S-A PUBLICAT GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU PRIORITATEA DE INVESTIŢII 2.2, ÎN CONSULTARE PUBLICĂ

Vineri, 4 noiembrie, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat, pentru o nouă consultare publică, versiunea consolidată a „Ghidului Solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 2.2. – Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor“.
Noua versiune este rezultatul analizei a aproximativ 860 de întrebări, propuneri şi observaţii primite pe parcursul primei etape de consultări.
Eventualele observaţii sau comentarii la Ghid se pot transmite la adresa de e-mail: info@mdrap.ro, până în data de 11 noiembrie, ora 16:00.
Ghidul, împreună cu anexele aferente pot fi cosultate pe website-ul Agenţiei dedicat implementării POR – http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014 2020 > Program > Axa 2, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1279/axa-2–imm/, precum şi pe pagina de internet a programului www.inforegio.ro.