„PROTECŢIA COPILULUI ÎN SISTEM REZIDENŢIAL- PRACTICI, MODELE, CARACTERISTICI ALE SISTEMULUI DE PROTECŢIE DE TIP INSTITUŢIONAL

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă a participat astazi, 8 septembrie 2016, în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Călăraşi, la dezbaterea organizată de D.G.A.S.P.C Călăraşi şi FICE România (Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative), intitulată „Protecţia copilului în sistem rezidenţial – practici, modele, caracteristici ale sistemului de protecţie de tip instituţional”.
Scopul întâlnirii a fost acela de a se realiza o evaluare obiectivă şi pertinentă a sistemului de protecţie a copilului în România secolului XXI, inclusiv a cadrului legislativ la care a avut o contribuţie importantă şi FICE România, începând cu anul 1994. In acest context, FICE România a rămas fidelă, în toţi cei 25 de ani de activitate, scopului nobil pentru care a fost înfiinţată, şi anume protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu accent pe copilul aflat temporar în sistemul de protecţie.
„Această dezbatere care are loc, astăzi, la Călăraşi, se bucură de prezenţa reprezentanţilor veniţi din 5 judeţe: Ialomiţa, Vaslui, Argeş, Bucureşti, Constanţa. Dezbaterea s-a axat pe ceea ce se întâmplă în instituţiile pe care Consiliile Judeţene le gestionează, privind protecţia copilului, activitate pentru care alocăm, la Călăraşi, peste 50% din bugetul pe care îl avem. Cu practicile prezentate de Direcţiile Generale de Protecţie a Copilului prezente la eveniment, activitatea poate fi îmbunătăţită, în fiecare judeţ. La nivelul Consiliului Judeţean vom demara un proiect, începând cu 1 ianuarie 2017, în locul unde se află Unitatea Militară, de pe strada Independenţei, pentru a ridica o clădire destinată sediului administrativ al DGASPC Călăraşi, dar ne propunem să construim acolo şi un spaţiu destinat unui cămin de copii. Totodată, în acelaşi loc, dorim să construim încă 50 de locuri, destinate Centrului de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi, pentru oamenii cu probleme sociale, din judeţ”, a afirmat domnul Vasile Iliuţă, Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi.
În continuarea dezbaterilor, doamna director D.G.A.S.P.C. Călăraşi, Doiniţa Nicolae, a afirmat că direcţia pe care o coordonează are ca obiectiv atât îngrijirea copiilor, până la împlinirea vârstei de 18 ani, cât şi susţinerea tinerilor din centru, care au devenit majori, pentru a avea un loc de muncă, dacă şi aceştia au o preocupare, în acest sens.
Totodată, directorul FICE România, domnul Toma Mareş a menţionat că 3 universităţi din SUA împreună cu una din Anglia, una din România şi cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului, derulează în prezent o cercetare pe o perioadă de 18 ani, pentru a afla cum este tratat/crescut copilul în propria familie, comparativ cu cel aflat în asistenţă maternală sau în sistem instituţional.
La dezbatere au fost invitaţi să participe: directorii D.G.A.S.P.C.-urilor din judeţele Călăraşi, Ialomiţa, Argeş, Bucureşti şi Constanţa, preşedinţi ai Centrelor de Plasament, specialişti în protecţia copilului (asistenţi sociali, psihologi şi sociologi), ONG-uri, cadre didactice, reprezentanţi ai bisericii, poliţiei, jandarmeriei, reprezentanţi ai comunităţilor locale şi medici.
În judeţul Călăraşi sub coordonarea D.G.A.S.P.C. există 7 centre de servicii rezidenţiale destinate protecţiei copilului: Centrul de Plasament Sf.Ştefan de la Perişoru, Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Sever Călăraşi, Centrul de Plasament Sf. Maria, din Călăraşi, Centrul de Plasament Făurei, Centrul Maternal Călăraşi, Complexul de Servicii Comunitare Olteniţa, Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie S.E.R.A. Călăraşi.
Lector Univ. Dr. Simona Maria Vlădica