Primăria Călăraşi – PROIECTE ÎN DERULARE ŞI PROIECTE PROPUSE

LUCRĂRI ÎN DERULARE

1. REABILITARE REŢEA APĂ STR. NĂVODARI ÎNTRE STR. DIGULUI SI STR. PREL. LUCEAFĂRULUI – valoare 81.724,44 lei
– Lucrare aflată în stadiul de refacere a străzii.

2. ASFALTARE STR. LILIACULUI – valoare 155.952,77 lei
– s-au montat bordurile pe ambele părţi, s-a realizat ridicarea la cotă a căminelor, s-au asfaltat trotuarele şi urmează carosabilul.
Str. Liliacului
3.OBIECTIVUL “EXECUTIE PARC SALA POLIVALENTĂ” – valoare 193.036,26 lei
– Termen de execuţie până la data de 31.05.2018. Lucrări finalizate – se pregăteşte cartea tehnică în vederea recepţiei la terminarea lucrărilor.
61
4. INFIINŢARE REŢEA CANALIZARE STR. CUZA VODĂ ŞI ADIACENTE – valoare 116.909,11 lei
– S-a finalizat execuţia reţelei de canalizare şi urmează execuţia racordului.

5. DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ ŞI EXECUŢIE PARCARE SALA POLIVALENTĂ – valoare 223.335,63 lei
– S-a transmis ordin de începere a lucrărilor, urmând să înceapă execuţia acestora. Există studiu de fezabilitate şi autorizaţie de construire, urmând a fi demarată execuţia lucrărilor.

6. REPARAŢII STRĂZI MUN. CĂLĂRAŞI –LOT 2 – valoare 4.836.578,90 lei
– Termenul de finalizare a fost prelungit până la data de 10.07.2018. Aducere la cota capace şi geigere, remediere asfalt şi marcaje. S-au început ridicări topo pe zonele deteriorate.

7. CANALIZARE MENAJERĂ STR. FUNDĂTURA CAZĂRMII IV – valoare 106.689,45 lei
– S-a obţinut autorizaţia de contruire. Urmează transmiterea ordinului de începere a lucrării în data de 21.05.2018.
Fundatura Cazarmii IV
8. MODERNIZARE STRĂZI ÎN CARTIERUL MIRCEA VODĂ- LOTUL 1 – valoare 7.463.338,42 lei
– S-a depus documentaţia la avizatori.

9. ÎNTREŢINERE TROTUARE STR. BUCUREŞTI (ÎNTRE BD. CUZA VODĂ ŞI STR. EROILOR) – valoare 497.940,63 lei
– S-au executat lucrări pe ultimul tronson între bld. Cuza Vodă şi str. Dorobanţi.

10. ÎNTREŢINERE PARCARE BL. B33 – valoare 45.981,60 lei
– A fost transmis ordinul de începere a lucrării şi s-au stabilit detaliile execuţiei parcării.

11. REPARAŢII REŢEA CANALIZARE BL. H7. H 16, N 25 – valoare 63.890,51 lei
– Urmează transmiterea ordinului de începere a lucrării.

12. EXTINDERE REŢEA APĂ KM 4 – valoare 164.528,64 lei
– Reţeaua de alimentare cu apă este funcţională, urmând să se execute refacerea carosabilului şi a intrărilor în proprietăţi.
13. REŢEA DE APĂ POTABILĂ SIDERCA – UZINA DE APĂ – valoare 3.380.918,54 lei
– S-au efectuat probele de presiune la reţeaua de apă de la Siderca până la Uzina de apă Călăraşi. Urmează recepţia la terminarea lucrărilor.

14. EXECUŢIE BAZIN DE ÎNOT DIDACTIC – valoare 7.456.520,96 lei
– Se stabilesc soluţiile tehnice de racordare la utilităţi.
bazinul de inot

LUCRĂRI PROPUSE

1. DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI CULTURAL PRIN RESTAURAREA MONUMENTULUI ISTORIC „POŞTA VECHE” – EXECUŢIE LUCRĂRI -valoare 8.934.991,12 lei
– Execuţia lucrărilor va începe după atribuirea contractului. În acest moment, obiectivul de investiţii de află în faza de evaluare a propunerilor financiare.
Calarasi_-_Posta_veche_1
2. CONSTRUIRE GRADINIŢĂ CU 8 GRUPE – REST DE EXECUTAT – valoare 1.654.943,59 lei
– Execuţia lucrţrilor va începe după atribuirea contractului. În acest moment, obiectivul de investiţii de află în faza de evaluare a propunerilor financiare.

3. REPARAŢII CAPITALE STRĂZI ÎN MUN. CĂLĂRAŞI – LOT 1 – valoare 7.040.308,35 lei
– Execuţia lucrărilor va începe după atribuirea contractului. În aşteptare semnare contract.
646x404
4. CANALIZARE PLUVIALĂ STR. NĂVODARI TRONSON PRELUNGIREA LUCEAFĂRULUI – STR. VICTORIEI – valoare 762.593,54 lei
– Execuţia lucrărilor va începe după atribuirea contractului. În aşteptare decizie de la CNSC la contesţia nr. 2.

5. MODERNIZARE STR. GRIVIŢA – valoare 3.339.782,01 lei
– Dupa stabilirea soluţiei tehnice şi corelarea lucrărilor de suprastructura cu lucrările de introducere a cablurilor în subteran şi întocmirea documentaţiei tehnico-economice, se va recepţiona proiectul de modernizare şi va demara procedura de achiziţie publică.

6. EXTINDERE REŢEA APĂ STR. FĂRĂ NUME, (INTRAREA MĂGURENI) – valoare 46.809,84 lei
– S-a obţinut Certificatul de urbanism. Urmează pregătirea documentaţiei pentru depunerea avizelor în vederea autorizării şi execuţia lucrărilor.
646x404 (1)
7. CANALIZARE PE STR. OBORULUI – valoare 190.281 lei
– S-a semnat contractul de execuţie a lucrărilor.

8. CANALIZARE PE STR. DOINA – valoare 79.918,02 lei
– S-a obţinut certificatul de urbanism şi urmează demararea lucrărilor.

9. REABILITARE CLADIRE HALA LEGUME -FRUCTE PIAŢA BIG – valoare 1.104.214,52 lei
– Procedura de achiziţie publică se află în derulare. După atribuirea contractului urmează execuţia lucrărilor.

10. ÎNFIINŢARE CREŞA ÎN MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI – valoare 2.027.996,69 lei
– S-a semnat contractul de finanţare prin PNDL. Pregătire documentaţie de atribuire a achiziţiei publice.

11. CANALIZARE MENAJERĂ ŞI PLUVIALĂ CARTIER MĂGURENI – valoare 5.156.959,96 lei
– Au fost contractate serviciile de proiectare. După aprobarea indicatorilor tehnico-economici va demara procedura de achiziţie publică.

12. MODERNIZARE BAZAR BIG – valoare 6.143.421,93 lei
– Pregătire documentaţie de atribuire a achiziţiei publice.
2