La Primărie – ÎMPRUMUTUL PENTRU MODERNIZAREA STRĂZILOR S-A APROBAT!

*Grupul PSD a votat împotrivă! *În curând – acuzaţiile primarului Drăgulin
pag3

Joi, 29 martie, în ședința Consiliului Local Călărași, a fost aprobat proiectul privind contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 42.000.000 lei, pe o perioadă de 15 ani, din care 3 ani perioadă de tragere și 12 ani perioadă de rambursare .
Potrivit anexei la proiect, următoarele obiective se propun a fi realizate din acest împrumut bancar:
1. Modernizare str. Varianta Nord (tronson DN21- Prelungirea București): 13.000.000 lei
2. Modernizare străzi în Cartierul Mircea Vodă: 12.000.000 lei
3. Rețea canalizare menajeră și pluvială Cartier Măgureni: 4.000.000 lei
4. Modernizare străzi Cartier Măgureni: 6.000.000 lei
5. Modernizare str. Plevna: 2.000.000 lei
6. Modernizare str. Rahova: 1.800.000 lei
7. Modernizare str. Viitor: 1.770.000 lei
8. Modernizare str. Prelungirea Independenței ( tronson CF-str. Păcii): 1.280.000 lei
9. Modernizare str. Aeroportului (Caișilor): 150.000 lei
TOTAL: 42.000.000 lei
Pe perioada derulării împrumutului bancar, ori de câte ori este nevoie, obiectivele de investiții pot suporta modificări de sume (funcție de indicatorii tehnico-economici ce vor reieși în urma proiectării) sau chiar completarea lor, în funcție de priorități și de corelarea cu alte lucrări, în special cele de rețele subterane.
După cei trei ani de tragere a creditului în valoare de 42.000.000 lei, în condițiile contractării cu o dobândă ROBOR 3M(2,09)+marja fixă de 1,5%, gradul de îndatorare cel mai mare, cumulând cele doua credite (25.000.000 lei și 42.000.000 lei) ar fi în anul 2023 de 9,91%, adică serviciul total al datoriei va fi de 7.809 mii lei raportat la o medie veniturilor proprii de 78.811 mii lei. Acest lucru înseamnă că în anul 2023 rata datoriei publice lunare nu va fi mai mare de 651 mii lei, în condițiile menținerii dobânzilor prezentate mai sus.
Menționăm faptul că acest proiect ce implică modernizarea străzilor din municipiul Călărași nu a fost votat de către grupul consilierilor locali ai PSD.