INSPECȚIA MUNCII ANUNȚĂ PROGRAMUL CADRU DE ACȚIUNI PENTRU ANUL 2020

Pentru realizarea obiectivelor instituționale, în Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2020, se desfăşoară acţiuni de control de tip campanie, tematice şi de fond, cu caracter preventiv, precum și controale programate sau inopinate, la toate categoriile de angajatori, focalizate pe domeniile de activitate economică în care au fost identificate riscuri. În acţiunile de control, indiferent de tipul controlului, se verifică, în principal, îndeplinirea cerinţelor legale privind încadrarea în muncă, timpul de muncă şi timpul de odihnă, drepturile salariale acordate, precum şi respectarea reglementărilor de domeniul securitate și sănătate în muncă. La aceste acțiuni de control, se adaugă verificările inițiate ca urmare a petițiilor pe care ni le adresează cetățenii, în situația în care aceștia se consideră prejudiciați în relația cu angajatorii. Anual, la nivel național, sunt înregistrate și soluționate aproximativ 50.000 de petiții, ceea ce reflectă gradul ridicat de încredere al cetăţenilor în capacitatea Inspecţiei Muncii de a-i ajuta în soluţionarea problemelor apărute. Cele mai frecvente încălcări ale legislaţiei în domeniul relaţiilor de muncă reclamate sunt cele legate de prevederile Codului Muncii: neplata salariilor, timpul de muncă și neplata orelor suplimentare, concedieri abuzive, nerespectarea prevederilor privind registrul de evidență a salariaților, reconstituirea vechimii în muncă. În domeniul SSM, principalele aspecte reclamate de cetățeni vizează: eliberarea adeverinţelor pe grupe de muncă, condiţiile de muncă necorespunzătoare, cercetarea și declararea accidentelor produse la locurile de muncă, nerespectarea cerințelor de securitate şi sănătate în muncă. În aceeași măsură, inspectorii de muncă sunt imparțiali și reprezintă un factor de echilibru între actorii de pe piața muncii, sindicate și patronate, salariați și angajatori. Încercăm, prin toate acțiunile noastre, de informare, de conștientizare sau de control preventiv, să fim activi și responsabili. Periodic, efectuăm analize concrete, urmărind îndeplinirea obiectivelor stabilite până la materializarea acestora în rezultate concrete. Astfel, Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2020, reprezintă un document de referință, elaborat cu respectarea reglementărilor specifice din domeniile de competență ale instituției, ce ține cont de cerințele și orientările europene în domeniu. Am urmărit alocarea eficientă a resurselor existente pentru maximizarea rezultatelor, având în vedere că resursele umane, financiare și materiale sunt limitate. Până în acest moment, cu resursele avute la dispoziție, pot afirma că, de mai bine de 20 de ani, am reușit să ne îndeplinim misiunea, să fim la nivelul așteptărilor, adică o instituție puternică și de referință, cu un rol important pe plan social și cu rezultate remarcabile. Pe această cale, țin să le mulțumesc colegilor din Inspecția Muncii și din inspectoratele teritoriale de muncă pentru tot efortul depus pe parcusul anului, pentru seriozitatea și rigurozitatea cu care își îndeplinesc atribuțiile.”