NORMELE PROGRAMULUI „PRIMA CHIRIE”- ÎN DEZBATERE!

Normele de aplicare la Programul „Prima chirie” prin care şomerii angajaţi la mai mult de 50 de kilometri de localitatea de domiciliu primesc o primă de relocare, au fost puse în dezbatere publică de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.
Programul de Guvernare 2017-2020 prevede, la Capitolul „Politici publice în domeniul Muncii şi Justiţiei sociale”, introducerea Programului „Prima chirie” prin care se are în vedere stimularea mobilităţii forţei de muncă. Ca urmare, la propunerea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, Guvernul României a aprobat, în luna ianuarie 2017, Ordonanţa de Urgenţă nr.6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative precum si pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 62/25.01.2017.
Potrivit acestei ordonanţe de urgenţă, se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj o primă de relocare, pentru persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia.
Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea în situaţia în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depăşesc suma de 5.000 lei/lună şi este în cuantum de 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire (chirie şi utilităţi) în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 de lei.
Prima de relocare se acordă, la cerere, lunar, pe o perioada de cel mult 36 de luni, dacă persoanele care solicită acest drept se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni şi nu se cumulează cu alte prime de mobilitate prevăzute de lege.
Asigurarea implementării cu succes a măsurii destinate stimulării mobilităţii forţei de muncă acordată tuturor şomerilor înregistraţi la nivel naţional, indiferent de domiciliu sau reşedinţă, conduce la reducerea disparităţilor intra şi interregionale în materie de ocupare a forţei de muncă, în vederea diminuării şomajului şi creşterii gradului de ocupare pe piaţa muncii.
Documentul poate fi consultat aici: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4769-2017-02-24-hg-nm-l76din2002
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail dezbateri@mmuncii.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site (24.02.2017-05.03.2017).