ITM CĂLĂRAŞI A EFECTUAT CONTROALE ŞI A APLICAT SANCŢIUNI

În săptămâna 12 16 iunie 2017, ITM Călăraşi a efectuat controale în următoarele domenii de activitate: agricultura, comerţ, pază, transport, service auto, fabricarea produselor din: lapte, carne şi peşte, alte domenii de activitate.
Rezultatul controalelor:
– inspectorii de muncă din cadrul compartimentului relaţii de muncă – au verificat un număr de 33 de angajatori, un angajator a fost sancţionat, s-au aplicat amenzi în valoare de 2000 de lei, şi au fost dispuse 29 de măsuri cu termene precise de rezolvare.
– inspectorii de muncă din cadrul compartimentului securitate şi sănătate în muncă au efectuat 26 de controale, 21 de angajatori au fost sancţionaţi şi s-au aplicat 54 de avertismente. Pentru remedierea deficientelor s-au aplicat 54 de măsuri cu termene precise de rezolvare. Inspector Sef Beştea Mihăiţă Constantin.