ÎNTREBARE… ÎNTREBĂTOARE! VĂ MAI AMINTIŢI- CUM SĂ IMPUŢI PESTE 5 MILIOANE DE EURO, PE BAZA UNUI ACT… ILEGAL? ACUM A INTRAT ÎN SCENĂ ŞI.. ADS!

„Jurnalul de Călăraşi” a publicat în numărul 2872 o anchetă pe tema modului în care poţi fi băgat în faliment, de o instituţie a statului, pe baza unui act ilegal! Vă reamintim elementele fundamentale ale acestui act:

articol ads vechi

IAR ACUM A VENIT CHEMAREA ÎN JUDECATĂ!

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
Solicitând:
-să se constate nulitatea absolută, parţială, a actului juridic, reprezentat de adresa nr. 123.879 emisă de pârâta ADS la data de 25.04.2012 cu consecinţa desfiinţării parţiale a actului juridic şi ca o consecinţă,
-să se constate că Agrofam Holding SRL şi în perioada, 01.01.2007-03.08.2011, (punctele 1-6 din adresă) contrar celor menţionate în actul juridic a cărui anulare o solicităm, avea în exploatare suprafaţa de 5404,88 ha teren ce făcea obiectul Contractului de concesiune nr. 79/2000, contract încheiat între pârâtă în calitate de concedent şi reclamantă în calitate de concesionar,
având în vedere următoarele motive

PING PONG ADS- APIA CĂLĂRAŞI
I. Prezentarea situaţiei de fapt.
1. La data de 21.12.2000, ADS şi Agrofam Holding SRL au încheiat Contractul de concesiune nr. 79/2000 având ca obiect exploatarea suprafeţei de 5,404,88 ha teren din care 5,371 ha teren arabil şi 33,88 ha păşune.
2. Contractul a fost încheiat în procedura atribuirii directe, întrucât Agrofam Holding este proprietara mai multor investiţii situate pe terenul concesionat.
3. La 18.12.2007, ADS şi Agrofam Holding au încheiat procesul-verbal nr. 2106 în care îşi exprimă puncte de vedere diferite cu privire la contract:
a) ADS arată ca a predat între timp 1.552,55 ha către USAMV, şi consideră că din această suprafaţă 1.051,33 ha făceau parte din terenul concesionat către Agrofam Holding prin Contractul 79/2000. În acelaşi timp ADS arată că deşi suprafaţa de 991,58 ha nu făcea parte din obiectul Contractul 79/2000, totuşi a fost lucrată de Agrofam Holding.
b) Agrofam Holding recunoaşte ca a exploatat suprafaţa de 991,58 ha, apreciind că, şi această suprafaţă de teren făcea parte din obiectul Contractului 79/2000.
4. La data de 03.08.2011, ADS a încheiat cu Agrofam Holding Actul adiţional nr.1 la Contractul 79/2000 prin care au convenit următoarele:
-la art. 1 se arată că obiectul concesiunii îl constituie suprafaţa de 5.270,87 ha teren din care 5.236,99 ha teren arabil şi 33,88 ha păşune, plus 138,24 ha teren neagricol;
-la art. 2 şi art. 3 se modifică redevenţa şi plata redevenţei.
-la art. 9 se arată că, în cazul pronunţării unei hotărâri judecătoreşti, în favoarea ADS Actul adiţional încetează de drept de la data pronunţării irevocabile cu efecte pentru viitor.
5. La data de 14.09.2011 CAB în dosarul nr.3294/2/2011, prin decizia 381 admite apelul ADS, reţinând că terenul de 991,58 ha nu a făcut niciodată parte
din suprafaţa totală de 5.404,88 ha (obiectul contractului 79/2000).
6. La data de 20.09.2012 ÎCCJ respinge recursul Agrofam Holding SRL – dosar nr.3294/2/2011.
7. Consecinţa respingerii recursului constă în revenirea la forma iniţială a Contractului 79/2000, care prevede ca obiect o suprafaţă mai mare – 5.404,88
ha.
8. Nici un alt act adiţional nu a fost semnat la contractul nr.79/2000.
9. La data de 25.04.2012, prin adresa nr.123.879, ADS a comunicat Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură – centrul Judeţean Călăraşi că, Agrofarm Holding figurează în evidentele acesteia cu contractul de concesiune nr. 79/21.12.2000, modificat şi completat prin Actul aditional nr.l/03.08.2011 şi că, în perioada 2000-2011 s-au încheiat mai multe protocoale de predare, către comisiile local, a unor suprafeţe de teren. Se menţionează, de asemenea că, pentru perioada 2007-2012 s-a calculat şi s-a facturat redevenţa pentru următoarele suprafeţe de teren:
1. 1.01.2007 – 5.11.2007 – 4.452,02 ha ;
2. 6.11.21007 – 31.12.2012 – 4.405,60 ha;
3. anul 21008 -4.405,60ha;
4. anul 2009-4.405,60 ha;
5. anul 2010- 4.405.,60 ha;
6. 1.01.2011 – 2.08,2011 – 4.405,60 ha;
7. 3.08.2011 – 31.12.2011 – 5.409,11 ha;
8. Anul 2012 – 5.409,11 ha;

APIA CĂLĂRAŞI- A COMUNICAT DATE NEREALE!
10. Suprafeţe de teren menţionate de pârâta ADS în cuprinsul adresei mai sus prezentate, a constituit actul determinant în obţinerea de către reclamanta Agrofam Holding a subvenţiilor pentru agricultură, subvenţii acordate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură – Centrul Judeţean Călăraşi.
11. Menţiunile făcute în actul juridic a cărei anulare o solicităm, şi comunicarea acestora către APIA, (pentru acordarea subvenţiilor), cu privire la suprafe?ele de teren avutee în exploatare de reclamantă, în perioada 01.01.2007-03.08.2011 (corespunzătoare punctelor 1-6 din adresă) sunt nereale, deoarece supraţata de teren concesionată potrivit Contractului de concesiune nr. 79/2000, încheiat între părţi, era de 5404,88 ha din care 5.371 ha teren arabil şi 33J88 ha păşuni.
12. Datele nereale cu privire la suprafeţele de teren deţinute de subscrisa în perioada 01.01.2007 – 03.08.2011 (corespunzătoare punctelor 1-6 din adresă) date comunicate de pârâtă, către APIA – Centrul Judeţean Călăraşi, au avut drept consecinţă pierderea sprijinului agricol pe suprafaţă, obţinut din fonduri europene, pentru suprafaţa de 991,58 ha.
Valoarea prejudiciului, respectiv, pierderea sprijinului agricol pentru perioada 01.01.2007 – 03.08.2011 se ridică la suma de peste 5 milioane de euro.

Continuarea- în numărul viitor!
Vom reveni că avem cu ce!