ROXANA PAŢURCĂ A PARTICIPAT LA ADUNAREA UNIUNII INTERPARLAMENTARE

Zilele acestea, am deosebita onoare de a participa la cea de-a 136-a Adunare a Uniunii Interparlamentare (Dhaka, 1-5 aprilie 2017), eveniment unde, în calitate de membră a Consiliului Director UIP, a Forumului Femeilor Parlamentare şi a Tinerilor Parlamentari, împreună cu alţi 5 colegi parlamentari, din Senat şi Camera Deputaţilor, şi 2 reprezentanţi ai Direcţiei Relaţii Multilaterale Externe, reprezentăm cu mândrie interesele României în diferitele forumuri de discuţii. Fiind direct interesată de situaţia femeilor în structurile guvernamentale, am ales să particip la lucrările Forumului Femeilor Parlamentare, structură specializată a UIP care reuneşte femei parlamentare din întreaga lume, oferind o platformă de dialog şi cooperare pentru promovarea egalităţii de gen şi a implicării femeilor în viaţa politică.
În cadrul reuniunii de la Dhaka, cele peste 200 de membre din parlamente au discutat despre măsurile necesare pentru incluziunea financiară a femeilor, consolidarea statutului tinerelor fete, ca precondiţie a dezvoltării durabile, şi integrarea dimensiunii de gen în structurile, modul de funcţionare şi activitatea parlamentelor.
În contextul publicării, de către UIP, în colaborare cu UN Women, a ediţiei 2017 a hărţii „Femeile în politică”, participantele la Forum au făcut un schimb de informaţii despre cele mai recente evoluţii în domeniu, au discutat despre principalele obstacole care limitează accesul femeilor în viaţa politică şi au făcut recomandări pentru depăşirea lor.
În intervenţia mea la această temă, am menţionat prevederile din Legea privind egaliatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, în legătură cu asigurarea, de către partidele politice, unei reprezentări echilibrate a bărbaţilor şi femeilor pe listele de candidaţi la alegerile locale, generale şi pentru Parlamentul European. Am subliniat că în Romania, la alegerile generale din 2016, femeile au reprezentat 30% din numărul de candidaţi şi că în noul parlament procentul de femei a crescut faţă de legislatura precedentă (în Senat, de la 8% la 14%) , iar prezenţa lor în structurile de conducere ale celor două Camere şi ale grupurilor politice parlamentare este mai semnificativă.
În acelaşi timp, am subliniat că, pentru o implicare sporită a femeilor în viaţa politică, este nevoie de solidaritate între femei, de perseverenţă, de acţiuni concertate ale femeilor parlamentare, atât în partidele din care fac parte, cât şi la nivel transpartinic.
Măsuri precum cotele electorale pentru femei nu pot avea efecte pe termen lung decât dacă sunt dublate de eforturi pentru eliminarea cauzelor profunde ale subreprezentării femeilor în politică, respectiv îmbunătăţirea statutului economic şi social al femeii şi combaterea stereotipurilor de gen. Parlamentele pot avea o contribuţie decisivă în realizarea acestor deziderate în măsura în care înţeleg să se implice în transpunerea, la nivel naţional, a noii agende globale a dezvoltării durabile, promovând egalitatea de gen ca Obiectiv de sine stătător, dar şi ca factor esenţial pentru realizarea tuturor celorlalte Obiective ale Dezvoltării Durabile.
Toţi cei prezenţi am arătat dedicare pentru cauza noastră şi am legat prietenii care au la bază dorinţa noastră de colaborare pentru a reuşi să implementăm toate proiectele privind creşterea numărului de reprezentante în parlamente. Acest eveniment este prilejul ideal de a face schimb de idei şi experienţe, de a învăţa unii de la alţii, astfel încât să reuşim să oferim femeilor oportunităţi de dezvoltare, să corectăm inegalităţile şi să asigurăm demnitate pentru toţi.