Invitația unui copil cuminte: EU AICI MĂ SIMT ACASĂ…

”Nu zidurile fac o școală, ci spiritul ce domnește într-însa”
(Ferdinand, rege al României)
DSCN0273
Dragă cititorule,te invit când treci, știu sigur că drumurile tale te aduc de multe ori pe aici, să zăbovești o clipă și să privești și școala mea. E o școală veche, modestă, cu un singur nivel, înconjurată de mulți copaci și flori, ce-ți dă senzația unui parc, o școala minunată, curată și primitoare care ne asigură un mediu sigur, promovează toleranța și un spirit moral-civic pozitiv, în care elevii se integrază cu ușurință, simțindu-se ca ”acasă”; o școală cu săli spațioase, foarte bine dotate, dispensar școlar medical bine utilat, unde elevii vin cu plăcere, unde deschiderea către nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite ce motivează elevii printr-o educație individualizată, adaptată la particularitățile copiilor, folosind mijloace tehnologice în strategiile de predare atractive. O școală unde activitățile școlare, cu o deosebită influență formativă au la bază toate tipurile de acțiuni: turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte școli și instituții. Aceste activități dau o alternativă sănătoasă, practică și creativă de a ocupa timpul liber al elevilor. Elaborarea de proiecte la nivel local vizează multiplicarea experiențelor pozitive și a exemplelor de bună practică, creează emulație și dorința de a rezolva cât mai multe ”probleme”, ducând totodată la legarea și cimentarea prieteniilor.
27144512_1535874393157787_2100557090_o Educația de calitate de care beneficiază elevii este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, precum: Panduru Margareta, Toneanu Camelia, Ioniță Nicolae, Dinescu Teodora, Pațac Gina, Petcu Daniela, Nistor Narcisa cărora li se alătură o persoana la fel de decisă, altruistă și tenace, dir. adj. prof. Pavel Rodica; împreună acest colectiv minunat a reușit ca din toamna anului 2017 și până în prezent să schimbe fața școlii, aducând multe îmbunătățiri, în bine atât în randul elevilor, cât și în aspectul școlii. Astfel în toamna anului 2017, în urma unei participării la un proiect național s-a reușit utiliarea laboratorului de informatică cu încă 15 calculatoare. De calculatoare beneficiază fiecare clasă (câte unul + videoproiector) și încă o clasă cu alte 15 calculatoare dintr-un proiect mai vechi. DSCN0274
Avem o strânsă colaborare cu comunitatea locală reprezentată de: familii, unități precum I. J. Școlar, I. J. Poliție, I. J. Jandarmi, Biblioteca Județeană, etc.
Școala reprezentând cel mai important factor de cultură și civilizație în viața comunității, cadrele didactice urmăresc acel nobil țel al fiecărei școli, și anume acela ca elevii săi să poată fi capabili să-și asume responsabilități majore în societatea contemporană și mai ales în cea viitoare. DSCN0270
Sigur te întrebi unde se află această școală minunată, cu cadre didactice inimoase și apropiate de elevi, unde elevii se simt de multe ori mai în siguranță decât acasă, de aceea îți spun că școala mea se află în partea de nord a orașului, lângă Grup Școlar Auto, este parte componentă din Școala Gimnazială Carol I Călărași, și vă este cunoscută sub numele ei vechi, de peste 50 de ani ”Școala nr. 7”, o școală cu care ne mândrim și vrem să-i ducem tradiția mai departe în ani.
Încheiem cu încercările timide ale unor elevi de clasa a III-a:
”Școala mea este frumoasă,
Eu aici mă simt acasă!”
(Andreea R.)
”Frumoasă e școala mea
Mă bucur că-nvăț în ea!”
(Andrei F)