NEMULŢUMIRI PRIVIND LISTA DE REPARTIŢIE A LOCUINŢELOR SOCIALE!

De fiecare dată când a fost vorba de locuinţe sociale sau locuinţe ANL au existat discuţii şi nemulţumiţi deoarece cerinţele sunt foarte mari iar oferta foarte mică. De această dată Primăria Călăraşi are finalizate un număr de 29 de locuinţe sociale, un număr insuficient pentru o cerere foarte mare.

Consilierii locali au dezbătut proiectul cel mai arzător privind aprobarea listei de repartizare cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească o locuinţă socială.
Din „Lista de priorităţi cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2017 o locuinţă socială” au fost luaţi în ordinea descrescătoare a punctajului, un număr de 29 de solicitanţi. Conform adresei nr. 396/07.02.2017 a Serviciului Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călăraşi blocul de locuinţe C15, situat în municipiul Călăraşi, strada Pescăruş, nr. 43 are în componenţă 29 unităţi locative după cum urmează: 6 apartamente cu 3 camere; 12 apartamente cu 2 camere şi 11 garsoniere.

Din toată lista de priorităţi din categoriile, cetăţeni cu handicap, evacuaţi, până în 35 de ani şi alte categorii s-au luat din toate categoriile. Aşa spune legea locuinţelor sociale. Noi cele 29 de locuinţe a trebuit să le dăm ţinând cont de fiecare categorie. Mai trebuie ţinut cont şi de ceea ce a spus instanţa anul trecut – Nu putem da garsonieră unei familii cu 3 persoane! Trebuie să respectăm spaţiul de locuit! respectă spaţiul de locuit. Repartiţia se face în baza criteriilor stabilitede Consiliul Local.
Nelu Papazi- jurist, Primăria Călăraşi

Am depusă cerere de nouă ani de zile! Am fost pe lista de priorităţi în luna decembrie şi acum la repartiţie nu mai sunt pe listă! În locul meu se află altă persoană care are cerere de 8 luni de zile. Am 31 de ani!
Solicitantă locuinţă socială

Anul acesta în luna septembrie se vor finaliza 30 de locuinţe ANL iar tot în acest an se va începe construirea unui ansamblu cu 44 de apartamente!
Gheorghe Ciocârlan, Director Fond Locativ

Dan Drăgulin: Sunt foarte mulţi nemulţumiţi şi acest lucru se întâmplă de fiecare dată când trebuie să repartizăm aceste locuinţe. Aceste lucruri se întâmplau şi pe vremea domnului Dragu şi nu credeam! Cererile sunt foarte multe iar numărul locuinţelor foarte mic. Iar ceea ce s-a întâmplat anul trecut cu familia Roşca nu vrem să se mai întâmple! Instanţa a spus foarte clar familiile cu un copil nu poate primi garsonieră! Trebuie să respectăm legea! Nimeni nu este mai presus de lege!

„Au fost respectate prevederile HCL nr. 55/31.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de repartizare a locuinţelor sociale din municipiul Călăraşi precum şi prevederile stipulate în cadrul articolului 14 (1 şi 2) din Anexa la HCL nr. 55/31.03.2016 astfel ca: ” Art. 14. (1) Repartizarea locuinţelor în municipiul Călăraşi se face în baza listelor de priorităţi şi repartizare, întocmite şi aprobate, de Consiliul Local în felul următor: -1 persoană 1 cameră; -2 persoane 1 cameră; -3 persoane 2 camere -4 persoane /sau mai multe 3 camere ” (2)

Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor de acces la locuinţă, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită”, se arată în Regulamentul de repartizare.