ÎNVĂȚĂMÂNTUL – ÎN FAȚA PROTESTELOR

Sindicatul Liber din Învățământ Călărași solicită Guvernului României și Ministerelor responsabile să facă de urgență corecțiile necesare OU nr. 3/2018 și Legea nr. 153/2017 care afectează și marginalizează personalul din învățământ prin poziția în grila de salarizare și prin numeroase aberații în momentul transpunerii în practică.
Considerăm că intențiile de a corecta inechitățile din salarizarea personalului bugetar sunt niște declarații false iar nejusta poziționare a salariaților din învățământ într-o grilă discriminatorie și inechitabilă înseamnă de fapt desconsiderarea muncii importante pe care angajații din învățământ o fac în educarea copiilor din România.
Urmare a ignorării numeroaselor semnale, apeluri, memorii adresate factorilor răspunzători cu privire la gravele probleme din sistemul de educație, a lipsei dialogului social pentru rezolvarea acestora, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, fidel și responsabil moral pentru toți membri de sindicat a declanșat acțiunile de protest prin organizarea pichetărilor de la sediul Ministerului Muncii, miercuri între orele 12.30-15.00 și la sediul central al organizației PSD, joi între orele 11.00-13.00.
La aceste acțiuni au participat membrii Colegiului Național al Liderilor (președinții organizațiilor județene de sindicat din țară) precum și membrii de sindicat din sectoarele municipiului București și din câteva județe.
La prima acțiune de pichetare (miercuri) o delegație a protestatarilor în frunte cu președintele FSLI, Simion Hancescu a fost invitată la discuții care au durat 2 ore. Au fost prezentate următoarele probleme:
1. Renegocierea Legii nr. 153/2017 și repoziționarea în grila de salarizare, care să evidențieze importanța socială a muncii cu reflectare în evoluția societății;
Acum suntem pe ultima poziție.
2. Reîncadrarea personalului didactic pe aceasta lege începând cu 1 iulie 2017, care a dus la situații aberante , absurde, prin care personalul didactic necalificat este mai bine plătit decât personalul didactic calificat cu definitivat, gradul II sau chiar gradul didactic I, precum și blocarea unor cadre didactice într-o treaptă de salarizare inferioară;
3. Analizarea și revenirea la calcularea sporurilor, indemnizațiilor la nivelul salariului de bază actual (așa cum prevede legea) și nu la salariul de bază din decembrie 2016;
4. Aprobarea regulamentului de acordare a sporurilor, a domeniului, a criteriilor specifice și mărimea acestora;
5. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a solicitat Ministerului Muncii modificarea Legii pensiilor, astfel încât cadrele didactice să se poată pensiona cu trei ani mai devreme, înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, fără diminuarea pensiei din cauza suprasolicitării neuropsihice și a cauzelor de boală;
6. Eliminarea discriminărilor cu privire la majorarea salarială din martie prin introducerea ca beneficiari a personalului de conducere, îndrumare și control, personalului nedidactic-contractual din ISJ și a personalului nedidactic din școli.
Primul punct a fost respins categoric, punctul 5 nu se poate realiza, iar celelalte puncte vor fi luate în calcul printr-un studiu de impact într-un orizont de timp de două săptămâni.
A doua acțiune (joi, 22 februarie) la pichetarea de la sediul PSD au participat aceiași protestatari cu aceleași probleme dar cu solicitarea de reducere a timpului alocat studiului de impact și rezolvarea acestora.
De asemenea s-a solicitat PSD-ului asumarea și acordarea sprijinului politic pentru îndreptarea erorilor reieșite de la aplicarea Legii nr.153/2017.
Întrunit în ședințe succesive în zilele de miercuri și joi, Colegiul National al Liderilor a analizat rezultatul acțiunilor purtate și a constatat superficialitatea în tratarea problemelor ridicate.
Neîncrederea în promisiunile de rezolvare a dus la accentuarea stării de iritare și nemulțumire, ceea ce a condus la propuneri de radicalizare și continuare a protestelor.
Astfel, miercuri 28 februarie, s-a propus o nouă pichetare la sediul PSD și tot săptămâna viitoare se va demara procedura de consultare a membrilor de sindicat cu privire la neparticiparea la simulările pentru examenele de evaluare națională și bacalaureat.
Membrii noștri de sindicat vor decide dacă sunt motive întemeiate și dacă este oportună această acțiune de sindicat pentru apărarea drepturilor și intereselor lor.
În funcție de evoluția rezolvării problemelor și interesul organelor răspunzătoare în dezamorsarea stării conflictuale pe care au generat-o, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ împreună cu membrii de sindicat vor trece la următoarele forme de protest și mai radicale.
Președinte SLIJ Călărași,
Prof. Aurel Bogatu