S-A SEMNAT CONTRACTUL DE FINANȚARE A PROIECTULUI „ÎMBUNĂTĂȚIREA SIGURANȚEI NAVIGABILITĂȚII ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ CĂLĂRAȘI – SILISTRA” (PROMENADA)

Vineri, 29 martie, la sediul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria, primarul municipiului Călărași, Daniel Ștefan Drăgulin, a semnat, alături de președintele Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, contractul de finanțare al proiectului ”Îmbunătățirea siguranței navigabilității pe fluviul Dunărea în Regiunea transfrontalieră Călărași-Silistra”, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Interreg V-a, Axa prioritară 1 ”O regiune bine conectată”, Obiectiv Specific 1.1 ”Îmbunătățirea siguranței transportului pe căile navigabile fluviale și maritime”.

Din totalul bugetului acestui proiect, cea mai mare parte revine Municipiului Călărași, astfel:
TOTAL BUGET: 5.946.041,76 EURO, DIN CARE: 1. CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI (LIDER DE PROIECT)– 719.345,54 EURO (12,09%), 2. MUNICIPALITATEA SILISTRA : 1.999.999,32 EURO (33,63%), 3. MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI: 3.226.696,9 EURO (54,26%)
Proiectul are ca scop îmbunătățirea navigabilității în regiunea transfrontalieră Călărași-Silistra, prin infrastructura de întărire a malurilor, atât în România, cât și în Bulgaria, marcarea corespunzătoare a căii navigabile și folosirea unor mijloace de transport fluvial sigure între cele două localități. Activități care revin municipiului Călărași: execuția de lucrări de apărare de mal stâng al Brațului Borcea pe toată lungimea promenadei și a aleilor pietonale (aproximativ 350 ml), construcția gării fluviale (din metal și sticlă) și a pontonului, amenajări exterioare (mobilier urban), asigurarea utilităților.

DANIEL DRĂGULIN – „UN PROIECT CARE A AVUT ȘANSA FINANȚĂRII EUROPENE!”

”Mă bucur că am ajuns, astăzi, alături de Consiliul Județean Călărași, să semnăm acest contract de finanțare pentru un proiect care va transforma în realitate o parte din ideile binecunoscutului proiect Danubius Park, proiect care a luat naștere în urmă cu foarte mulți ani, dar care nu a avut șansa unei finanțări europene. Vreau să felicit echipele care au conlucrat la acest proiect, cea din Primăria Municipiului Călărași și cea din Consiliul Județean Călărași, și să le urez succes în implementarea lui” – primar Daniel Ștefan Drăgulin

VASILE ILIUȚĂ – “ACEST PROIECT ESTE UN TRIUMF AL ADMINISTRAȚIEI!”

Un obiectiv în valoare de 6 milioane de euro în care Consiliul Județean Călărași este lider de proiect, iar municipalitățile Călărași și Silistra sunt partenere.
Un triumf al administrației care reprezintă dovada profesionalismului tuturor echipelor implicate.