Jurnalul literar! UN STUDIU FASCINANT – NODUL SACRU!

IOAN MARCHIȘ – DEZVĂLUIRI DIN TRECUTUL NEȘTIUT!

Ioan Marchiș este un om de cultură apreciat la nivel național, o personalitate aparte, un personaj căruia-i place să alterneze între spațiul ancestral și prezentul etern, dar și un cercetător extrem de activ și de atent în descoperirea arhetipurilor spațiului românesc! Un patriot!… Dar și un temeinic cercetător care dorește și descoperă elemente pasionante!

PATRIMONIUL CULTURAL ÎN DIMENSIUNEA SA PROFUNDĂ!

Unul dintre autorii textelor de deschidere a cărții, Constantin Prut, face aceste observații:
Interesul de care se bucură acest studiu se datorează seriozității cu care cercetătorul investighează patrimoniul cultural în dimensiunea sa profundă, de la orizontul preistoriei, până în actualitatea care cunoaște realitățile fenomenale ale creației populare. Efortul teoretic al lui Ioan Marchiș de prezentare a continuității unei străvechi culturi (așteptăm publicaree cărții ți în limbi de circulație internațională) urmează șirul de performanțe-manifest susținute, începând cu anii ’70, de Mihai Olos, artist provenit din aceeași zonă maramureșeană, intitulate programatic „O statuie umblă prin Europa”.
La Ronchamp, Franța; Sagrada Familia, Barcelona – Spania; Vezuviu, Veneția – Italia; Cappadocia, Gordium – Turcia; Olimp, Meteora, Podul Arta, Acropola, Istmul Corint – Grecia, Mihai Olos prezintă „Fusul cu zdrangăne”, o expresie prin veacuri a unor mistere apărute pe aceste locuri.

Constantin Prut

CARTEA UNEI VIZIUNI!

La rândul său, Ion Mureșan face aceste observații extrem de interesante:
„Nodul Sacru” este o carte fascinantă. Și, mai ales, este o carte de o rigoare vecină cu poezia.
Însă întâlnirea cu „Nodul Sacru” poate fi cu ușurință ratată dacă cititorul nu are minime noțiuni de fenomenologie. Cred că două rânduri din „Idei directoare pentru o fenomenologie pură” de Edmund Husserl ne oferă o cheie bună pentru o lectură fertilă a cărții lui Ioan Marchiș. Scrie Husserl: „… <> constituie elementul vital al fenomenologiei și al tuturor științelor eidetice; ficțiunea este izvorul care alimentează cunoașterea <>. Paragraful 4 al cărții citate portă chiar titlul Хiziunea esențelor și imaginația. Părintele fenomenologiei acordă o importanță majoră, ăntr-o cercetare fenomenologică, funcției ilustrative a imaginației precum și exemplelor aduse din geometrie, istorie, artă și poezie.

Ion Mureșan

TAINELE NODULUI SACRU!

Sunt observațiile lui Virgil Ștefan Nițulescu, el însuși un om implicat în studierea și promovarea spațiului ancestral românesc!
„Nodul Sacru” este o lucrare savantă.
Ioan Marchiș a pornit în înțelegerea rosturilor ascunse ale nodului, având trei surse care sunt așezate în biografia sa. Pe de o parte, se trage dintr-o familie de oameni obișnuiți să lucreze cu lemnul, cu pământul și cu piatra. Pe de altă parte, are o educație artistică ce l-a ajutat să cerceteze formele, în căutarea infinită și de neatins a perfecțiunii. În fine, a fost preocupat de înțelegerea simbolică a lumii, a căutat să urmeze o cale a Luminii și să înalțe temple virtuții, să construiască ceva durabil care să rămână în urma sa.

Virgil Ștefan Nițulescu

O CERCETARE A NODULUI!

Până la urmă ce este acest nod sacru? Este întrebarea pe care ți-o pui și la care poți sau nu primi răspuns, cert este că autorul explică despre ce este vorba… Cuvântul înainte al lucrării:
Simbolurile sau semnele primare, arhetipale, aflate în memoria ancestrală a culturilor preistorice au reușit să pătrundă și să supraviețuiască până azi în cultura populară prin diferite forme (orale, scrise și incizate pe vase, cărămizi sau plăcuțe de piatră și lut, pe statuete și ouă încondeiate, precum și alte obiecte de ritual sau casnice).
Frecvența cu care aceste semne au bombardat imaginarul a determinat apariția unui depozitar de memorie genetică a cunoașterii umane, sensibile și raționale, construindu-se în diverse structuri intime ale formelor de libaj verbal și non-verbal.
Semnele geometrice ale preistoriei, în toate culturile vechi, traversează mileniile cu o precizie și o liniaritate provocatoare.
Reprezentările arhetipale ale Maramureșului sunt împinse în forme plastice de o energie ce locuiește în spatele conștientului, fiind încarnate în toate gesturile și ritualurile tradiționale, devenind ele însele (semnele și simbolurile) parte a anatomiei simțirii și exprimării atât plastice, cât și literare sau artitice în general.
Această aură a Tradiției Primordiale, ce hălăduiește în Carpați pe o arie concentrică foarte largă, nu a venit de aiurea, ci s-a născut aici, așa cum dovedesc tot mai mulți oameni de știință din lume, dar și vechile și noile cercetări arheologice, istorice, etnografice, lingvistice, efectuate în acest spațiu.
Unul din importantele simboluri născute în această arie a Tradiției Primordiale și păstrate în anumite variante, doar aici în Maramureș, este Nodul Sacru, sub toate formele lui exprimate în diverse materiale și forme, în spațiu, în relief sau în plan, pe covoare și materiale textile, în lemn sau ceramică, în piatră sau în vestimentație, dar și în literatura populară, în mituri, legende, basme, cântece, hori, descântece, măști, teatru popular și altele.
Nodul este unul dintre simbolurile sacre ale omenirii ce își conțin „materialmente” sensul. El este o definiție plastică a Principiului, însă în el taina Principiulu nu este nici relevată, nici nerelevată, căci această taină nu se lasă explicată prin cuvinte și nici epuizată prin simțire, înțelegere, iubire.
Principiul este și nu este în Nod. El nu poate fi țintuit și epuizat acolo, dar nici nu poate fi dislocat de acest simbol.
Imaginea Principiului în Nod este arhetipală și se proiectează pe ecranul conțtientului venind din spatele limbajului.
Nodul e un fel de proiecție holografică a principiului și are o arie de efervescență subconștientă și halucinatorie.
Principiul este atât în afara noastră, cât și în noi, însă el trebuie să fie „construit” ca să fie înțeles.
Nodul e o construcție reală, imaginară și magică în același timp.
Vă propun, așadar, în această lucrare, câteva experiențe de cunoaștere a acestui desăvârșit arhetip plastic al Tradiției Primordiale.

Ioan Marchiș

ÎNNĂDIREA… NODULUI!

Tot ceea ce urmează este un exercițiu de descoperire, de prezentare a principiilor Nordului Sacru, de la fusul cu zurgălăi sau zdrangăne până la bastonul cu Nod și Pasăre! Dar există și nodul dracului! Și nodul – spațial, ca să nu mai vorbim de nodul labirintic și prezența nodului în arta modernă!
Se ajunge și la Nodul și Cupa Graalului! Dar și Nodul Centru al Lumii! Astfel că toate modelele pe care le poți vedea în carte sunt elemente excepționale, reprezentative până în arta modernă!
O carte de interes, pecetea unui cercetător, a unui om de cultură, dar și a unui poet, până la urmă!

prof. dr. Sorin Danciu