RADIOGRAFIA UNUI DEZASTRU! SIDERCA!

AVAS-PĂRTAȘĂ LA ESCROCHERIA SECOLULUI!

*Deși BELTRAME NU ȘI-A RESPECTAT NICI UN ANGAJAMENT, AVAS S-A FĂACUT CĂ PLOUĂ ȘI I-A LĂSAT PE ITALIENI SA VÂNDA CU PESTE 50 DE MILIOANE DE DOLARI! *În loc să ANULEZE CONTRACTUL și să realizeze o nouă licitație *Unde BELTRAME a câștigat angajându-se că redeschide Laminorul! *Cumparatorul TENARIS, anunță că NU-L INTERESEAZĂ LAMINORUL! *Și APAPS se face, din nou, că PLOUĂ! *CARACATIȚA MAFIEI DISTRUCTIVE – de la MUȘETESCU la ORĂȘEANU! *Cerem autosesizarea DNA și intervenția URGENTĂ, a Guvernului României, împotriva mânăriei APAS! *Dacă mai există vreo responsabilitate în țara asta!

ESCROCHERIA SECOLULUI – SĂ NU DAI NICI UN LEU, SĂ NU RESPECTAȚI NICI UN CONTRACT, DUPĂ CARE SĂ…VINZI CU PESTE 50 DE MILIOANE DE EURO!

Povestea nenorocirii de la Combinatul Siderurgic Călărași nici nu ar mai fi nevoie să v-o reamintim – dupa o licitație la care au participat 17 (șaptesprezece) societăți, după încă o analiză de oferta a celor care s-au angajat să pornească Laminorul de Profile Grele și Șina în urma căreia a fost declarată câștigătoare firma BELTRAME – (travestită în SIPROFER, dar asta este o altă poveste) italienii NU PORNESC LAMINORUL ȘI NU ACHITĂ NICI UN LEU ȘI NU-ȘI ÎNDEPLINESC NICI UNUL DIN ANGAJAMENTELE ASUMATE.
AVAS, în loc să reacționeze urgent și să anuleze contractul, se face că plouă (indiferent de anotimp) și, mai grav, permite VÂNZAREA zonei VIABILE a combinatului (Oțelărie+LAMINOR) către o altă firmă – TENARIS – care anunță că nu este interesată de laminor! În loc să intervină și să organizeze, din nou o licitație, AVAS se face din nou că plouă! Și atunci să ne mai mirăm de unde atâtea inundații!

NIȚICĂ ISTORIE…

Aproape nici nu se mai vorbește despre faimoasa licitație pe care RESPONSABILII GUVERNAMENTALI ar dori să o uite toată lumea. Acolo ÎN CENTRUL DE INTERES s-a situat AFV ACCIAIERIE BELTRAME și ISPAT-SIDEX SA. Dar iată CUM AU JUDECAT cei de la AVAS și ce decizie au luat:
Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participanților Statului, Str. Cpt. Av. Alex. Șerbanescu nr. 50, sector 1, cod 715231, București, Tel:303.63.64 ; 303.63.64

BELTRANE S-A BĂTUT CU ISPAT – SIDEX PE… LAMINOR!!!

RAPORT al Comisiei Interministeriale privind analiza comparativă a ofertelor firmelor
AFV Acciaierie BELTRAME S.p.A. și LNM Holdings & ISPAT-SIDEX S.A.
Pentru înființarea și funcționarea S.C. DONASID S.A. Călărași
Având în vedere potentialul tehnic, economic și social reprezentat de existența la S.C. SIDERCA S.A. Călărași a unui modul tehnologic modern, prin hotarârea sa nr. 225, din 08.02.2001, Guvernul României a schimbat statutul juridic al societății comerciale, aflată în lichidare, prin instituirea programului de restructurare și redresare financiară, de maxim 3 ani.
Programul de restructurare și redresare financiară a S.C. SIDERCA S.A. Călărași, elaborat de Comisia Interministerială constituită în conformitate cu articolul 2 al H.G. nr. 225/2001, a fost aprobat de Guvernul României în ședința din 08.03.2001.
Obiectivul principal al programului este repunerea în stare de funcționare a fluxului viabil de la SIDERCA, prin înființarea noii societăți comerciale DONASID S.A. Călărași.
În acest sens, după acțiunea publicitară și primirea ofertelor din partea firmelor interesate în proiectul DONASID, Comisia Interministerială a efectuat analiza și ierarhizarea acestora, pe baza unor criterii unitare.
Principalele criterii avute în vedere în acțiunea de ierarhizare a ofertelor au fost valoarea aportului în numerar la construirea capitalului social, volumul investițiilor asumate, valoarea și modul de preluare a activelor tehnologice din fluxul viabil, programul de producție, incluzând șina de cale ferată, precum și impactul în sfera forței de muncă pe plan local.
În urma unei prime etape de analiză și selecție a ofertelor, Comisia Interministerială a informat, prin memorandumul prezentat de A.P.A.P.S. în ședinta din 25 octombrie 2001, Guvernul României despre cele două oferte care au întrunit cele mai bune aprecieri față de condițiile cerute. Astfel, Guvernul României a abilitat A.P.A.P.S. să poarte negocieri cu firma cea mai bine clasată la data respectivă și anume cu AFV Acciaierie Beltrame S.p.A. Italia.
În faza inițială, decembrie 2001, a desfășurarii propriu-zise a negocierilor pentru care A.P.A.P.S. a fost abilitată, a apărut oferta din partea LNM Holdings și ISPAT-SIDEX S.A., ofertă comparabilă cu cea considerată până la momentul respectiv, ca fiind cea mai avantajoasă, față de constituire și funcționare ale DONASID.
LNM Holdings a manifestat interes pentru proiectul DONASID, în etapa imediat următoare a anunțului publicitar, dar a comunicat Comisiei Interministeriale că nu înainteaza o oferta propriu-zisă datorită concentrării asupra finalizării privatizarii SIDEX Galați.
Față de această situație, Comisia Interministerială a solicitat celor doi ofertanți transmiterea unor oferte definitive, continând suficiente elemente de comparație pentru stabilirea unei ierarhii obiective, aptă să conducă la luarea unei decizii.
Comparând ofertele scrise ale AFV Acciaierie BELTRAME S.p.A. si LNM Holdings & ISPAT-SIDEX S.A. s-a ajuns la concluzia că sunt necesare mai multe precizări punctuale din partea fiecăruia dintre cei doi ofertanți. Pentru aceasta a fost conceput și transmis ofertanților, în 20 martie 2002, câte un chestionar astfel structurat încât, prin răspuns, ambele oferte să acopere cuantificat aceleași subiecte, de manieră comparabilă, permițând Comisiei Interministeriale mai multă precizie a evaluării, pe obiective concrete.
Chestionarul a fost structurat de capitalul social de constituire a DONASID, cumpărarea echipamentelor tehnologice ale fluxului viabil de la SIDERCA, producție, investiții, protecția mediului și dezvoltare locală.
S-au solicitat răspunsuri scrise la chestionar, transmise A.P.A.P.S. în plicuri sigilate, cu limita de timp, la aceeași dată, cerințe îndeplinite de ambele firme în 25 martie a.c.
Până la primirea răspunsurilor, Comisia Interministerială a adoptat un sistem unitar de punctare a semnificatiilor cantitative și calitative ale răspunsurilor structurate pe cele 5 capitole principale și 16 poziții distincte.
Grila de punctaj a avut în vedere cu preponderență aspectele productive, investiționale, precum și aporturile în cash și în natură ale ofertanților, urmărind realizarea principalelor obiective propuse prin programul de restructurare al SIDERCA.
În urma comparației efectuată pe baza răspunsurilor scrise la chestionar, pentru clarificarea unor aspecte, cei doi ofertanți au fost invitați în plenul Comisiei Interministeriale, separat, la discuții care au avut loc în ziua de 25.03.2002.
Prin colaborarea ofertelor scrise cu elementele transmise Comisiei Interministeriale pe parcursul discuțiilor purtate s-a realizat următoarea evaluare:
Domeniul de comparatie / Grila de punctaj / Evaluarea Comisiei Interministerială
BELTRAME LMN & ISPAT
Capital social-2148
Producție
Investiții din surse proprii 2017,5
Mediu 10106.5
Dezvoltare locală 10101,5
TOTAL 10094,053
Evaluarea prezentată sintetic mai sus se bazează pe comparația tuturor informațiilor primite de Comisia Interministerială.
Punctajul obținut de BELTRAME a rezultat din:
– Contribuția totală de 77 mil. EURO, în întregime din surse proprii BELTRAME
– întreaga activitate (investiții, producție) este concentrată la Călărași, în DONASID;
– nivelul cantitativ superior al programului de producție previzionat pentru primii 3 ani de funcționare;
– programul investițional în concordanță cu programul de fabricație;
– soluții avantajoase pentru rezolvarea problemelor de mediu, din activitatea anterioară SIDERCA;
– posibilitatea creării a peste 6.000 noi locuri de muncă pe platforma industrială călărășeana, dintre care circa 4.500 în 2 parcuri industriale (prin atragerea de investitori)
Evaluarea ofertei LNM Holdings & ISPAT SIDEX S.A. a fost determinată de:
– conceptul de abordare a proiectului DONASID, în cadrul căruia centrul de greutate al unor contribuții în natură a fost plasat la ISPAT SIDEX S.A. Galați (majorare de capital, după constituirea DONASID, cu 10 mil. EURO, formate din active ale ISPAT SIDEX S.A. Galați, precum și investiții de 12 mil. EURO în echipamente de pe fluxul existent la ISPAT SIDEX S.A. Galați, după a căror modernizare, conform contractului de privatizare, oferantul intenționează să le aporteze la DONASID, ele funcționând la Galați ca o filiala a DONASID, cu personalul de acolo);
– intentța de a utiliza oțelăria electrică modernă de la Călărași ca pe o alternativă pentru situația când capacitatea de elaborare a oțelului de la ISPAT SIDEX S.A. Galați nu este suficientă;
– o parte din contribuția asumată în ofertă, totalizând 45 mil. EURO (25 mil. EURO pentru noul laminor și, respectiv, 20 mil. EURO pentru ecologizarea zonei afectată de activitatea anterioară a SIDERCA) este condiționată de factori aflați în afara deciziei LNM Holdings & ISPAT SIDEX S.A., este finanțată prin angajarea unor credite de către DONASID și nu din sursele proprii ale ofertantului.
Analizând ofertele prezentate comparativ din punct de vedere al obiectivelor programului de restructurare al SIDERCA, programul aprobat de Guvernul României, oferta LNM Holdings & ISPAT SIDEX, deși atractivă sub aspect global prin concentrarea eforturilor la ISPAT SIDEX Galați nu valorifică decât parțial potențialul existent la SIDERCA. În acest timp, BELTRAME ofera în mod cert, o dezvoltare concentrată în societatea DONASID și în zona Călărași.
Având în vedere ansamblul aspectelor reieșite din evaluarea finală a celor doua oferte, Comisia Interministerială propune ca asociat al S.C. Siderca S.A. Călărași, în noua societate comercială DONASID S.A. pe AFV Acciaierie Beltrame S. p.A.
Constituirea noii societăți comerciale DONASID S.A. Călărași cu BELTRAME are la bază mandatul primit de A.P.A.P.S. în ședința Guvernului României din data de 25.10.2001.
25.03.2002
Membrii Comisiei Interministeriale
A.P.A.P.S.- Roxana Bichel
M.I.R.- Ion Capotă
M.L.P.T.L. – Nicolae Ionescu
A.V.A.B. – Ionel Blănculescu
Consiliul Județean Călărași – Mihai Arbagic
IPROLAM – Andrei Mauthner
IPROMET – Pompiliu Stănescu

BOMBĂ – UN PROTOCOL CARE NU A FOST RESPECTAT NICIODATĂ!

Iar acum „Jurnalul de Călărași“ vă oferă UN DOCUMENT CU ADEVĂRAT EXPLOZIV-PROTOCOLUL dintre AVAB și AFV Acciaierie BELTRAME prin care li s-a vândut italienilor COMBINATUL, în zona viabilă. Să vedeți și dumnevoastră CE ANGAJAMENTE ȘI-AU LUAT ITALIENII!

GUVERNUL ROMÂNIEI ȘI LAMINORUL DE PROFILE ȘI ȘINE

PROTOCOL
Părțile:
1. Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participanților Statului, cu sediul în București, Str. Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu nr. 50, sector 1 („A.P.A.P.S.”), în calitate de acționar majoritar la S.C. SIDERCA S.A. Călărași. Siderca este reprezentată prin domnul Ovidiu MUȘETESCU, Președintele Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participaților Statului.
2. AFV Acciante BELTRAME S.p.A., cu sediul în Vicenza, Viale della Scienza 81, Zona Indrustială, Italia („AFV Beltrame”), reprezentată prin domnul Ioan Lucian Mureșan, în calitate de împuternicit, în baza mandatului anexat.
3. Agenția pentru Valorificarea Activelor Bancare, cu sediul în Bucuresti, str. C.A. Rosetti nr. 21, sector 1 („A.V.A.B.”), în calitate de proprietar al mijloacelor fixe din fluxul viabil de la „Siderca”, reprezentată prin domnul Ionel BLĂNCULESCU, Președintele Agenției pentru Valorificarea Activelor Bancare.
Cunoscând:
1) Mandatul primit de către A.P.A.P.S. din partea Guvernului României, în ședința din 18.10.2001, de a negocia înființarea unei societăți comerciale constituită conform Legii nr. 31/1990 republicată, legea societăților comerciale, prin asocierea „Siderca” cu compania „AFV Beltrame”, selectată de către Comisia Interministerială, constituită în conformitate cu art. 2 al H.G. nr. 225-2001
2) Scopul constituirii noii societăți comerciale, de a pune în funcțiune fluxul viabil al „Siderca” și anume oțelăria electrică, mașinile de turnare continuă și laminorul de profile grele și șina,
3) Programul de restructurare și redresare financiară, aprobat de Guvernul României, care precizează intenția de ecologizare a zonei, prin constituirea unui parc industrial.
Au hotarât:
Art. 1. Constituirea unei noi societăți comerciale prin asocierea „Siderca” cu compania „AFV Beltrame”, societate cu capital mixt, sub forma unei societăți pe acțiuni, înființată în baza legii nr 31/1990 republicată.
Denumirea noii societăți comerciale este DONASID, conform rezervării efectuate la Oficiul Registrului Comerțului Călărași.

CE TREBUIAU SĂ ADUCĂ ITALIENII…

Art. 2. Aportul celor doi asociați la constituirea capitalului social al noii societăți va fi după cum urmează:
*„Siderca”, prin aport în natura, constând în hale industriale, clădiri terenul aferent acestora, infrastructura și facilitățile, în valoare de:
– anul I: 7 mil. EURO subscrise, din care 3 mil. EURO vărsați la constituirea societății și 4 mil. EURO până la sfârșitul anului,
– anul II: 7 mil. EURO, cu prilejul măririi capitalului social.
Art. 3. La data constituirii societății, capitalul social al DONASID va fi deținut astfel:
– „Siderca”: 30%
– „AFV Beltrame”: 70%
Pentru împlinirea condiției imperative cerută de Legea nr. 31/1990 republicată, pentru forma juridică de societate pe acțiuni, cu privire la numărul minim de acționari, părțile au convenit cooptarea a încă minim 3 acționari, care vor fi stabilite ulterior.

CE SE OBLIGAU ITALIENII CĂ VOR FACE….

Art. 4. Compania „AFV Beltrame” se obligă să majoreze capitalul social al DONASID, în anii II III, prin aporturi în numerar și în natură, în valoare totală de aproximativ 20 mil. EURO, care constau în construirea și punerea în funcțiune unui laminor de profile mici, noi și/sau în alte investiții.
Art. 5. În conformitate cu Legea nr 137/2002, legea privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, DONASID va avea drept de preferință la cumpărarea tuturor activelor „Siderca”.
Art. 6. DONASID, prin asociații săi, se angajează să îndeplinească obligațiile de mediu pentru activarea ulterioară înființării ei, estimate, în baza bilanțului de mediu, la o valoare a investiției de aproximativ 3 mil. EURO.
Art. 7. „A.P.A.P.S.” va depune toate diligentele pentru încheierea de către DONASID, pe de o parte, și Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și/sau unitățile subordonate/coordonate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, pe de alta parte, având ca obiect (i) acordarea dreptului de a organiza și realiza mecanismul de colectare și achiziționare a materialelor și materiilor prime rezultate din casările echipamentelor infrastructură și a materialului rulat din Ministerul Transporturilor, și furnizarea de produse specifice pentru căile ferate române.

CULMEA NESIMȚIRII – ANGAJAMENTELE PE ANI, NICIODATĂ ÎNDEPLINITE

Art. 8. „AFV Beltrame”, în calitate de acționar majoritar la DONASID, declară intenția de a depune tot efortul pentru realizarea următorului program de fabricație:
*Anul I:
– Punerea în funcțiune a oțelăriei și a mașinii de turnare continuă nr. 1;
– Lucrări de pregătire și completare a fluxului pentru șină de cale ferată;
– Producție:
*200.000 tone blum;
*200.000 tone țagla cu diametrul 200 mm, pentru țevi;
*Anul II:
– Punerea în funcțiune a instalației de vidare, a mașinii de turnare continuă nr. 2 pentru țagle de relaminare și finalizarea investițiilor la laminorul de șină de cale ferată;
– Montarea și punerea în funcțiune a laminorului de profile mici.
– Producție:
– 50.000 tone șină;
– 120.000 tone traversă cale ferată și profile grele;
– 100.000 tone profile mici, pe noul laminor;
– 300.000 tone țagle, țevi și țagle de relaminare;
– 100.000 tone alte profile
*Anul III: producția totală, de aproximativ 750.000 tone produse finite, presupune completarea cantității de blumuri, prin procurarea acestora și din afara Donasid.

BELTRANE S-A ANGAJAT SĂ CREEZE 1700 DE LOCURI DE MUNCĂ!

Art. 9. „AFV Beltrame”, în calitate de acționar majoritar, se obligă să creeze, pentru realizarea programului de fabricație de mai sus, aproximativ 1.700 locuri de muncă.
Art. 10. A.P.A.P.S. mandatează „Siderca”, sa vânda societății comerciale DONASID, cu acordul creditorului „A.V.A.B.”, exprimat prin semnarea prezentului protocol, echipamentele:
*Activele identificare în raportul „Evaluarea activelor din fluxul viabil Proiect Nr. 64.963” elaborat de IPROMET S.A. și în „Raportul de evaluare Laminorul de profile grele și șină Proiect Nr. 99.766” elaborat de IPROLAM S.A. („Rapoartele”);
*Stocurile de materii prime, materiale și piese de schimb aflate în patrimoniul „Siderca”, aferente fluxului viabil;
*Alte active care vor fi identificate, de către părțile asociate, ca necesare fluxului viabil
Condițiile de vânzare vor fi cu plata în rate, eșalonate pe o perioada de 12 luni.
Elementele și celelalte condiții efective de realizare a vânzarii, vor fi negociate de părți, în momentul încheierii contractului.
Art. 11. După cumpărarea activelor menționate la art. 5, „AFV Beltrame” se obligă să participe efectiv la programul de ecologizare și pregătire a zonei, prin asigurarea finanțării, administrarea și realizarea lucrărilor de ecologizare a întregii arii afectate de activitatea anterioară a „Siderca”, cu o investiție de cca. 20 mil. EURO și să asigure crearea a 5.000 locuri de muncă, în următorii 10 ani.

NEÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR ȘI CONSECINȚE… INEXISTENTE

Art. 12. Angajamentele asumate de părți în prezentul Protocol, constituie condiții minimale obligatorii care vor fi avute în vedere de către cei doi asociați la elaborarea actelor constitutive ale DONASID.
Art. 13. Prezentul Protocol constituie acordul de voință al tuturor părților semnatare și produce efecte, atât față de părți, cât și față de terți.
Art. 14. Orice neîntelegere izvorâtă între părți, în legatură cu realizarea cu întârziere sau nerealizarea obligațiilor asumate prin prezenta convenție, va fi soluționată de părți pe cale amiabilă, iar în caz contrar va fi dedusă spre soluționare Curții de Arbitraj Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României.
Art. 15. Legea aplicabilă prezentei convenții este legea română, iar litigiile se judecă după regulile Curții de Arbitraj.
Prezentul Protocol a fost încheiat astăzi, 30 aprilie 2002, în trei exemplare, în limba româna, câte unul pentru fiecare parte.
Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participanților Statului- Ovidiu MUȘETESCU, Ministru
Agentia pentru Valorificarea Activelor Bancare- Ionel BLĂNCULESCU
Președinte- AFV Acciaierie Beltrame S.p.A.
Ioan Lucian MURESAN- Împuternicit

CONTRACTUL TREBUIE ANULAT!

Asadar, în orice țară normală din lumea asta, fiind evident ca NU S-A RESPECTAT NICI UNA DINTRE OBLIGAȚIILE ASUMATE (!), respectivul contract trebuia ANULAT și orgnizată o alta licitație!
Ce face statul român, prin intermediul aceluiași AVAS? Păi din nou se face că plouă și lasă pe BELTRAME să vândă către TENARIS! De parcă ar fi fost vânzator cu toate actele în regulă și obligațiile asumate-îndeplinite. NU ERA!

GUVERNUL ROMÂNIEI LEGALIZEAZĂ ESCROCHERIA!

Și mai grav – nebunia nu se oprește aici pentru că BELTRAME (transformat în SIPROFER) nu putea vinde și pentru că lipsea hotarârea Guvernului României (cabinetul Adrian Năstase) care legaliza proprietatea lui SIPROFER.
Tot „Jurnalul de Călărași“ a dezvăluit că guvernul TĂRICEANU a împlinit escrocheria, dând o ordonanță de urgență pe care nu o dăduse Guvernul Adrian Năstase!
Dar asupra implicării STATULUI ROMÂN și necesității SESIZĂRII ORGANELOR DE CONTROL datorită PĂGUBIRII URIAȘE A STATULUI ROMÂN „Jurnalul de Călărași“ va reveni. Avem cu ce!

Departamentul „Anchete“