PRIMĂRIA FINANŢEAZĂ CLUBURILE SPORTIVE

Consilierii locali au aprobat proiectul privind aprobarea, de principiu, a finanţării cluburilor sportive, de către Municipiul Călăraşi, prin Consiliul Local Călăraşi, în calitate de asociat- membru fondator. Municipiul Călăraşi are calitatea de asociat şi membru fondator la Asociaţia Fotbal Club Dunărea 2005 Călăraşi şi la Asociaţia Handbal Club Dunărea Călăraşi 2014. Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că o parte din veniturile asociaţiilor o reprezintă resursele obţinute de la bugetul local. De asemenea, Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că prin hotărâre a consiliului local se pot repartiza sume din bugetul propriu al judeţului pentru finanţarea activităţii structurilor sportive locale, constituite, în condiţiile legii, ca structuri nonprofit. Acelaşi act normativ stipulează că structurile sportive fără scop patrimonial pot beneficia de sume de la bugetul local pentru finanţarea de programe sportive. Sportul, în general, trebuie practicat la orice nivel de masă, sub toate formele sale si fără nici un fel de discriminare pe motive politice, religioase, rasiale, de naţionalitate, sex sau vârstă, iar crearea cadrului organizatoric pentru desfăşurarea de activităţi sportive si de divertisment, pentru participare la competiţiile sportive, trebuie să formeze unul din obiectivele importante ale organelor administraţiei de stat precum şi ale autorităţilor publice locale.