MĂSURI PRIVIND OCUPAREA- ÎN SPRIJINUL PERSOANELOR ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ

Conform Strategiei Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2016-2020, viziunea serviciilor de ocupare este aceea de a fi servicii eficiente, responsabile, credibile, transparente şi deschise în relaţia cu beneficiarii (cetăţenii şi mediul de afaceri).
Misiunea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi (AJOFM Călăraşi) este aceea de a aplica politicile şi strategiile în domeniul ocupării şi formării profesionale a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, inclusiv a absolvenţilor, aşa cum sunt elaborate de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.
Astfel, completarea veniturilor salariale ale persoanelor cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţia de şomaj, potrivit legii, şi care se angajează cu normă întreagă, conform prevederilor legale în vigoare, şi, ca urmare a angajării, le încetează plata indemnizaţiei de şomaj, beneficiază, din momentul angajării până la sfârşitul perioadei pentru care erau îndreptăţite să primească indemnizaţia de şomaj, de o sumă lunară, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj, stabilită şi, după caz, reactualizată conform legii.

PRIMA DE ÎNCADRARE ABSOLVENŢI
Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistraţi la AJOFM Călăraşi, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de încadrare egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării.
Absolvenţii cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj şi se angajează în perioada de acordare a indemnizaţiei de somaj, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat.

PRIMA DE ACTIVARE
Şomerii înregistraţi la AJOFM Călăraşi care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la AJOFM Călăraşi, beneficiază de o primă de activare în valoare de 500 lei, neimpozabilă. Prima de activare se poate cumula cu prima de încadrare prevăzută la art. 74 din lege.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul AJOFM Călăraşi, strada 13 Decembrie nr.12, telefon: 0242/318.375 (Agenţia locală Călăraşi), 0242/318.376, e-mail: ajofm@cl.anofm.ro sau accesând site-ul instituţiei www.calarasi.accesibilitateajofm.ro, secţiunea Documente utile.