Procesul de evaluare a cererilor de finanţare depuse de microîntreprinderi în cadrul POR 2014- 2020, suspendat până în data de 16 septembrie

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a emis Instrucţiunea nr. 13/05.09.2016, prin care anunţă suspendarea demarării etapei de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii (CAE) cererilor de finanţare depuse în cadrul apelului de proiecte POR/14/2/1/Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor în domeniile competitive (2.1A- Microîntreprinderi).
Măsura a fost luată ca urmare a faptului că sistemul electronic MySMIS (modulul dedicat evaluării proiectelor) nu poate asigura, în prezent, derularea în condiţii corespunzătoare a etapei de verificare CAE. Procesul de evaluare este suspendat până în data de 16 septembrie 2016, inclusiv.