LOCUINŢE PENTRU SPECIALIŞTI PRIN ANL

Consilierii judeţeni au aprobat prin proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, a unui teren şi a unei constructii, proprietate publică a judeţului Călăraşi, Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
Consiliul Judeţean Călăraşi solicită construirea unor locuinţe de serviciu care să fie administrate de Consiliul Judeţean Călăraşi şi acordate spre închiriere specialiştilor care vin să îşi desfăşoare activitatea în instituţiile aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Călăraşi.
Consiliul Judeţean deţine un teren şi o construcţie, situate în municipiul Călăraşi, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 1 bis, judeţul Călăraşi, care pot îndeplini criteriile de selecţie impuse de Agenţia Natională pentru Locuinţe, fiind necesară construirea unor locuinţe de serviciu care să poată fi atribuite salariaţilor care activează în cadrul instituţiilor aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Călăraşi.
Consiliul Judeţean Călăraşi a făcut demersuri pentru preluarea în domeniul public al judeţului Călăraşi a imobilului aflat in patrimoniul Societăţii Drumuri si Poduri S.A., compus din teren §i construcţie (fundaţie), acest demers concretizandu – se în adoptarea Hotararii Consiliului Judetean Calarasi nr. 75 din 27.04.2017 privind trecerea în domeniul public al judeţului Călăraşi a unor bunuri din patrimoniul Societăţii Drumuri şi Poduri S.A..
Pentru că aceste locuinţe să poată fi construite de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe este imperios necesar ca terenul şi construcţia care fac parte din imobilul mai sus menţionat, să fie date în folosinţă gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. Terenul şi construcţia au suprafaţă de 1522,67 m.p. respectiv suprafaţa de 634,41 m.p., cu număr cadastral 2356, Carte Funciară nr. 20426 a localităţii Călăraşi. Consiliul Judeţean Călăraşi va asigura din bugetul propriu costul execuţiei utilităţilor aferente construcţiilor, precum şi a sistematizării amplasamentului (apa, canalizare, energie termică şi electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spatii verzi, etc).