Progresul înregistrat în implementarea Programului Interreg V-A România –Bulgaria

Programul Interreg V-A România-Bulgaria este un program finanțat de Uniunea Europeană din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), care are ca obiectiv principal dezvoltarea zonei de graniţă dintre România și Bulgaria, prin finanțarea unor proiecte comune, având un buget total de 258,5 milioane euro, alocat pentru 6 axe prioritare. Este primul program din România care a transmis la Comisia Europeană cerere de plată în valoare de aproximativ 1,2 milioane euro în luna decembrie 2016. Totodată, programul anterior de cooperare transfrontalieră 2007-2013 a fost închis cu o rată finală de execuție estimată de peste 92%.DSC_2588

Din ianuarie 2017 până în prezent au fost înregistrate următoarele progrese în implementarea programului:
– 197 de proiecte selectate din totalul celor 854 proiecte depuse, în valoare de aprox. 320 milioane euro;
– 91 de proiecte contractate în valoare de aprox. 123 milioane euro;
– 70 de proiecte în implementare în valoare de aprox. 108 milioane euro;
– cereri de rambursare depuse în valoare de aprox. 14 milioane euro;
– rata de absorbție 3,04% (în valoare fonduri FEDR de aprox. 6 milioane euro);
– 5 proiecte finalizate în valoare de 2.261.769,65 euro.
DSC_2680
Dintre rezultatele concrete pe care deja programul le-a realizat, amintim:
– un mecanism comun de îmbunătățire a transportului;
– 1 rețea de stații de încărcare a bicicletelor electrice;
– 20 de noi produse turistice integrate (ghiduri audio travel, aplicații cu informații turistice, festival de tradiții autentice, modele 3D ale unor site-uri romane, etc);
– strategii și planuri de management pentru 4 site-uri Natura 2000;
– 6018 persoane au beneficiat de acțiuni în domeniul managementului riscurilor;
– 6 acțiuni privind mobilitatea forței de muncă (centre transfrontaliere de instruire, incubatoare de promovare a locurilor de muncă);
– 1 mecanism de cooperare în domeniul sănătății.

Pentru a afla mai multe despre Programul Interreg V-A România-Bulgaria, vă invităm să accesați site-ul oficial al programului: www.interregrobg.eu.
Interreg_ro
www.interregrobg.eu
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene