POȘTA VECHE – ÎNCEPE RESTAURAREA!

Proiectul cu titlul ,,Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului istoric POȘTA VECHE din municipiul Călărași”, a fost depus spre evaluare în luna iulie a anului trecut și va beneficia de finanțare din Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 5: „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1.: „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”, Operațiunea/Obiectiv specific 5.1: ”Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale”.
Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 2,57 milioane Euro din care Municipiul Călărași va asigura o cofinanțare de 2%. Activităţile propuse în proiect privind realizarea investiției vor pune în valoare obiectivul de patrimoniu “POȘTA VECHE” pentru a contribui la creșterea competitivității arealului în care este localizată aceasta, dovadă a identității culturale locale. Întocmirea studiilor și a documentației tehnice s-a realizat de către un colectiv de specialiști autorizați de Ministerul Culturii (arhitecți, ingineri proiectanți de rezistență, de instalații, topometriști, geotehnicieni, economiști).
”Este primul contract cu finanțare europeană pe care îl semnăm pe actualul Program Operațional Regional, după o evaluare a proiectului de aproape un an. Este , așadar, un prim pas pe care noi, echipa din conducerea Primăriei Călărași, îl facem în ceea ce privește angajamentele pe care ni le-am luat de a atrage cât mai mulți bani europeni în municipiul Călărași” – primar Daniel Ștefan Drăgulin.