RADIOGRAFIA UNUI… DEZASTRU! SIDERCA!

MAFIA – ȘI LA CĂLĂRAȘI!

După declarațiile INCENDIARE ale președintelui Băsescu o scrisoare publică ofera probe.

MAFIA A AJUNS PE MASA GUVERNULUI ȘI DE LA CĂLĂRAȘI!
DE LA NĂSTASE LA… TĂRICEANU!

Da, Domnule Președinte Băsescu,
AVEȚI DREPTATE !
Deși din anumite considerente nu am fi dorit să vă dăm dreptate, în fața evenimentelor nu putem să procedăm altfel:
I. Aveți dreptate că în mapele prim-miniștrilor se găsesc acte legislative (ordonanțe, hotărâri, instrucțiuni, programe de măsuri, etc.), menite să asigure liniștea și bunăstarea unor cercuri de interese.
În cele ce urmează ne vom referi la un exemplu concret, oferindu-vă, gratuit, probe certe și pertinente cu privire la acoperirea prin acte elaborate de cptre guvernele NĂSTASE și TĂRICEANU a unor grave încălcări ale legii săvârșite de persoane din cercurile de interese ale celor doi prim-miniștri.
Astfel, prin Hotărârea de Guvern nr. 225/2001, Guvernul NĂSTASE a luat decizia de privatizare a S.C. SIDERCA S.A.-Călărași.
În baza acestei hotarâri s-a format o comisie inter-ministerială în fruntea careia a fost numită faimoasa “privatizatoare” ROXANA BICHEL partenera de afaceri a familiei NĂSTASE.
Comisia respectivă întocmește un frumos program de restructurare și reorganizare al societății în vederea privatizării divizând societatea în două parți: fluxul viabil, format din Oțelăria electrică și Laminorul de profile grele și șină de cale ferată, care urma a fi repus în funcțiune și restul activelor S.C SIDERCA S.A ce urmau a fi dezafectate și folosite ca materie primă (fier vechi) pentru fluxul viabil.
Se găsește și un investitor străin dispus să accepte oferta părții române, binecunoscuta firmă italiană AFV ACCIAIERIE BELTRAME, care însa aveau grele probleme la ei acasă. Astfel apare S.C. DONASID S.A.
În procesul de privatizare se produc o serie de grave încălcări ale legii cum ar fi schimbarea partenerului cu un obscur S.R.L, FIAB, declararea unei false depuneri a capitalului social de către faimosul investitor strategic, decapitalizarea societății DONASID prin încheierea unor contracte fictive, etc., etc., etc.
Tot în cadrul procesului de privatizare, în august 2002, se semnează “Convenția nr. 197 S.C. DONASID S.A. și de vânzare-cumpărare a activelor” care alcătuiau fluxul viabil.(Anexa1)
Numai că acele active constituiau garanțiile reale ale fostului AVAB si B.C.R. pentru o creanță neperformantă preluată la datoria publică și respectiv, o linie de credit, ambele în valoare totală de cca 48 milioane U.S.D.

VÂNZARE ILEGALĂ!

Activele în cauză gajate și ipotecate în favoarea celor doi creditori, au fost evaluate, la cererea AVAB, de către doua institute de specialitate (IPROMET și IPROLAM) la suma de peste 90 milioane U.S.D., dar au fost vândute prin Convenția menționată la prețul de numai 20 milioane U.S.D. (inclusiv T.V.A.). (Anexa 2)
ACEASTĂ VÂNZARE S-A FĂCUT CU ÎNCĂLCAREA ORDONANȚEI nr 44/25 iulie 2002, CARE LA ART. 3 PREVEDEA CĂ “PREȚUL STABILIT PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ PENTRU VÂNZAREA ACTIVELOR NU POATE FI MAI MIC DECÂT VALOAREA ACESTORA, DETERMINATĂ PRIN EXPERTIZA SOLICITATĂ DE AVAB” (Anexa 3)
Deci, prin vânzarea respectivă fostul APAPS, în prezent AVAS, a prejudiciat statul român și mai mulți creditori privați, cu suma de 60 milioane U.S.D.
Convenția a fost contestată de catre AVAB (absorbit ulterior de AVAS) și B.C.R, care inițial au refuzat să ridice gajurile și ipotecile instituite în favoarea lor. În această situație, după circa doi ani de bâlbâieli, în aprilie 2004 intervine în forță fostul prim-ministru ADRIAN NĂSTASE care, la propunerea AVAS, reprezentată de aceeași omniprezentă și atotputernică ROXANA BICHEL, devenită vice-președinte al instituției, dă Ordonanța de Urgență nr. 40 prin care se aproba ca, prin derogare de la prevederile Ordonanței 44/ 2002, activele fluxului viabil să fie vândute la prețul de 20 milioane U.S.D. și nu la cel evaluat de 90 milioane U.S.D. (Anexa 4).
Astfel după doi ani, guvernul NĂSTASE scoate AVAS din starea de infracționalitate legalizându-i acțiunea de vânzare frauduloasă făcută în august 2002 cu încălcarea flagrantă a legii.(Ordonanța 44/2002).
După “legalizarea” acțiunilor sale ilegale, AVAS vinde fluxul viabil, evaluat la 90 milioane U.S.D, cu suma de 20 milioane U.S.D. (T.V.A. inclus) cu plata în rate în doisprezece ani dar cu TRECEREA ACTIVELOR RESPECTIVE ÎN PROPRIETATEA CUMPĂRĂTORULUI LA DATA SEMNĂRII ACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE!!!

ADEVĂRURI EXPLOZIVE DESPRE ROXANA BICHEL! ȘI URMAȘA EI!

Această clauză a dat posibilitatea “faimosului” investitor strategic și aliatei sale ROXANA BICHEL să-și încheie prima parte a misiunii sale de “privatizare” a S.C. SIDERCA S.A, în sensul că au vândut imediat acțiunile deținute la DONASID, reușind ca, fără să investească un cent în ROMÂNIA, să realizeze un profit de 37 milioane U.S.D. la care se adaugă alte 4 milioane U.S.D obținute prin decapitalizarea S.C. DONASID S.A..
Noul cumpărător însă, firma TENARIS, insistă să se respecte Convenția nr. 197/2002 prin care partea română se obligă să dea drept de preemțiune pentru cumpărător asupra celorlalte active ale S.C. SIDERCA S.A, INCLISIV PENTRU ACȚIUNILE DEȚINUTE LA S.C. Donasid S.A.
Și astfel intra în scena noul guvern – TĂRICEANU, cu o noua ROXANA BICHEL, respectiv CIORTEANU GILIOLA – vicepreședinte AVAS, care propune și Guvernul aprobă imediat Ordonanța de Urgență nr. 68/ 2005, prin care se mandatează AVAS să-și îndeplinească în totalitate obligațiile asumate prin Convenția nr. 197/2002. (Anexa nr.5)
Și pentru a dovedi că pentru ei legea reprezintă numai un instrument de protejare a intereselor lor ilegale și chiar imorale, AVAS si B.C.R. au tupeul să falimenteze S.C. SIDERCA S.A. și să se înscrie la masa credală cu întreaga creanță sub motiv că, “cele 20 milioane U.S.D., care de fapt sunt 16, nu au fost încasate de la cumpărător”. (Anexa nr.6)
Iată cum și de ce, Domnule Președinte, două guverne elaborează legi prin care statul român este prejudiciat cu peste 90 milioane U.S.D.
Contează că fraudarea respectivă se răsfrânge și asupra celorlalți creditori, care nu sunt decât niște insignifianți creditori privați? Desigur în opinia unor guvernatori bicheli și ciortani nu contează! Ce e aia lege sau Constituție?

GUVERNUL – PRESIUNI ÎN JUSTIȚIE!

II.Da, Domnule Președinte, aveți dreptate, reprezentanții Guvernului exercită presiuni asupra instanțelor judecătorești de la toate nivelurile, pentru influențarea unor hotărâri judecătorești având ca principal scop promovarea clientelei și a cercurilor sale de interese.
Așa cum am afirmat, susținut și probat în nenumărate rânduri în memorii și scrisori adresate forurilor competente ale statului de drept, dar și Instituției Prezidențiale și presei, societatea noastră vă poate pune la dispoziție o multitudine de astfel de exemple referitoare la modul în care reprezentanții Guvernului, în speță AVAS, au exercitat și continuă să exercite și în prezent presiuni asupra justiției.
Prin Nota de constatare nr. 106/S din 02.02.2005, Curtea de Apel București admite, la cererea societății noastre, că “… în urma verificărilor întreprinse, a rezultat înscrierea în registrul de evidență a sesizărilor conducerii Curții de Apel București, a unui număr de 5 memorii formulate de AVAS, prin conținutul cărora, în esență, au fost prezentate criticile aduse hotărârilor în prima fază procesuală în unele din cauzele privind executarea silită ori solicitarea preschimbării unora din termenele de judecată fixate, respectiv reclamarea neinvestirii cu formula executorie a unora din sentințele pronunțate pe fond de Curtea de Apel București”.(Anexa nr.7)
În pofida asigurărilor date de Curtea de Apel București și a răspunsului referitor la respectarea independenței judecătorilor, vă rugăm să ne dați voie să ne îndoim de imparțialitatea unora dintre judedecătorii acestei instanțe, putând susține afirmațiile noastre cu următoarele aspecte:
1. În dosarul nr. 2056/2004, aflat pe rolul Curții de Apel București, s-a făcut citare pentru preschimbare de termen și profitând de absența apărătorului ales s-a judecat fondul și s-a dat câștig de cauză AVAS.(Anexa nr. 8)
2. Conform reglementărilor procedurale avocatul trebuie să dovedească în fața instanței de judecată că este angajat cu contract în dosar. Din punctul de vedere al unui complet de judecată al Curții de Apel București, în dosarul nr. 2055/2004 această obligație a fost în mod ciudat răstălmăcită, în sensul că s-a cerut unui avocat oarecare să dovedească faptul că nu este angajat al pârâtei. Avocatul respectiv a trimis, cu 15 zile înainte de termenul de judecată, un înscris prin care notifica instanței de judecată faptul că nu a reprezentat niciodată vreo parte în proces în dosarul respectiv.
În pofida acestei adrese, instanța, respectiv un complet de judecată din cadrul Curții de Apel București, constată că “acesta nu a putut prezenta probe suficiente din care să reiasă că nu reprezintă pârâta în dosarul respectiv” și, bineînțeles, s-a dat o soluție favorabila S.C. Siderca S.A.

ÎNCĂLCAREA LEGII – DEPLINĂ!

Și pentru ca încălcarea prevederilor legale să fie deplină, într-o “totală nepărtinire,” Înalta Curte de Casație și Justiție confirmă soluția dată de Curtea de Apel București, astfel pârâta, respectiv firma americană Gabster Associated Ltd, a reușit performanța dureroasă și neplacută pentru ea, de a pierde procesele de la Curtea de Apel București și Înalta Curte de Casație și Justitțe fără a se putea apăra, nefiind citată corect (procedural) de prima instanță, și chiar refuzându-i-se cererea avocatului său ales de a se judeca în cadrul aceleiași ședințe a completului, ședința la care avocatul întârziase din motive obiective.(Anexa nr. 9).
3. Un judecător de la Tribunalul București, în două cazuri identice, judecate în aceeași zi, analizează cauzele în maniere diferite, contradictorii, care se exclud una pe cealaltă, făcându-se astfel dovada relei sale credințe (sentințele 11713 și 11714 din 15.10.2004, în dosarele numerele 9322 și 9323). (Anexa nr 10).
Desigur, în ambele cazuri s-a dat câștig de cauză S.C. Siderca S. A, dar așa cum am arătat, este imposibil să susții că, în două situații identice, un document proba are valoare într-un caz iar în celălalt nu.
Astfel, Curtea de Apel București a fost pusă în situația penibilă de a tergiversa judecarea apelului declarat împotriva sentinței respective, în dosarul nr.2439/2004, al cărui termen de judecată este la data de 13. 02. 2006.

JUSTIȚIA – LA MÂNA CUI?!

4. Pronunțarea unor hotarâri, sentințe și decizii în totalul dispreț al legii și al prevederilor Constituției României, astfel:
– în dosarul nr. 186/2005, aflat pe rolul Curtii de Apel București, s-a invocat excepția de necompetență a acestei instanțe de a judeca respectiva cauză prezentându-se în acest sens decizii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție care statuau că în respectiva speță nu era competența de a judeca, în prima instanță, Curtea de Apel București. Conform art. 126 din Constituția României, Deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție sunt obligatorii pentru instanțele de grad inferior, în cazul în speță fiind regulatoare de competență.
– o situație identică este întâlnită și în dosarul nr. 2154/2004 în care parte în proces este firma Gabster Associated Ltd. SUA.
În ambele cazuri, în mod paradoxal, surprinzător și în totală contradicție cu practica judiciara cu aplicabilitate în domeniu și cu încălcarea gravă a dispozițiilor imperative în materie, completul de judecată (același în ambele dosare) a respins excepția de necompentență fără a motiva în nici un fel. (Anexa nr. 11)
5. Magistrați ai Curții de Apel București au pronunțat hotărâri bizare în sensul că deși se invocase tardivitatea depunerii contestației la executare, punându-se în vedere contestatoarei AVAS să precizeze și să depună acte din care să reiasă data la care a luat cunostință de actele de executare contestate, această excepție s-a respins cu toate că AVAS nu a probat în nici un fel faptul că a introdus contestație la executare în termenul legal (dosar nr. 2081/2004 , secția a V-a).
6. Tribunalul Călărași, instanță subordonată Curții de Apel București, încălcând prevederile procedurale, legale și constituționale se pronunță privind evacuarea, în camera de consiliu, prin ordonanța președințială și fără citarea parților, deși pe calea ordonanței președințiale nu se pot lua decât măsuri vremelnice, justificate de necesitatea luării acestora (condiția urgenței), fără a se prejudeca fondul (ex. Dosarele numerele 796, 797, 798, 799 si 502/2005 ).
Desigur, în funcție de necesități, exemplele ar putea continua, în special în arealul de competență al Curții de Apel București, Tribunalului București și Tribunalului Călărași.
Având în vedere cele de mai sus, vă adresăm rugămintea, Domnule Președinte, de a ne permite să ne exprimăm serioase îndoieli cu privire la afirmațiile conducerii Curții de Apel București conform cărora această instanță nu a ținut cont de intervențiile și presiunile exercitate de AVAS.
Cu atât mai regretabil este faptul că memoriile și scrisorile noastre adresate unor persoane, personalități ori instituții cu atribuții fundamentale în statul român, în care semnalăm astfel de aspecte, practici, ilegalități sau presiuni exercitate asupra justiției au fost îndrumate, în totalitate, pentru “studiu și analiza” către AVAS, însăși instituția pe care societatea noastră o reclamă, pe baza unor documente, probe sau informații certe și pertinente, de activități ilicite sau infracționale.