PESTE 500 DE LOCURI DE MUNCĂ VACANTE, ÎN EVIDENŢA AJOFM CĂLĂRAŞI

Pentru săptămâna curentă, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au la dispoziţie un număr de 522 posturi, înregistrate în evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi.
Pe domenii de activitate, structura acestora este următoarea :
-confecţii textile- 270 locuri disponibile în meseriile/ocupaţiile: operator confecţioner, muncitor necalificat în confecţii, CTC-ist confecţii textile, operator confecţioner îmbrăcăminte, muncitor confecţioner, modelier confecţii îmbrăcăminte, călcător, ambalatori, şef formaţie confecţii textile, bandzicar, şpanist;
-construcţii- 75 locuri disponibile în meseriile/ocupaţiile: dulgher, sudor, lăcătuş mecanic, operator tăiere, vopsitor universal, vopsitor, lăcătuş, frezor, strungar, muncitor necalificat;
-transporturi- 22 locuri disponibile în meseriile/ocupaţiile: şofer D, şofer C+E;
-comerţ/alimentaţie publică- 7 posturi disponibile: vânzător, lucrător comercial, lucrător bucătărie;
-administraţie publică- 4 posturi disponibile: referent, director adjunct, şef serviciu, director executiv adjunct;
-alte activităţi-144 locuri: manager, agent vânzări, economist, morar, electrician, maistru /inginer, manipulant mărfuri, operator maşină comandă numerică, strungar, lăcătuş mecanic, fochist, sudor, asistent medical principal, infirmieră, stivuitorist, măcelar, tranşator, agent hidrotehnic, coordonator presă, îmbuteliator GPL, redactor, mecanic auto, mecanic utilaj/maşinist cale şi terasamente, laborant determinări fizico mecanice, manager sisteme calitate, inginer automatist, mecanic agricol, combainier agricol, electromecanic auto, şofer B,C+E, paznic, casier, funcţionar administrativ, inspector resurse umane, asistent manager, inspector salarii, şofer camion, grafician, operator mase plastice, contabil, mecanic utilaj, agent vânzări, electromecanic, inginer mecanic, inginer zootehnist, medic veterinar, mecanic întreţinere, tractorist cu atestat, femeie servici, muncitor necalificat.
Oferta detaliată a locurilor de muncă poate fi consultată săptămânal pe site-ul AJOFM Călăraşi- www.calarasi.accesibilitateajofm.ro – în secţiunea ”Noutăţi” din pagina principală.