Jurnalul de Eveniment! AZI – „JANDARMUL VIRGULEI” – SE ÎNTOARCE!

Lansarea de carte a profesorului Ilie Ștefan Rădulescu!

Așteptată de atâta vreme, festivitatea lansării celor două noi volume a intrat în linie dreaptă, iar astăzi, în sala cea mare a. Bibliotecii
Județeană “Alexandru Odobescu”, începând cu ora 14:00 autorul va fi prezent în fața tuturor celor interesați de noua apariție editorială!

Ca profesor (n.1934) de limba și literatura română, cu o îndelungată activitate nu numai didactică, ci și publicistică (prin articolele de presă și emisiuni radiofonice) sau editorială (prin volume de specialitate, axate, din punct de vedere tematic, pe cultivarea limbii române corecte), vă adresez rugămintea să cosultați volumele alăturate, în speranța că veți reacționa, fără înconjur, la multele și gravele erori de exprimare orală și scrisă săvârșite de reprezentați ai mediei, deci și de unii jurnaliști din subordine, cărora li se adaugă diverși colaboratori și invitați.

Mihai Eminescu afirmă că „limba” este “un criteriu al culturii” și „măsurariul civilizațiunii unui popor” … Dacă veți cerceta la rece, fără părtinire, cazurile semnalate, veți deduce că atât „cultura”, cât și „civilizația” românească se află într-un evident și nefericit declin, că – potrivit unui scriitor contemporan – „devenim, ușor-ușor, un popr de agramați, de la parlamentari până la omul modest, de pe ultima treaptă a societății…”
Nu-mi fac deloc iluzii că toți cei vizați – prin citate alese – vor accepta, cu ușurință, fără prejudecăți sau resentimente, observațiile mele critice: e greu să-ți accepți cursurile, suficiența ori ignoranța într-un demeniu pe care presupui că-l stăpânești fără probleme… Evitarea consultării unui dicționar sau a unor intrumente gramaticale la zi – bazându-te, aprope exclusiv, pe cunoștințele (deseori) lacunare dobândite în școală sau pe „mimarea”, după ureche, a unor cuvinte și expresii auzite pe posturi de televiziune (și considerate a fi „modele” de vorbire și scriere corectă), deși uneori, sunt greșite – are efecte, nu rareori, bulversante și dăunătoare, căci poate duce la deformarea limbii române, la încălcarea flagrantă a normelor ei literare…
În final, cerându-mi scuze (față de autorii citați) pentru „disconfortul” creat și asigurându-i, totodată, și de întreaga mea stimă, mă simt obligat să-l citez pe Aristotel, care spunea că „Mi-e prieten Platon. Dar mai prieten, adevărul”. Este posibil ca, după două mii și ceva de ani, o asemenea afirmație să fie împărtășită, ca idee, și de contemporanii noștri?!…
Omagiile mele,

Ilie-Ștefan Rădulescu

NOTE DE LECTURĂ

„INCORECT – CORECT …” și „VIRGULA, PUNCTUL ȘI CRATIMA…”, de ILIE – ȘTEFAN RĂDULESCU

La editura Agora, Călărași 2019, au apărut două volume „INCORECT – CORECT …”, semnate de către eminentul profesor ILIE-ȘTEFAN RĂDULESCU. Ele conțin greșeli ivite în vocabularul presei și în comunicare televizată, precum și semne grafice esențiale, ignorate/folosite incorect în presa scrisă și audiovizuală din zilele noaste. Un spațiu generos îl ocupă citatele critice personalizate și bibliografia bogată.
Cele două volume, scrise de către prof. ILIE-ȘTEFAN RĂDULESCU, atestă rigurozitatea acestuia, împletită cu o excelentă cunoaștere a limbii noastre naționale, comparate, eminescian, cu un „fagure de miere”. Autorul se dovedește a fi un răbdător arbitru care înregistrează greșelile ortografice sau ortoepice întâlnite în peisajul nostru cotidian, „scăpate” atât din graba – deloc scuzabilă – , cât și din ignoranța subiecților.
Cititorul se află între două oglinzi paralele care îl arată tranșant: așa e bine, așa nu! La sfârșitul lecturii cărților, ești mai școlit, fără să ți se îmbâcsească mintea cu definiții împovărătoare, dar cu un bun câstigat: obligativitatea oricărui cetățean de a vorbi și de a scrie corect.
Regretabil este că, astăzi, de multe ori considerăm cuvintele drept simple pietricele pe care le aruncăm, la întâmplare, într-un sac și purtăm bagajul nostru lexical, sărac și penibil, cu o infatuare nedisimulată. Ba…mai mult! Intelectualul „neologistic” își impestrițează vorbirea cu barbarisme și, crezând că este modern, grăiește într-o nouă limbă: cea de plastic.
Nichita Stănescu considera că a vorbi despre limba română este ca o „zi de duminică”. Prin tot ceea ce a scris, domnul profesor ILIE-ȘTEFAN RĂDULESCU ne-a transformat zilele terne ale săptămanii în zilele de sărbătoare. Ajuns al douăzecilea titlu de carte, acest om generos ne face părtași la comoara intelectuală pe care o deține!
Prof. LAVINIA ANTON

București, aprilie 2019