REGISTRUL AUTO ROMÂN PRECIZEAZĂ: POSESORII DE AUTOVEHICULE NU VOR FI AFECTAŢI DE SCHIMBAREA CĂRŢII DE IDENTITATE!

Registrul Auto Român va elibera clienţilor actualul model al Cărţii de Identitate a Vehiculului (CIV) până la epuizarea stocului existent de formulare. Conform prevederilor legale, se va recurge la eliberarea modelului nou de document după ce vor fi consumate Cărţile de Identitate ale Vehiculului deja tipărite. RAR estimează că stocul actual de formulare CIV permite desfăşurarea corespunzătoare a activităţii până la sfârşitul anului în curs. Indiferent de modul în care se va face tranziţia către următorul CIV, posesorii de vehicule nu sunt şi nici nu vor fi afectaţi financiar sau în vreun alt mod.
Noile cărţi de identitate ale vehiculelor vor fi introduse cel mai probabil după 1 iulie 2016, iar schimbarea vechilor documente se va face treptat, pe măsură ce şoferii vin la Registrul Auto Român pentru diverse verificări sau documente. Registrul Auto a propus modificări ale formularului CIV ce vizează în primul rând structurarea unor date deja existente în CIV, precum rubrici dedicate pentru numărul de omologare CE de tip, norma de poluare CE, cod naţional de emisii şi valoarea CO2.
Însă noul document va conţine şi informaţii noi privind vehiculul, precum masa maximă tehnic admisibilă a ansamblului de vehicule, masa reală, distanţa dintre axe, sistem de propulsie şi suspensie. De asemenea, vor fi renumerotate rubricile în concordanţă cu cele din certificatul de înmatriculare şi pentru creşterea lizibilităţii înscrisurilor.
Şeful RAR a precizat că proprietarii de maşini din România nu vor fi obligaţi să-şi schimbe cărţile de identitate deja eliberate, care rămân valabile în continuare şi nu sunt preconizate modificări ale preţului documentului.
Cartea de identitate a vehiculului este cel mai important document pe care îl emite Registrul Auto Român şi cuprinde principalele caracteristici constructive şi date de identificare ale unei maşini.
Informaţiile din CIV reprezintă în acelaşi timp datele oficiale ale vehiculului, pe care le utilizează toate celelalte instituţii din România care efectuează activităţi legate de maşini, precum serviciile de taxe lşi impozite, de autorizări sau de verificări tehnice.
De asemenea, în cartea de identitate a vehiculului sunt trecuţi deţinătorii succesivi ai vehiculului de către autoritatea de înmatriculare.
Actualul formular al cărţii de identitate a vehiculului are peste 20 de ani, fiind introdus în 1993, fiind ulterior completat cu informaţii noi.