dumneavoastră, care nu au nici o legătură cu o informație corectă și obiectivă.
Într-o societate deocratică, dreptul la liberă expimare este recunoscut ca find unul dintre drepturile fundamentale, dar acest drept poate fi exercitat numai în anumite limite, astfel încât să nu prejuducieze demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine, acest drept poate fi supus unor formalităși, condițiim restrângeri și sancțiuni, prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare pentru încălcarea acestor limite.
Dreptul al informare – ca drept fundamental al cetățeanului –, trebuie respectat și de către jurnaliști care au obligația de a transmite informația cu respectarea adevărului. Știrile nu pot fi și nu trebuie să fie tratate ca o marfă, ci ca un drept fundamental al cetățeanului la informație.
Calitatea și substanța informațiilor nu pot fi axploatate în scopul sporirii numărului cititorilor, pentru a păstra poziția de „Ziar local numărul 1 în România” și „Lider de piață al zonei”, din dorința de a exprima sezaționalul, fără a fi supusă atenției corectitudinea informației transmise.

Barbaresso Crina-Beatrice
notar public