NOI REGULI ÎN ANUL ŞCOLAR 2017 – 2018

*Ministrul Educației, Liviu Pop, a anunțat, că va fi interzisă folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs și că dascălii nu vor mai putea să îi sancționeze pe elevii care nu poartă uniformă * Noile reglementări se regăsesc în Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat la începutul anului de ministrul Educației
scoala-din-romania-unde-elevii-nu-au-voie-la-cursuri-cu-telefoanele-mobile-sau-tablete-328751
Noi reguli în şcoli. Elevii vor fi obligaţi să poarte cel puţin un semn distinctiv specific fiecărei unităţi de învăţământ, pentru creşterea siguranţei. Fie că vorba de ecuson, emblemă, eşarfe sau uniforme. De asemenea, noul regulament, elaborat de Ministerul Educaţiei, prevede şi existenţa unei Comisii pentru prevenirea şi combaterea violenţei în fiecare şcoală.
Ministerul Educaţiei Naţionale a elaborat un nou regulament şcolar pentru că îşi doreşte mai multă siguranţă în şcoli. Fiecare unitate de învăţământ trebuie să stabilească cel puţin un semn distinctiv pentru elevi. Şcolarii vor fi obligaţi să poarte ecusoane, embleme, eşarfe sau anumite uniforme. Semnele distinctive vor fi comunicate Poliţiei şi Jandarmieriei din judeţul respectiv sau din Capitală, după caz. În fiecare şcoală, se stabilesc, potrivit regulamentului, condiţiile de acces pentru personal, elevi sau vizitatori. De asemenea, noul regulament prevede şi existenţa unei Comisii pentru prevenirea şi combaterea violenţei în fiecare şcoală, care să adopte anual un Plan operaţional al unităţii şcolare privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar. Această comisia are obligaţia de a colabora cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu reprezentanţii Poliţiei şi ai Jandarmeriei pentru a creşte siguranţa în şcoală. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial, spune că elevul sau părintele are dreptul de a contesta rezultatele evaluărilor de la clasă, solicitând învăţătorului sau profesorului să le justifice în termen de cinci zile de la comunicare. În situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul sau părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, directorului unităţii de învăţământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice. Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul va desemna două cadre didactice de specialitate, din unitatea de învăţământ, care nu predau la clasa respectivă şi care vor reevalua lucrarea scrisă. Media notelor acordate separat de cele două cadre didactice este nota rezultată în urma reevaluării. În cazul învăţământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de către cele două cadre didactice. ministrul-liviu-pop-a-gafat-din-nou-fiecare-copil-merita-un-viitor-un-viitor-mai-bun-decat-cel-482752
În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă şi nota acordată în urma reevaluării, este mai mică de un punct, contestaţia este respinsă şi nota acordată iniţial rămâne neschimbată. În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială şi nota acordată în urma reevaluării este de cel puţin de un punct, contestaţia este acceptată. Calificativul sau notele obţinute în urma contestaţiei, rămân definitive. Conducerea şi personalul din unitatea de învăţământ nu pot face publice datele personale şi rezultatele şcolare, ale elevilor. De asemenea, unităţile de învăţământ sunt obligate să asigure elevilor consilierea în scopul orientării profesionale, consilierea psihologică şi socială, prin personal de specialitate. La începutul fiecărui an şcolar, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului Educaţiei şi ministrului Sănătăţii, se realizează examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor.