INSPECTORATUL ȘCOLAR DIN CĂLĂRAȘI – ACȚIUNI LA NIVELUL SECOLULUI XXI !

Într-adevăr tot ceea ce se întâmplă la nivelul Inspectoratului Școlar Județean din Călărași, în ultima vreme, ține de implicare, de rostuire a faptelor în beneficiul generațiilor viitoare, de adaptare la realitatea acestui moment!
Echipa condusă de prof. Elena Mihăilescu confirmă atât prin colaborarea cu alte instituții menite a ușura drumul către standardele europene ale României și Călărașiului, dar și preocuparea pentru problemele reale care există, în acest moment, pentru tânăra generație!
Da, într-adevăr, la Călărași este o problemă – consumul de substanțe interzise, drogurile, în primul rând! Este motivul pentru care acest eveniment deschide căi pentru rezolvarea unor situatii extrem de complicate menite a genera situații complexe! Care trebuie în primul rând preîntâmpinate, dar și rezolvate în beneficiul celor mici, atunci când apar asemenea probleme!
Iată imagini și elemente de interes legate de ampla acțiune care s-a realizat, la sfârșitul săptămânii trecute, la întâlnirea directorilor școlilor din Călărași!


Echipa condusă de prof. Elena Mihăilescu confirmă atât prin colaborarea cu alte instituții menite a ușura drumul către standardele europene ale României și Călărașiului, dar și preocuparea pentru problemele reale care există, în acest moment, pentru tânăra generație!
Da, într-adevăr, la Călărași este o problemă – consumul de substanțe interzise, drogurile, în primul rând! Este motivul pentru care acest eveniment deschide căi pentru rezolvarea unor situatii extrem de complicate menite a genera situații complexe! Care trebuie în primul rând preîntâmpinate, dar și rezolvate în beneficiul celor mici, atunci când apar asemenea probleme!
Iată imagini și elemente de interes legate de ampla acțiune care s-a realizat, la sfârșitul săptămânii trecute, la întâlnirea directorilor școlilor din Călărași!

CREȘTEREA CALITĂȚII
ACTULUI EDUCAȚIONAL!

La Liceul Tehnologic „Sandu Aldea”, a avut loc ședința cu directorii unităților de învățământ preuniversitar din județul Călărași, în cadrul căreia au fost prezentate oportunitățile pe care școlile, în parteneriat cu autoritățile publice locale, le pot valorifica în vederea accesării fondurilor europene pentru implementarea proiectelor menite să contribuie la creșterea calității actului educațional. Acțiunea a fost susținută de reprezentanții ADR Sud Muntenia și ai Organismului Intermediar POCU, Unitatea Regională Sud. De asemenea, cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași și al Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate, a fost prezentată strategia de prevenire și combatere a consumului de substanțe interzise.

37 DE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DERULEAZĂ
PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ!

La ora actuală, în județul Călărași sunt în derulare proiecte cu finanțare europeană în 37 de unități de învățământ, atât din mediul urban, cât și din mediul rural. Proiectele sunt finanțate prin Programul Operațional Capital Uman, Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Granturi SEE și Norvegiene, sau alte programe de finanțare, iar școlile sunt lideri de proiect sau parteneri ai primăriilor, organizațiilor nonguvernamentale sau ai altor unități de învățământ.
Am constatat, în ultimii ani, o creștere semnificativă a numărului proiectelor POCU la nivelul județului. De exemplu, dacă ne referim la programul de tip ”Școală după școală”, acesta se desfășura, în 2017, doar în câteva școli din mediul urban, finanțarea fiind asigurată de părinții elevilor. În prezent, acesta este implementat, cu fonduri europene, în alte 13 școli din mediul rural.
Consider, însă, că este necesară accesarea finanțării europene pe o scară mai largă la nivelul județului, atât în ceea ce privește îmbunătățirea infrastructurii educaționale, cât și în vederea dezvoltării resurselor umane –elevi și cadre didactice. Tipologia diversă a proiectelor care pot fi implementate în comunități asigură o plajă largă de intervenție, având un rol determinant în reducerea ratei abandonului școlar, creșterea ratei de absolvire, îmbunătățirea performanței elevilor la examenele naționale, dar și în oferirea de noi experiențe de învățare, de comunicare interculturală și transfer de practici creative.
Prin acțiunea pe care am organizat-o astăzi, aducând alături de directorii unităților de învățământ preuniversitar experți din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia și Organismului Intermediar POCU – Unitatea Regională Sud, am urmărit să efectuăm o bună informare a conducerii școlilor cu privire la oportunitățile de finanțare în educație și o motivare a acestora de a-și forma echipe de cadre didactice care, împreună cu reprezentanți ai primăriilor și ai altor instituții/organizații eligibile, să conceapă, să câștige și să implementeze proiecte ce pot crește calitatea actului educațional în județul nostru.