POȘTA VECHE RENAȘTE SUB OCHII NOȘTRI!

În primul rând trebuie spus că viitorul Centrul cultural ,,Poșta Veche” se constituie ca o urmare firească a înființării Muzeului Municipal Călărași. Spațiile destinate muzeului au început să se completeze cu obiecte donate de cetățenii orașului, activitățile se diversifică într-un ritm lent dar sigur, justificând astfel apariția centrului cultural ca o urmare a dorințelor călărășenilor.
Centrul Cultural va oferi comunității un spațiu inedit în care vor fi prezentate informații privind istoria locurilor și oamenilor, se va constitui într-un loc unde vor exista oportunități pentru dobândirea și dezvoltarea abilităților practice, un loc unde doritorii vor avea acces facil la biblioteci on-line, spațiul unde vor avea posibilitate de a participa la evenimente și workshop-uri culturale.Activitățile care se vor desfășura în centru vin să completeze tipurile de activități care se desfășoară în prezent în celelalte instituții culturale din Municipiul Călărași. A fost făcută o evaluare a ofertelor de activități promovate de Centrul Cultural Județean, Muzeul Dunării de Jos și Palatul Copiilor în raport cu nevoile exprimate de tinerii și adulții care au vizitat Muzeul Municipal, dar și cu studierea fenomenului ,,on line” care tinde să țină loc de realitate pentru mulți utilizatori de mediu digital.Pornind de la demisol primul pe listă va fi atelierul foto-video. Alegerea acestui tip de activitate s-a făcut în urma studierii ofertei existente și a mediului ,,on line”. Posibilitatea achiziției facile a unei camere foto sau video nu asigură și utilizarea corectă a acestora. În prezent există mai multe cluburi de fotografie ,,on line”. Activitatea ultimului club de fotografie clasică a încetat de peste 25 de ani. De atunci și până în prezent tehnica foto/video a evoluat într-un ritm incredibil. Azi avem la dispoziție aparatură și metode de prelucrare imposibil de anticipat pe vremea existenței vechiului club foto. Misiunea acestui atelier este aceea de a prezenta vechile tehnici (de fotografiere și filmare), dar și a tehnicilor moderne de realizare și manipulare a imaginii prin intermediul softurilor. Activitatea acestui club de foto video va oferi utilizatorilor de aparatură digitală posibilitatea dobândirii de cunoștințe teoretice și practice de folosire a acesteia. Un alt scop al funcționării unui astfel de atelier este și acela de a dezvolta competențe în manipularea digitală a imaginilor foto și video cu ajutorul unui soft specializat . Rezultatele unor astfel de activități se vor materializa în mici filmulețe de prezentare a municipiului și împrejurimilor, de înregistrare și stocare a imaginilor de la diferite activități,în expoziții de fotografie și în posibilitatea folosirii unora dintre imagini pentru obținerea de materiale tip suvenir. În cadrul acestui club/atelier va exista o expoziție care urmărește evoluția tehnicii foto/video de la apariție și până în prezent.
Hub-urile ”Conectare umană” și ”Conectare om-mașină” existente la parter vor face posibilă conectarea participanților la ultimele tehnologii și la surse de informare (biblioteci on-line).
Hub-ul ”Conectare umană” va asigura conectarea generațiilor prin intermediul discuțiilor pe teme alese de participanți și moderate de profesioniști din diferite domenii. Spațiul va asigura dotările necesare pentru întâlnirea a 10-15 tineri/întâlnire pentru discuții cu specialiști, personalități, conducători de organizații, întâlniri care să ajute tinerii să își aleagă mai ușor viitoarea carieră. Dotările vor permite organizarea spațiului interior în diferite variante, dar și posibilitatea unor prezentări interactive. Hub-ul ”Conectare om-mașină” va face posibilă conectarea de la 4 stații de lucru la ultimele tehnologii și la surse de informare (biblioteci on-line). Conectarea cu atelierul foto/video va fi una absolut necesară. La etaj, va funcționa Atelierul de tradiții locale. Având în vedere așezarea geografică, dar și istoria municipiului Călărași, în cadrul acestui atelier, se vor desfășura activități diverse pornind de la cusături, croitorie, împletituri din diverse fibre naturale, gătit, construcții de machete ale caselor demolate și machete de bărci tradiționale. În cadrul acestui atelier se pot identifica elementele inedite și definitorii ale orașului, astfel încât ele să poată fi realizate și multiplicate ca suveniruri. După cum se știe la această oră nu există suveniruri cu specific local. Prin colaborarea cu persoanele în vârstă din oraș se va realiza o bază de date cu rețete culinare autentice. Acest atelier este potrivit pentru promovarea activităților care sunt în strânsă legătură cu bogăția naturală – Dunărea. Tot la etaj, vor funcționa Atelierele de pictură/gravură hârtie/tipografie. Aici va fi produsă, pictată, imprimată hârtie reciclată chiar de participanți la ateliere. În cadrul acestui atelier vor putea fi realizate suveniruri diverse. Scanerul de carte va fi folosit la transformarea în format digital a informațiilor cuprinse în arhivele locale, favorizând accesul la tipărituri care în mod normal nu ar putea fi expuse sau citite datorită vechimii și a stării de conservare. Acesta poate deveni o sursă de venituri pentru Centrul Cultural prin încheierea unor contracte cu prestatorii de specialitate din domeniul arhivării prin scanarea facilă a unităților arhivistice realizate de diferiți creatori de arhivă pentru a nu le afecta integritatea. Spațiile expoziționale de la parter și etaj vor fi folosite cel puțin în două direcții și anume:

  1. Direcția memorie locală (istoricul clădirii, portrete de personalități locale etc)
  2. Direcția valorificare (vor fi prezentate rezultalele atelierelor din Centru)
    Pentru realizarea expozițiilor vor fi folosite sisteme de expunere perimetrale sau insulare în funcție de natura obiectelor expuse. Expunerea fotografiilor și a tablourilor se va realiza cu ajutorul simezelor profesionale. Pentru vizitarea facilă a expozițiilor vor putea fi folosite sisteme audio-ghid, iar pentru persoanele nevăzătoare va fi folosit un panou de orientare special. Activitățile, expozițiile și alte evenimente vor fi afișate cu ajutorul infopoint-ului situat la parter. Aceste activități vor fi realizate, coordonate și monitorizate de personalul alocat acestui centru din biroul administrativ situat la parter.
    „Am crezut în acest proiect încă din primul an de mandat ca primar, demarând de atunci tot ce a fost necesar ca această restaurare să primească finanțarea europeană necesară. S-a pornit de la schimbarea categoriei de importanță a clădirii (din B-locală în A-națională), actualizarea devizelor și expertizelor, așteptarea deschiderii liniilor de finanțare prin POR, în 2017 semnându-se contractul de finanțare pentru această lucrare. Am fost chiar cei care am deschis acest POR în Regiunea Sud Muntenia, fiind primul contract de finanțare europeană semnat în perioada 2014-2020. Ne apropiem cu pași siguri spre recepție și vreau să mulțumesc tuturor celor care au crezut, alături de mine, în acest proiect!”- primar municipiul Călărași, Daniel Drăgulin