ITM CĂLĂRAŞI – 9 SANCŢIUNI, 15 AVERTISMENTE

In săptămâna 02 – 06 aprilie 2018, ITM Călăraşi a efectuat controale in urmatoarele domenii de activitate: comerţ, servicii de administrare publică generală, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, baruri, confecţii, activităţi poştale şi de curierat,alte domenii de activitate.
Rezultatul controalelor:
– inspectorii de muncă din cadrul compartimentului relaţii de muncă – au verificat un număr de 35 de angajatori, 2 au fost sancţionaţi, şi au fost dispuse 25 de măsuri cu termene precise de rezolvare.
– inspectorii de muncă din cadrul compartimentului securitate şi sănătate in muncă – au efectuat 12 controale, 9 angajatori au fost sancţionaţi si au fost aplicate 15 avertismente. Pentru remedierea deficienţelor s-au aplicat 15 măsuri cu termene precise de rezolvare. – P.Inspector Şef – Nicolae Dumitru.